bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Kopacz Enikő
Tevékenység-sorozat

 

I. Tevékenység:  Anyanyelvi nevelés-  Erkölcsi nevelés-  Vizuális    

                                 nevelés

 

I. Hangulatkeltés:

      -     Volt egyszer egy kemence című gyerekdal eléneklése

II. Előkészítő beszélgetés:

-       Mit csinált kis Bence és mi történt vele? (Belebújt a kormos kemencébe és fekete lett.)

-       Mi lett tettének következménye? (Édesanyja nem ismert , és jól megverte őt.)

-       Miért nem ismert az anyukája? (mert megváltozott)

-       Történt-e veled olyan eset, hogy nem ismertek rád szüleid, barátaid, ismerőseid? Milyen alkalommal történt? Meséld el!

-       Melyik az a néphagyományokra épülő ünnep, amikor olyan külsőt ölthetsz magadra, amilyent éppen akarsz? (a farsang)

-       Tudtok-e más alkalmakat, tevékenységeket vagy éppen foglalkozásokat megnevezni, amikor más- más szereplő bőrébe bújhatunk? (szülinapozás, bábozás, színjátszás, stb.)

-       Miken változtanunk  egy ilyen esemény  során? (öltözet, haj, gesztus, mimika, hangszín, stb.)

-       Volt- e valaha olyan érzésetek, hogy nemcsak egy bizonyos alkalomra, hanem hosszabb időre vagy akár véglegesen át szerettetek volna változni?

-       Most kiosztok egy-egy kettőbe hajtogatott lapot, amelynek bal oldalára rajzoljátok le, amilyenek most vagytok, majd a lap jobb oldalára azt, amivé át szeretnének változni, majd rajzaitokat indokoljátok meg szóban!

III. Célkitűzés:

         - A Szitakötő folyóirat 21. számában  kedves kis olvasmányokkal  találkozhatunk az előzőekbem érintett témával kapcsolatosan. Nyissátok ki a folyóiratot, hadd lapozzunk bele !

IV. A téma megvalósítása:

          -    Olvassátok el  a címeketnézegessétek meg az illusztrációkat, arra figyelve, hogy milyen változások mennek még végbe akár velünk, akár a környezetünkben!

          -   Mondjátok el azokat azokat a gondolataitokatérzéseiteket, amelyek ezzel a témával kapcsolatosan születtek meg  a fejetekben!(a változás nemcsak embereknél történik meg, hanem az állatoknál és a növényeknél is,  a változás történhet vagy rossz irányban, stb.)

IV. A házi feladat kijelölése:

          - A következő órára hozzatok tárgyakat, képeket, fényképeket, amelyek változást igazolnak!( Milyen volt, s milyenné vagy mivé változott?)

V. Az óra szervezett befejezése:

- a tanulók munkájának értékelése

- a rajzok kiállítása az osztályban:

           ILYEN VAGYOK                                     AMIVÉ VÁLTOZNÉK

- a tanszerek eltevése

 

 

 

II. Tevékenység: Anyanyelvi nevelés- Tudományok- Vizuális nevelés- Erkölcsi nevelés

 

I. A tevékenység előkészítése:

- a szükséges felszerelések előkészítése

- a rendtartó intézkedések megbeszélése

II. A házi feladat ellenőrzése:

- a tanulók szerre bemutatják a hozott tárgyakat, s elmesélik, hogy kinek vagy minek a megváltozására vagy átváltozására vonatkozik

- a beszámolók után a hozott tárgyakat csoportosítjuk a következő kategóriák szerint:      

             - emberek

                   - állatok

                   - növények

                   - tárgyak                

III. Célkitűzés:

             - A mai órától kezdve az emberek életében bekövetkező változásokról, átalakulásokról szóló olvasmányokkal foglakozunk.

IV. A téma megvalósítása:

            - Mielőtt elolvasnánk a Szitakötő folyóirat Németh Bálint: A legnehezebb című olvasmányát, mondjuk el még egyszer, hogy ki mivé szeretne átváltozni! (az előző órán készített rajzkiállítás megtekintése)       

            - a megfigyelési szempont kijelölése: Mi a legnehezebb?

            - az olvasmány elolvasása néma olvasással, majd a megfigyelési szempont megválaszolása

- az olvasmány szólításra történő olvasása a tartalmi egységek figyelembe vételével

- kérdések megfogalmazása és megválaszolása, a tanulók által, az olvasmány tartalmára vonatkozóan ( pl. Mit tenne az olvasmány szereplője, ha tavasz lenneMilyen nehézséget lát a tavasz feladatában? Inkább mivé szeretne változni?  Mi talál nehéznek a szellő dolgában? Mi a végső döntése?)

            - Ki az, aki egyet ért az utolsó mondattal, miszerint magunkká lenni, magunkká változni az a legnehezebb, s ki az, aki nem? – ha a vélemények megoszlanak, a tanulók külön- külön csoportba állnak, s érveiket szóban megfogalmazzák.

           - Most rajzoljátok le, milyen felnőttnek képzelitek magatokat! Rajzotokon jelekkel szerepeljen mindaz, amit felnőttként tudni szeretnétek!

V. A házi feladat kijelölése:

          - Írd le milyen ember szeretnél lenni!

VI. Az óra szervezett befejezése:

- a tanulók munkájának értékelése

         - a rajzok kiállítása az osztályban:  FELNŐTTKÉNT

- a tanszerek eltevése

 

 

 

III. Tevékenység: Anyanyelv -  Erkölcsi nevelés

 

I. A tevékenység előkészítése:

- a szükséges felszerelések előkészítése

- a rendtartó intézkedések megbeszélése

II. A házi feladat ellenőrzése:

       - a tanulók felolvassák a házi feladatukat: Milyen ember szeretnél lenni?

III. Előkészítő beszélgetés:

            - Szerintetek mire van szükség ahhoz, hogy jó irányba változzon természetünk?(akaraterő, kitartás, biztatás, önbizalom, mások segítsége, pozitív megerősítés stb.)

            -  Milyen érzéseket kelthetnek bennünk mások megváltozása, átváltozása?   

            -  Fejezzük ki a következő  érzéseket: öröm, bánat, meglepődés, félelem stb.!        

IV. Célkitűzés:

            -  A mai órán Szentgyörgy Zsolt: A fehéregér című olvasmányával ismerkedünk meg.

V. A téma megvalósítása:

            -  Nyissátok ki a folyóiratot  az olvasmányhoz, majd annak elolvasása után mondjátok el, hogy mi lett a következménye az egyik testvér átváltozásának!

-  a tanulók elolvassák a szöveget, majd válaszolnak a feltett kérdésre

   -  Miért reagált úgy Sándor?

   -  véleménynyilvánítás: - Te hogyan reagáltál volna egy ilyen esetben?

            -  a szöveg feldolgozása az Olvasóiskola szempontjai alapján:

              - Milyen műfaj az olvasott szöveg?

              - Mi a címe?

              - Ki a szerzője?

              - Kik a mese szereplői?

              - Melyek a mese helyszínei?

              - Melyek a mesei elemek?

              - Hát a valós elemek?

              - Mi a mese tanulsága?

              - Adj más címet!

              - Mi tetszett?

    - bábjáték: - a tanulók síkbábokkal eljátszák a mesét a következő szereposztásban: 2 mesélő, János , Sándor, fehér egér

VI. A házi feladat kijelölése:

             - Alkoss mondatokat a következő kifejezésekkel: megköszörülte a torkát, élvezzük egymás társaságát, világéletében rettegett, veszett iramban vágtatott.

VII. Az óra szervezett befejezése:

- a tanulók munkájának értékelése

   - a tanszerek eltevése

 

 

 

IV. Tevékenység: Anyanyelv -  Erkölcsi nevelés

 

I. A tevékenység előkészítése:

- a szükséges felszerelések előkészítése

- a rendtartó intézkedések megbeszélése

II. A házi feladat ellenőrzése:

            -  a tanulók felolvassák a házi feladatukat

III. Számonkérés:

- a mese tartalmának elmondása úgy, hogy mindenik gyerek csak egy-egy mondatot mond időrendi sorrendben.

IV. Előkészítő beszélgetés:

           -   Mikor történhet ilyen dolog az életünkben? (fantáziánkban, álmunkban)

           - A következő mesénk szereplője arról álmodozott, hogy egy reggel bárcsak visszaváltozna eredeti állapotába.

           -  véleménynyilvánítás: Mit gondoltok miért volt ilyen kívánsága?

V. Célkitűzés:

          -  Nyissátok ki a folyóiratot  Petrik Iván:Visszaváltozás című olvasmányhoz, majd írásban válaszoljatok az alábbi kérdésekre:

               1. Mivé változott Szabó Péter?

               2. Miben lelte örömét átváltozása során?

               3. Mi untatta őt?

               4. Mit látott a tanulókról?

VI. A téma megvalósítása:

         - a tanulók néma olvasással ismerkednek a szöveggel, majd válaszolnak a fenti kérdésekre

         - szerepjáték: - egy- egy tanuló a következő helyzetekben a tanító bőrébe bújik, s a többi tanuló bevonásával eljátsza a következő szerepek egyikét:

                      - szolgálatos tanító az iskola udvarán

                      - zeneórát tartó tanító

                      - matekórát tartó tanító

                      - testnevelésórát tartó tanító

         - véleménynyilvánítás: Hogyan érezted magad az adott helyzetben?

VII. A házi feladat kijelölése:

          - válogató olvasás és mondatalkotás: Alkoss mondatokat azokkal a szavakkal, amelyeket másképp ejtünk, mint ahogy leírjuk!( pl. feküdt le, beosztottjaival, stb.)

VIII. Az óra szervezett befejezése:

- a tanulók munkájának értékelése

   - a tanszerek eltevése

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek