bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
Folyóiratok archívuma
2015
Kép
2015/30/2
KIEMELT - HUMÁN
Árnyszínház
Csillagképek
Fénybolt
Fotókiállítás
Gólya a költészetben
Hajnal
Képregény és mesemondás
Légzésgyakorlat
Meseszereplők
Sószóró és fényszóró
KIEMELT - TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
Fényszóró
Küldj egy jelet!
Számjáték
HUMÁN
Megyeri Mónika Árnyékművészet
Durkó Irén Árnyjáték - ppt
Kovács Mária Csillagképek a szobában - szakköri foglalkozás
Csordás Gyöngyi Erkölcstan - 5. o.
Rokvic Erzsébet Feladatlap
Karácsony Éva Feladatlap
Moldoványi Tímea Feladatlap
Kiss Csilla Feladatlap
Antal Margit Feladatlap
Varga Valéria Feladatlap
Kiss Csilla Feladatsor
Kovácsné Zsigri Csilla Fényszennyezés és asztrofotográfia
Gregusné Szabó Melinda Fénytávírók - ppt
Kovács Mária Gólyanap - Óvodás foglalkozás az iskolában
Mátyus Marianna Gondolattérkép
Pajorné Háklár Rozália Igaz vagy hamis?
Barton Zsoltné Igaz-hamis
Csordás Gyöngyi Internethasználat – szövegértés feladatlap 5-6. o.
Varga Edina Katolikus hittanóra
Asztalos Kitti Kérdéssor
Cziberéné Nagy Katalin Kérdéssor
Bodzásné Bozó Mariann Keresgető
Somoskőiné Véninger Éva Keresztrejtvény
Pajorné Háklár Rozália Keresztrejtvény
Pajorné Háklár Rozália Készítsünk árnyjátékot!
Dankóné Ládi Tímea Komplex óravázlat - 1. o.
Fazekasné Sin Gyöngyi Könyvtári foglalkozás - 5-6. o.
Buza Edit Könyvtári foglalkozás - 5. o.
Rokvic Erzsébet Kreatív írás
Cziberéné Nagy Katalin Kvíz
Kovácsné Zsigri Csilla Lámpás készítése
Karkerné Mari Bernadett Magyar irodalom - 1.o.
Szűcsné Kiss Ildikó Magyar irodalom - 2. o.
Farkas Judit Magyar nyelv és irodalom - 2. o.
Gyalog Éva Meseelemzés - 5. o.
Forgács Sándorné Meseóra - 4. o.
Dr. Kelemenné Nyári Mónika Napközi foglalkozás - 2. o.
Zanathyné Lenkefi Éva Nyelvtan feladatlap - 5. o.
Kovács Krisztina Nyelvtan feladatlap - 6. o.
Kovácsné Nagy Katalin Olvasásóra - 4. o.
Nagy Péter Óravázlat
Lázár Erika Osztályfőnöki óra / Irodalom 8.o.
Iványi Zsuzsanna Projektnapi feladatsor
Gigorné Pórlaki Judit Rajzszakkör
Kovácsné Nagy Katalin Rejtvény
Horváth Irén Rejtvény
Horváth Irén Rejtvény
Székely Beatrix Rejtvény
Bíró Szilvia Rejtvény
Kiss Csilla Rejtvény
Antal Margit Rejtvény
Antal Margit Rejtvény
Antal Margit Rejtvény
Antal Margit Rejtvény
Lévárdi Orsolya Scheiber Hugó - ppt
Horváthné Maczkó Katalin Sötétség, világosság - 5. o.
Hajdu József Szabadidős foglalkozás
Buza Edit Szabadidős foglalkozás - 5. o.
Megyeri Mónika Színdarab
Rokvic Erzsébet Szófajok
Kárpátiné Hesz Teréz Szókereső
Izsóné Csapó Zsuzsanna Szövegértési feladatlap
Nagy Péter Szövegértési feladatsor
Mátyus Marianna Szövegértési feladatsor
Marosi Erzsébet Szövegértési feladatsor
Gregusné Szabó Melinda Szövegértési feladatsor
Nádházi Ágnes Szövegértési feladatsor
Rokvic Erzsébet Szövegértési feladatsor
Szabó Emőke Szövegértési feladatsor - 5. o.
Simonné Schirm Szilvia Szövegfeldolgozó óra 5-6. o.
Kiss Csilla Tevékenységterv
Somogyiné Németh Klára Totó
Gajdó Rita Totó
Antal Margit Totó
Kovács Mária Világító anagrammák
Becze Ferencné Vizuális kultúra - 3. o.
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
Himmler Zsófia A gólya - ppt
Durkó Irén Csillagképek - ppt
Szabó Gizella Csillagok a mindennapokban - ppt
Kozák Tünde Ildikó Feladatlap
Lévai Andrásné Feladatlap
Bondár Éva Feladatlap
Fekonja Beatrix Feladatlap
Bíró Szilvia Feladatsor
Bíró Szilvia Feladatsor
Trosztmér Klára Fény és árnyék ötletek
Racskó Györgyné Fény kvíz
Becze Ferencné Fényjáték - ppt
Kárpátiné Hesz Teréz Fényszennyezés
Somogyiné Németh Klára Fizika rejtvény - 8. o.
Balla Ágnes Foglalkozás speciális szakiskolában
Irányi Rózsa Foglalkozásterv
Varga Zoltánné Játékos feladatsor
Ráczné Pincési Julianna Kérdéssor
Beck Izabella Kérdéssor
Jenei Beáta Keresztrejtvény
Szabó Anikó Kísérlet
Földes Károly Kísérlet
Pajorné Háklár Rozália Környezetismeret óra - 2. o.
Pajorné Háklár Rozália Környezetismeret óra - 3. o.
Megyeri Mónika Lidércek
Jenei Beáta Megfigyelési táblázat csíráztatáshoz
Gyárfásné Kovács Marianna Nagy szentjánosbogár - ppt
Kovács Zsuzsa Rajz és magyar - 1. o.
Stumpfné Zsolnai Éva Rejtvény
Fazekasné Nagy Éva Rejtvény
Ivánné Fábián Ibolya Szabadidős foglalkozás - 3. o.
Tömöri Ilona Szabadidős foglalkozás - 4. o.
Ivánné Fábián Ibolya Szabadidős foglalkozás informatika teremben - 3. o.
Somogyiné Németh Klára Szókereső
Bíró Szilvia Tájékozódás térben és időben
Baráth Valéria Totó
Varga-Kocsis Anikó Versenyfeladat
Kép
2015/29/1
KIEMELT - HUMÁN
Bagatell
Kalamajka, Terembura, Hacacáré
Mondd meg, hol szeretnél lakni, megmondom, ki vagy!
Szójáték
KIEMELT - TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
A mag
Fák
Kísérlet
Tájékozódás
HUMÁN
A vándor és a táblafestő
Vadászi Zsolt Autó logók
Horváth Irén Autómárkák - feladatlap
Kárpátiné Somogyi Csilla Döntések és választások - vitaébresztő esztétikai foglalkozás a képzőművészet segítségével - 2. o.
Fazekas Mónika Drámajátékok
Csordás Gyöngyi Erkölcstan - 5. o.
Balázsné Keő Anna Feladat
Bondár Éva Feladatlap
Karácsony Éva Feladatlap
Moldoványi Tímea Feladatlap
Varga Valéria Feladatlap
Fekonja Beatrix Feladatlap
Baranyai Zsuzsa Feladatlap
Antal Margit Feladatlap
Balogh Vicei Mária Feladatlap - 4. o.
Móri Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskola, Alsós és napközis munkaközösség - Feladatok a borítóképhez
Darócziné Tóth Piroska Feladatsor
Bíró Szilvia Feladatsor
Madácsy Jolán Feladatsor
Rokvic Erzsébet Feladatsor
Karkerné Mari Bernadett Feladatsor - 1. o.
Kovács Krisztina Feladatsor - 5. o.
Jakab Enikő Feladatsor anyanyelvből - 3. o.
Téglás Beáta Foglalkozás speciális szakiskolában
Kovács Mária Gyerekjogi projektnap
Nagy Péter Házmaketttek - technika óraleírás
Kovács Mária Helyesírási verseny - 2. o.
Reich Annamária Időszalag, mondatpiramis
Székely Beatrix Kérdéssor
Rokvic Erzsébet Kérdéssor
Bartos Kinga és, Kaszap Diána - Keresztrejtvény
Juhász Borbála Keresztrejtvény
Megyeri Mónika Készíts papírgyöngy-ékszert!
Bodzás István Kompetenciás szövegértési feladatsor
Bodzás István Kompetenciás szövegértési feladatsor
Mentes Zoltánné Komplex tanóra - 4. o.
Kovácsné Koska Eszter KRESZ táblák
Gajdó Rita KRESZ-teszt
Kramer Ildikó Kviz
Nagy Csabáné Kviz
Kállai Sándorné Magyar és drámaóra - 4. o.
Szeszenka Gabriella Magyar irodalom - 1. o.
Liptai Erika Magyar irodalom - 3. o.
Lang Brigitta Magyar irodalom - 5. o.
Szűcsné Kiss Ildikó Magyar nyelv és irodalom
Farkas Judit Magyar nyelv és irodalom - 2. o.
Szoboszlai Regina Magyar nyelv és irodalom - 2. o.
Bukovicsné Polgár Csilla Magyar nyelvtan - 5. o.
Csordás Gyöngyi Magyar nyelvtan - 6. o.
Beck Izabella Magyaróra - 3. o.
Grabecz Magdolna Napközis foglalkozás - 4. o.
Hargitainé Fazekas Andrea és, Fazekasné Sin Gyöngyi - Napközis foglalkozás - 4. o.
Dén Ágnes Német szövegértési feladatlap
Gacsal Márta Nyelvi játékok csoportmunkában 3.o.
Rokvic Erzsébet Nyelvtan feladatsor
Gacsal Márta Nyelvtani feladatok - 3. o.
Kovács Krisztina Nyelvtani feladatok - 5. o.
Iványi Zsuzsanna Olvasás/szövegfeldolgozó óra - 4. o.
Kovácsné Nagy Katalin Olvasásóra - 4. o.
Kovácsné Nagy Katalin Olvasásóra - 4. o.
Madácsy Jolán Olvasásóra - 4. o.
Irányi Rózsa Óravázlat - 3. o.
Kováts Éva Óravázlat - 3. o.
Lang Brigitta Osztályfőnöki óra - 5. o.
Varga Edina Osztályfőnöki óra - 5. o.
Papp Ilona Osztályfőnöki óra - 7.o.
Horváthné Maczkó Katalin Osztályfőnöki óra - 8. o.
Kárpátiné Hesz Teréz Osztályfőnöki óra, rajzóra - 7-8. o.
Dankóné Ládi Tímea Otthontól az iskoláig - Komplex óra, 1.o.
Megyeri Mónika Rajzóra
Somoskőiné Véninger Éva Rejtvény
Székely Beatrix Rejtvény
Kovács Krisztina Rejtvény
Antal Margit Rejtvény
Lévárdi Orsolya Sikuta Gusztáv - ppt
Tömöri Ilona Szabadidős foglalkozás - 4. o.
Kovács Mária Szakköri feladatok
Szoboszlai Regina Személyi fejlesztés / erkölcsi nevelés - 2. o.
Sós Katalin Személyiségfejlesztés - 1. o.
Szabó Katalin Szitakötő foglalkozás - 3. o.
Barton Zsoltné Szókereső
Fazekasné Sin Gyöngyi Szómagyarázó
Nádházi Ágnes Szövegértési feladatlap
Marosi Erzsébet Szövegértési feladatsor
Tatár Ildikó Szövegértési feladatsor
Buza Edit Szövegértési feladatsor
Barton Zsoltné Szövegértést ellenőrző kérdések
Simonné Schirm Szilvia Szövegfeldolgozó óra - 5-6. o.
Horváth Irén Tanulásmódszertan 5. - Horváth Irén
Trosztmér Klára Technika óravázlat - 2. o.
Nagy Kinga Amália Tevékenységterv - 4. o.
Horváth Irén Tilalmi jelzőtáblák - feladatlap
Bodzás István Totó
Antal Margit Totó
Horváthné Maczkó Katalin Történelmi feladatsor
Reich Annamária Történetpiramis
Gacsal Márta Villámkérdések
Márkus Melinda Vizuális nevelés - 2. o.
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
Nagy Katalin Az ember alkotta környezet - 3. o.
Pásti Csaba Bemutató óra
Zanathyné Lenkefi Éva Feladatlap
Csirmazné Majoros Éva Feladatsor - 3. o.
Csibyné Vajda Tímea Foglalkozásterv - földrajz 8. o.
Nagy Péter Kikelet a Fóti-Somlyón - ppt
Liptai Erika Környezetismeret óra - 3. o.
Jenei Beáta Kukorica - ppt
Megyeri Mónika Matematikai érdekesség
Jenei Beáta Növény párosító
Jenei Beáta Növény szókereső
Küzmös Imre Farkas Növények bemutatása
Nagy Péter Osztályfőnöki óra
Kardos Mónika Projektnapi feladatsor
Kovács Zsuzsa Rajz-környezetismeret, 1.o.
Ságiné Kosík Katalin Rejtvény
Bartos Kinga és, Kaszap Diána - Rejtvény
Zágorné Mészáros Anna Rejtvény
Antal Margit Rejtvény
Juhász Katalin Számos rejtvény
Simonné Schirm Szilvia Szövegfeldolgozó óra - 5-6. o.
Horváth Irén Szuper verdák - feladatlap
Szabó Gizella Terepasztal készítés
Varga Edina Természetismeret óra 5.a
Hevesi Mária Virágnevek társasjáték
1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek