bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Buza Edit
Szabadidős foglalkozás - 5. o.

Fejlesztési cél:

-       Szövegértésszövegalkotás fejlesztése

-       Szókincsbővítésszóbeli kifejező készség

-       Ismeretek bővítésekönyvtárhasználat

-       Kommunikációkooperációtolerancia a csoportmunkában

-       Rajzkészség fejlesztése

 

 

Segédanyag:Képes gyermeklexikon, Mitológiai atlasz

Szükséges eszközök:rajzlap, színes ceruza

 

 

Tevékenységek, gyakorlatok, feladatok

Módszer

Eszközigény

Időterv

Ellenőrzés, értékelés

Bevezetés

-       aktuális számmal való ismerkedés

frontális

Szitakötő folyóirat

5 perc

tanári

A folyóirat cikkének elolvasása

 

egyéni

Szitakötő folyóirat

 

10 perc

egyéni

Szövegfeldolgozás

Egyéni és csoportmunka

Segédanyag:Képregény és mesemondás

Feladatlap

 

10 perc

egyéni

Képregény készítése, mesemondás

egyéni munka

Segédanyag:Képregény és mesemondás

 

15 perc

tanári

Összefoglalás, értékelés

frontális

 

5 perc

tanár

 

Feladatlap: Harminckettő

Szitakötő – 2015/Nyár

1.    Ki volt harminckettő? ……………………………………………………………………………………………

2.    Gyűjtsd ki a meséből, hogy hol, kivel találkozott Harminckettő, és mi történt vele?

Hol?

Kivel?

Mi történt?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Mi történt Harminckettő széthagyott darabjaival?

...................................................................................................................................................................................................

       Mi történhetett volna, ha a Nap nem siet harminckettő segítségére?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       Miért nem haragudott a Nap?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.    A következő feladatok megoldásához használd a Mitológiai atlaszt és a Képes gyermekenciklopédiát! – csoport munka

a)    Ismersz-e hasonló történetet? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b)    Mi a fény? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c)    „Suhansz, gyorsabban a meteornál” – Milyen gyorsan halad a fény?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

d)    Mi bocsáthat ki fényt? Sorolj fel hideg és meleg fényforrásokat!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

e)    Miért fontos az élőlények számára a napsugárzás?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5.    Készíts képregényt! Minden jelenetet ábrázolj egy képkockában! – csoportmunka

6.    Meséld el a történetet!

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek