bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Portörőné Balogh Ibolya
Képességfejlesztő foglalkozás

 

 4. évfolyam


Célok:
• a szövegértő képesség fejlesztése
• a szövegben való tájékozódás képességének fejlesztése
• a szókincs bővítése
• erkölcsi mondanivaló megéreztetése
• a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése
• a nem verbális kommunikációs eszközök használatának fontossága
• az együttműködési készség fejlesztése

Kulcskompetenciák:
• kognitív kompetencia: kommunikációs képességek
• szociális kompetencia: együttműködési motívumok
• személyes kompetencia: önreflektív képességek

Téma: Az álcázás

Munkaforma: frontális
Kooperatív

I. Előkészítés: Mai témánk az álcázás.
Mi jut erről eszetekbe? (beszélgetés)
Erről olvastok írásokat, melyeket csoportban dolgoztok fel.

II. Feladatok megoldása

Olvassátok el a cikket önállóan!
Csoportban/párban készüljetek fel rövid ismertetésére!
Keressétek meg, s írjátok le az álcázást jellemző egy-két mondatot!
Ha ilyet nem találtok, fogalmazzátok meg önállóan!

1. csoport: Volt egyszer egy virág (20.o)

2. csoport : A csalóka látszat (34.o)

3. csoport: Utánozás - majom szokás (36.o)

4. csoport: Csizmarek (38.o)

5. csoport: Növények álarcban (42.o)

6.csoport:  Álcázás és ármány (43.o)

7. csoport:  A trójai faló (28.o)

III. Beszámolók meghallgatása.
A megállapítások megvitatása.

IV. Leírt mondatok rendszerezése. (lapra ragasztása)

Az álcázás

Minden ember mintákat követ.
Szívesen hasonlítunk másokra. Örülünk, ha hasonlóval találkozunk.
Az arc kifejezi az érzelmeket, de azokat tudjuk álcázni is.
Az álarcok elbújtatnak minket, megtévesztenek másokat.
Az emberek a történelmük során sokszor alkalmazták az álcázást valós szándékaik leplezésére.
A növény is másnak akar látszani, mint ami valójában.
Az állatoknál a szín és a forma a rejtőzködést segíti a ragadozók elől.
A növények és az állatok a túlélésért használják a mimikrit, az ember jó és rossz szándékkal egyaránt alkalmazza.
A rejtőzködés éppúgy lehet a jó, mint a rossz eszköze – rajtad múlik, mire használod.

V. A munka értékelés

VI. Összegzés

A rejtőzködés éppúgy lehet a jó, mint a rossz eszköze – rajtad múlik, mire használod.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek