bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Szoboszlai Regina
Magyar nyelv és irodalom - 2. o.

Nevelési cél: Együttműködésre, fegyelemre, figyelemre nevelés. A figyelmük felhívása a gyűjtögetés veszélyeire.

Oktatási cél: Előző ismereteiket tudják fel eleveníteni. Tudjanak a feltett kérdésekre a szöveg alapján válaszolni. Ismerniük kell a mese megismerése után a szereplőket és a tulajdonságaikat. Ki kell tudni választaniuk a három meghatározásból az egyetlen helyes választ. Tudják a szavak ellentéteit. Valamint időrendi sorrendbe tudniuk kell a mese cselekményét. A tanulságot le kell tudniuk vonni a meséből. Az óra utolsó mozzanataiban pedig pár szóban össze kell foglalniuk a mese lényegét, kerek egész mondatokban.

Képzési cél: Szóbeli kifejező képesség fejlesztése. Szókincsbővítés. Képesek legyenek kerek egész mondatokkal válaszolni a feltett kérdésekre.

Didaktikai feladatok:   Alkalmazó ellenőrzés

                                    Ismeretszerzés

                                    Alkalmazó rögzítés

Szemléltetés: Szitakötő, feladatlap, szókártyák.

MunkaformákFrontális osztálymunka, önálló munk

 

Az óra menete

1.     Légzőgyakorlat:

Álljatok laza terpeszállásba, állatokat engedjétek le. Jobb tenyeretek a hasatokon legyen, úgy hogy a hüvelykujjatok érintse a mellcsontot. Bal kezetek a combotok mellett legyen. Beszívjuk a levegőt 3 másodpercen keresztül, 2 másodpercig bent tartjuk, kilégzéskor a táblán látható mondókát fogjuk elmondani. A belégzés, benn tartás idejét a kezemmel jelzem.

 

Zöld erdőben kicsi tisztás,                                                                                                                 S a tisztáson áll egy kis ház,                                                                                                             A háznak van egy lakója,                                                                                                                   Ő a zöld erdő manója.

2.     Motiváció:

A mai órán egy vendég látogat el hozzánk. Ő nekem egy kedves barátom, de csak akkor fog előjönni, ha megígéritek, hogy nagyon jól fogtok viselkedni ezen az órán. Őt Foltinak hívják. Azért jött el ma hozzátok, mert már annyit meséltem neki rólatok és szeretett volna megismerni titeket. De nem jött ám üres kézzel. Hozott nektek egy mesét, ami az ő játszópajtásáról szól. A bükkösi Rossz Manóról.

3.     Célkitűzés:

A mai óránk meséjének a címe: Bükkösi Rossz Manó boldog.

4.     Tanítói bemutatás.

Elolvasom nektek a mesét, figyeljétek meg, mit csinált a hangya a mesében.

5.     Ismeretszerzés:

Mit tudnátok elmondani a hallottak alapján?

Mit csinált folyton a hangya?

Miért nem tette ez őt boldoggá?

Mit szeretett volna csinálni?

Nyissuk ki a füzetet, írjuk fel a címet, dátumot.

Kik a szereplők ebben a mesében?

___________________________________________________________________________

Olvasástechnika előkészítése:

Figyeljetek a helyes kiejtésre (hangsúly, hosszú mássalhangzók…)

Kinyitotta                               lelassított

Kérdezte                                 szeme megcsillant

Reggel                                      látta

Hagyta                                                éreztem

Láncolvasás:Olvassuk el közösen a mesét láncolvasással.

Irányított kérdések:

Mit csinált a manó mikor kiment a kertbe?

Ki szólította meg? Ki volt ő neki?

Hová indult bükkösi?

Kivel találkozott?

Miről kezdtek el beszélgetni?

Meg tudta-e végül a manó a boldogsága okát?

Mit gondoltok miért gyűjtögetett folyton a hangya?

Ti gyűjtöttek-e valamit?

Nem egészséges a túlzott gyűjtögetés.

 

7.     Alkalmazó rögzítés:

 

1.     Párosítsátok a tulajdonságokat a megfelelő szereplőkkel!

boldog                                            Bükkösi Rossz Manó                                     mogorva                                         okos                                             Csókos Bibír                                                         vidám                           kíváncsi                                              Hangya                                                      tudakolózó    megszállott                                Bagoly                                                             gyűjtögető

2.     Totó

Öt kérdésre kell a helyes választ megtalálnotok, mindegyikhez lesz három választási lehetőség.

1. A Bükkösi Rossz Manó azért kiáltott, mert

a.     boldog volt,            b.  hideg volt,                          c.  álmos volt

2. Csókos Bibír az udvaron

a.     az orrát fújta,         b.  a lábát masszírozta            c.  a vas orrát kenegette

3. A hangya a manóval

a.     táncolta                  b.  találkozott                          c.  virágot szedett

4. A gyűjtögető szeretett

a.     főzni                      b.  sütni                                   c.  faragni

5. Csókos Bibír a manót,

a.     faggatta                  b.  nevettette                           c.  leszidta

 

3.     Írd a szavak mellé az ellentétpárjukat!

 

boldog-

mogorva-

új-

nagy-

öröm-

 

4.     Állítsd időrendi sorrendbe az eseményeket!

 

Bükkösi Rossz Manó találkozott a hangyával __

Elindult bagoly bácsihoz __

Bükkösi azt kiáltotta, hogy boldog __

Csókos Bibír faggatta __

Manó elkezdi mesélni a napját __

Bagoly bácsi csak a porfelhőt látta __

 

5.     Drámapedagógia játék.

Játsszuk el Csókos Bibír és Manó párbeszédét.

Játsszuk el a Manó és a hangya párbeszédét.

 

6.     Adj új címet a mesének!

7.     Mi a mese tanulsága?

 

8.     Házi feladat kijelölése

 

9.     Óra végi összegzés

 

10.  Értékelés       

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek