bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Postás Bea
Irodalom óravázlat

8. osztályos irodalom óra

 

1. Életrajzi óra:

Milyennek képzeljük az Iciri-piciri és A török és a tehenek versikék szerzőjét?

 

    Előkészítés: 2-2 önként jelentkező felkészül az órára Móricz Zsigmond életéből

 • az egyik páros az iskola tankönyvet használja fel
 • a másik a Szitakötő c. lap „Én vagytok ti” című cikkét

    Megbeszéljük, mennyiben egészíti ki az újságcikk a tankönyvben olvasottakat.

    Árnyaltabb képet kapunk Móriczról.

    Nézzük meg a Szitakötő c. lap 30. oldalán látható képet → idilli család.

    Olvassuk el a cikkben, milyen volt az író háza!

    Most nézzük meg az idős írót ábrázoló fotót: Szitakötő 32. oldal → befelé tekintő ember.

    Elolvassuk a cikk idevágó részeit.

    Beszélgetés: „az ember a gyerekeiben mintegy folytatódik”. Magyarázd meg, mondj személyes példát! Vajon csak a pozitív szokások, tulajdonságok öröklődnek?

    Közösen elkészítjük az író életrajzi vázlatát:

 

 • 1879.jún.29. Tiszacsécse
 • Apja: Móricz Bálint, anyja: Pallagi Erzsébet
 • Az apa sok mindennel próbálkozik, a család mégis tönkre megy
 • Költözések: Túristvándi, Prügy
 • Iskolái: Debrecen, Sárospatak, Kisújszállás
 • Pest, az egyetemet abba kell hagynia, mert nincs pénze
 • Újságíró lesz: „Az Újság” c. lap gyermekrovatát vezeti
 • Házasság: Holics Eugénia (Janka)
 • Nyugat, Kelet Népe c. lapok
 • Leányfalu
 • 1942-ben agyvérzésben meghal

 

2. óra: Hét krajcár c. novella

    

  Keletkezésének története: lásd az újságcikk idevágó részlete (32-33. old.)

  Közösen elolvassuk.

  Kerete: egy múltbeli emlék felidézése. Ki a narrátor? Mit tudunk meg róla?

  Bár a történet csupa derű, mégis lehangoló.  

Elkészítjük a mű cselekményvázlatát:

 

 1. Előtörténet: visszaemlékezés gyermekkorának egy napjára
 2. A történet: A hét krajcár keresése
  1. A gépfiók rejtelmei
  2. Prédikációk az üveges almáriumhoz
  3. A zsebek vallatása
 3. Megoldás
  1. egy öreg koldustól a 7. krajcár
  2. „Vér volt, az ő drága vére. Az anyámé…”

 

Az irodalmi mű sohasem csak történet. Benne az író az életnek egy problémáját, kérdését veti fel, s ad rá ilyen vagy olyan feleletet. Ennek a kifejtésére rendeli alá a történetet, mely így megformáltságot nyer.   Mindez az életrajz tanulmányozása nélkül nem elemezhető. Ehhez nyújt segítséget a Szitakötő c. lap fent említett két cikke.         

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek