bla
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
Kép

Centauri

A visszatérés ígérete

Sokan a szomorúság évszakának tartják az őszt. Vége a nyári melegnek, a vakáció és a gondtalanság idejének, megérkeznek az első szelek, gyakran már szeptemberben ködösek, és valóban kissé búsak a hajnalok. A lombhullás, a táj lekopaszodása, a rövidülő nappalok és az egyre kevesebb fény az elmúlást idézi. Bevallom, néha én is így érzek, ám sokkal többször gondolok arra, milyen szépségei vannak az ősznek. Nehéz volna igazságot tenni az évszakok versengésében, de ha döntőbíró lehetnék, talán az őszt emelném ki. Mert még a tavasznál is mozgalmasabb.

 

Mennyi minden történik ősszel! Ilyenkor érik a legtöbb gyümölcs, köztük a szőlő, a borvidékeken vidám emberek szüretelnek; ekkor bőgnek a szarvasok, a nagytermetű gímszarvasok szeptemberben, a kisebb dámszarvasok októberben; ha sok az eső – márpedig ősszel általában nincs hiány benne, hisz a szeptember a második legcsapadékosabb hónapunk (az első a június) – az erdőkben mindenütt ízletes gomba nő; s végül, de nem utolsósorban, ilyenkor zajlik a madárvonulás. Nekem a szüret, a szarvasbőgés, a gombászás és a vonulás a legfontosabb az őszben. Most a leglátványosabbról, a madárvonulásról mesélek.

 

Azt már bizonyára tudod, hogy a madarak jelentôs része ôsszel délibb, melegebb vidékre vonul. Némelyikük nem nagyon messze, csak a Földközi-tenger mellé költözik, de akad, amelyik átkel rajta, és Afrikában tölti a karácsonyt, sôt, egyik-másik madár nem elégszik meg ezzel – egyenesen Afrika legtávolabbi pontjáig, Dél-Afrikáig vonul, mint például a gólya vagy a fecske. Amikor olyan idôs voltam, mint most te, az ôszhöz, az iskolakezdés idôszakához elválaszthatatlanul hozzátartozott a villanydróton gyülekezô fecskék látványa. Néha több ezren üldögéltek csacsogva-csicseregve, tollászkodva, hogy aztán egy váratlan pillanatban szétrebbenjenek. Te már láttál gyülekezô fecskéket? Tudod, hogy más madarak is csapatokat alkotnak vonulás idején? Nemcsak a fecskék, hanem a már említett gólyák is, vagy gondolj a seregélyekre! Rájuk néha haragszanak a szôlôsgazdák, mivel épp szüret idején portyáznak nagy csapatokban az ültetvényeken, és mi tagadás, komoly károkat okozhatnak, de nem szabad elfelejteni, hogy ugyanezek a madarak költési idôben rovarokkal táplálkoznak, s nélkülük bizony még nagyobb kár érne minket. Idén májusban például nagyon sok volt a cserebogár, s csak azért nem több, s nincs megint erôs rajzás, mert a seregélyek összeszedték ôket!


A seregélyek egyébként káprázatos légi mutatványokra képesek, amikor csapatban repülnek. Sokszor ezren, több tízezren, néha százezren is vannak egy-egy csapatban, s az ilyen csapat úgy kanyarodik hirtelen fel, majd le, jobbra, majd balra, hogy minden madár szinte egyszerre mozdul, emelkedik-süllyed, és a hatalmas madárcsapat olyan, akár egy óriási füstfelhô. Lenyûgözô látvány, én – ha tehetem – napokig gyönyörködöm benne. Persze ezek a csapatok nem a mi gyönyörködtetésünkre jönnek létre. Csapatban lenni több szempontból is elônyös. Az egyes madár úgy nagyobb biztonságban van, a ragadozók nehezebben ejtenek zsákmányt közülük, de a csapat voltaképpen a madarak iskolája is. A fiatal gólyák például az elsô úton az öregektôl tanulják meg, hol vannak a telelôhelyek, s hogyan lehet eljutni oda. Ez elég ismert jelenség, viszont ritkábban esik szó arról, hogy a vonulás ideje, a csapatban eltöltött hónapok a madaraknak remek alkalmat kínálnak az ismerkedésre és a párválasztásra is. Gyakori eset, fôként a nagy testû fajoknál, darunál, gólyánál, ragadozó madaraknál (mivel a ragadozók jelentôs része is vonul!), hogy már a telelôhelyen megkezdôdik az udvarlás, és az újdonsült pár a hazavezetô utat együtt teszi meg.


A madárvonulás lenyûgözô és még ma is talányos természeti jelenség, és ha valami mégiscsak elszomorít ôsszel, hát épp az, amikor sietôs madárcsapatok húznak el a fejem felett, s tudom, a Földközi-tengerhez, Ciprusra, Görögországba vagy Észak-Afrikába igyekeznek. Néha kedvem volna velük tartani, érzem, hogy hiányozni fognak, és bizony elszomorodom. Ha így lennél ezzel te is, gondolj arra, amire én. Tudd, hogy amikor a mi madaraink búcsút intenek, valahol a távoli északon más madarak szintén útra kelnek, és épp mihozzánk tartanak! Épp ide, hogy nálam és nálad, az én kertemben vagy a te kertedben töltsék a zord telet. Gondolj erre, várd ôket szeretettel és izgatottan, és készülj fel a téli madáretetésre. És gondolj arra, amire én is, amikor ludak, darvak, pólingok húznak át fölöttem, amikor egy reggel hiányoznak a fecskék a drótról, és feltûnôen csöndes lesz a környék, hogy a madarak elvonulása egyúttal a visszatérés ígérete is. Mert hiszen minden madarunk úgy indul útnak, hogy tavasszal visszatér. És ha nem éri baj, meg is teszi. Drukkoljunk hát nekik, hogy baj ne érje ôket a tenger felett, a száraz és kíméletlen Szaharában, és várjuk tavaszi visszatérésüket!        

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek