bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Liptai Erika
Környezetismeret óra - 3. o.

Téma: Az élő természet

Tananyag: Méheknek köszönhetjük a finom gyümölcsöket

Óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra

Tanítási feladat: A házi méh bemutatása, részeinek megnevezése szerepe az ember és növények életében, a méhek testfelépítése, jellegzetességeik, életmódjuk, szaporodásuk, hasznuk az ember és növények életében  

Képzési feladatok: Pontos megfigyelés, következtetések levonása, a méhekről meglevő ismeretek rendszerezése, új fogalmak megtanulásaGyorsolvasási, látószögnövelő gyakorlat

 

Nevelési feladatok: oksági összefüggések feltárása. Növények, állatok védelme, természet szépségeinek feltárása. Méhek szerepe az egészséges táplálkozásban

Önálló munkára, önellenőrzésre nevelés

Szemléltető eszközök: Szitakötő folyóirat, ismeretterjesztő könyvek a rovarokról, természetismeret tankönyv és munkafüzet, applikációs képek, írásvetítő ,szókártya,  feladatlapok

Képes enciklopédia az állatokról,Rovarok és bogarak,állatok világa könyvek

Munkaformák: egyéni, differenciált, csoport és frontális

Előzetes feladat: tavaszi virágok, bogarak, rovarok madarak készítéseszínes papírból

Koncentráció: rajz, ének-zene, technika, irodalom

 

Az óra tartalma, menete:

1.    Légzőgyakorlat:

Kilégzéskor mondjuk el háromszor közepes, halk és suttogó hangerővel az évszakok nevét! Azzal az évszakkal kezd, amelyik most van!

 

tavasz-nyár-ősz-tél

 

2. Helyes ejtési gyakorlat (fólián) / Olvassátok el némán, majd közepes hangerővel, helyes artikulációval a versrészletet!/

„Tavasz van, gyönyörű,

lelkesen a ,

fölfelé, ég felé

majd megszakad befelé.”

3. Látószögnövelő gyakorlat

Olvassátok fel a felvillantott szókapcsolatokat!

/helyes hangsúlyozással/

illatos virágok

ébredő természet

szorgos méhek

színes sziromlevelek

zöldellő csészelevél

Alkossatok igaz állításokat a szókapcsolatokkal!

Szeretném nektek felolvasni, Fecske Csaba Fény gyúl című versét, amely a Szitakötő folyóiratban jelent meg.

Vers bemutatása.

Tanulói reakciók meghallgatása.

Tetszett, ha igen miért, ha nem miért nem?

Vajon mire utal a vers címe? Az ébredő természetre, ilyenkor mindennek más az illata is

Vajon miért aktuális ez a vers? (tavaszról szól, beindul a természet, ébredezik az alvó természet, virágba borulnak a fák.

 

III. Célkitűzés: A mai órán egy olyan rovarral ismerkedünk meg, amelynek nagy szerepe van, hogy évről évre finom gyümölcsöket együnk. Vajon melyik rovarra gondolhattam? (méh)

 

IV. Új ismeret feldolgozása

1.    méh testfelépítése

2.    a rovar fogalma

3.    életmódja

 

1.     kérdések a testfelépítésére vonatkozóan (nagy applikációs kép a táblán egy méhecskéről, szétszedhető három testrészre)

2.     Milyen állatot láttok a táblán?

3.     Mit tudsz róla? Spontán beszélgetés a méhekről. Nyissátok ki a tankönyveteket a 38. oldalon szükségetek lesz .

 

Hány testrészre tagolódik?  (három

Milyen érzékszervek helyezkednek el a fején? (szemek, és csápok)

Vajon mi lehet a feladata ezeknek az érzékszerveknek? (a környezeti ingerek felfogása)

Érdekesség (a rovaroknak összetett szemük van, a látásuk nem olyan , de nagy szögben látnak 280 fokosban, a színek közül a pirosat nem érzékelik)

Ez a testrésze a fej

          Mi található a középső testrészén? (három pár ízelt láb, és két pár hártyás szárny)

Milyen ez a hártyás szárny? (vékony, és átlátszó)

Ezt a testrészét nevezzük tornak

           Mit látsz a harmadik testrészen? (csíkokat)

          Miből áll  a harmadik testrészük? (szelvényekből)

Mivel védekezik a házi méh?  (fullánkkal)

Hol található a fullánkja? (a harmadik testrésze végén)

Tudjátok-e miért veszélyes a fullánk az emberre? (sokan allergiások , és ha nem kerülnek orvoshoz meg is halhatnak.)

Tudjátok-e mi történik a méhvel, ha kiengedi a fullánkját? (elpusztul)

Mi borítja a méhek testét, mi a szerepe a méhek életében? (kitinszerű váz, amely kemény, ellenálló, és kitinszőrök láthatóak rajta)

A harmadik testrészét nevezzük potrohnak

-       Nyissátok ki a munkafüzeteteket a 42 oldalon, oldjátok meg az 1-es feladatot!

-       Egy tanuló a tábla képét szedi szét és a szókártyákat a megfelelő testrészhez helyezi

      

4.     A rovar fogalma:

 Azokat az állatokat, amelyeknek testrésze  fej, tor, potrohból áll, testüket kitinszerű váz borítja nevezzük rovaroknak

 

Három csoportban fogtok dolgozniválasszatok egy szószólót , és húzzatok egy feladatot ! A feladat elolvasása után dolgozzatok a füzetetekben!

 

1.csoport

 

tk. 38 oldal

Olvassátok el és húzzátok alá a kérdésekre a megfelelő választ! Kérdések a lapon, ellenőrzés szóban. írásvetítőről

2. csoport

 

Rajzoljatok a füzetetekbe egy virágot és színezzétek ki hogy miből lesz a termés , mit poroznak meg a méhek?

Milyen mézfajtákat ismertek?

Ellenőrzés írásvetítőről

3. csoport

 

Gyűjtsetek a méhekhez hasonló rovarokat, írjátok le a nevüket, ha tudtok készítsetek róla rajzot.

Mi ezeknek a rovaroknak a haszna?

Miben hasonlítanak, miben különböznek felsorolás szerűen

 

1. csoport kérdései

          - Mit látsz a méhek hátsó lábán?                   (kosárkát)

- Vajon mi célt szolgál ez a kis tároló hely?

 (A méhek a virágport a hátsó lábukon levő kosárkában gyűjtik, a virágok nektárját a nyelvükkel felnyalják és a testükben levő mézhólyagjában tárolja)

- Melyik élelmiszerünket köszönhetjük a méheknek?

 (mézet)

- Szerintetek, hogyan, miből lesz a méz, hol élnek a méhek?

 

(nektárt gyűjtenek, a nektár még nem méz, hanem a méh szervezetében levő anyagok hozzáadásával érlelődik azzá)

- Hová kerül az érlelődő méz?

 (a kaptár sejtjeibe kerül a virágporral együtt)

- Mire használják a méhek a mézet?

(saját táplálkozásukra, utódaik felnevelésére, és jut belőle az embernek is)

Feladatok megoldásának ellenőrzése, egy tanuló felolvassa a válaszokat.

Értékelés jutalomkártyával

  Szeretitek a mézet?

Miért értékes táplálékunk? (sok a vitamin, ásványi anyag, és természetes cukrot tartalmaz.

 

5.     Életmódja

Tudjátok-e hol élnek a méhek?

Írásvetítőn szöveg, és a kérdések, válaszokat írjátok le a füzetbe!

Jegyezd le a füzetedbe a kérdésekre a választ!
 

1.Hol élnek a méhek? (kaptárban)

2. Milyen családtagokból áll a méhcsalád? (anya, dolgozó, és a here)

3. Mikor és hány petét tesz le az anya? (májusban 1000-1500 petét)

4 Mennyi ideig él a dolgozó? (4-8 hét, télen 1-2 év)

5.Mennyi ideig él a here? (4-5 hónap)

6.Mennyi ideig él az anya? (3-5 év)

7.Alszanak-e téli álmot, milyen alakzatban élnek? (nem, fürtalakzatban élnek)

Olvassuk el a helyes válaszokatEllenőrzés írásvetítőről (nagyon ügyesek vagytok)

 

-       Vegyétek elő a munkafüzetet és oldjuk meg a 2. feladatot!

Egészítsétek ki a mondatokat a Tk. segítségével! (ellenőrzés írásvetítőről)

-       Melyik állat testfelépítése hasonlít a házi méhhez? Jelöld x-szel

-       Nevezzétek meg a méhek családtagjait! Mf. 5. feladata

-       1. csoportrajzoljátok le az anyaméhet és írjátok le mit tudtatok meg róla!

-       2. csoportrajzoljatok le egy herét, mit tudtatok meg róla

-       3.csoport : rajzoljatok le egy dolgozót írjatok le mit tudtatok meg róla

 

-       IV. Összefoglalás:

A legfontosabb tudnivalókat összegyűjtöttem, vegyétek elő a feladatlapot és oldjátok meg! (ellenőrzés írásvetítőről) -Melléklet

 Közben halk zene szól (Méz, méz, méz című dal)

V. Értékelés: Az órai munka alapján jeggyel illetve jutalomkártyával.

Házi feladat ismételjétek át, amit a méhekről tanultatok, és díszítsétek fel szabadidőtökben a faliújságot! Amihez munkát kívánok!

Aki a méhekről többet szeretne tudni, annak ajánlom  „A méhek családja"

- Búvár zsebkönyv

- Amit a rovarokról tudni lehet című ismeretterjesztő könyveket.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek