bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Börzsönyiné Kocsis Györgyi
Énekóra

 

Neumann János Általános Iskola - Szombathely
7. c osztály / más évfolyamon is lehet /

 

Téma: Zene az életünkben
Az óra anyaga: Zenehallgatás (romantikus zeneművek)
                         Érzelmek, hangulatok, ember és természet
                         Szitakötő 4. szám – Vándor a zenében

 

Felhasznált irodalom: Szitakötő 4. szám       
Munkaformák, munkamódszerek: kooperatív, csoportmunka, egyéni és frontális
Szükséges eszközök: a zenehallgatás  eszközei, Szitakötő 4. szám,  kártyák, A/4-es lapok, feladatlapok, íróeszközök, színes filctollak

 

Az óra menete

 

1.  Szervezés - a szükséges eszközök előkészítése

 

2.  Hangulati előkészítés, motiváció
     Csoportalakítás:
- 5 gyerek (irányított vagy véletlen kiválasztás) 5 kártyát húz.
  A kártyákon szereplő szavak: regölés; metrum; évszakok; korok, stílusok; színpad;
- A maradék kártyák közül minden tanuló húz egyet.
  A következő szavak szerepelnek rajtuk:
  köcsögduda, láncos bot, duda, furulya; ritmus, ütemvonal, metronóm, hangsúly; tél,
  zúzmara, jégvirág,   természeti tünemény; ókor, barokk, klasszicizmus, romantika;
  opera, függöny, díszlet, közönség;
 (Az osztály létszámától függően lehet elhagyni, hozzátenni szavakat.)
- Keressétek meg a csoporttársaitokat, majd csoportonként  foglaljatok helyet!
  Mindenki vigye magával a Szitakötő folyóiratot!
 

3.  Zene és Szitakötő
 A )
- Kik, miért kerültek egy csoportba? (indoklások, fogalmak megbeszélése)
 - Zenehallgatás 1: madárhang- felvétel (fülemüle)
  Keressétek meg a zenéhez tartozó képet vagy cikket! (Beszélő madarak)
- Lapozzátok át a folyóiratot! Társítsatok egy-egy képet vagy cikket a csoport valamelyik
  szókártyájához! (Több kártyához is tartozhat egy cikk.)

Porka havak– regölés
Ariadné – ókor
A te színházad – színpad
Szép…a jégvirág – tél
Vándor a zenében – metronóm

 

B)
Válasszuk ki a Vándor a zenében c. írást! Mindenki olvassa el magában!
- Mit fejezhet ki a zene? Milyen hangulatot, érzést?
  Lehet a zene játékos, álmodozó, légies, hősi, ünnepélyes stb. (Ezeket fölírom a táblára.)
Milyen lehet még?  Gyűjtsetek további szavakat a cikkből!
 A szókereső-nyomozók sorolják  föl a talált szavakat, a csoport jegyzője  írja föl az A/4-es papírra!
Egyik csoport szóvivője felolvassa – ellenőrzés, megbeszélés.

Egy másik lapra írjatok még magatoktól hangulat- kifejezéseket! Adjátok körbe balra haladva a papírt, hogy mindenki írhasson rá újabbakat! (körforgó – csoporton belül)
Adjátok át a másik csoportnak a lapotokat (küldönc), a másik csoport elolvassa, kiegészítheti. (körforgó – csoportok között)
(Olvasás és munka közben zenehallgatás: Vivaldi: A négy évszak – Tél)

 

4. Zenehallgatás - Zene és utazás
Hat zenei részletet hallasz. Van, amelyiket ismered, vagy épp most olvastál róla. A zene sokfelé elvisz, különböző korokba, országokba, tájakra, hangulatokba.
(„ZENE – JÁTÉK” lap 1.)

Minden csoport kap két „ZENE – JÁTÉK” lapot. Közösen oldjátok meg a feladatokat!

Feladat:

A) A zeneműveket az elhangzás sorrendjében írjátok fel a lapra!

     /Következtess a hangulatból a címre!/

B) Írj a művek mellé a zenére jellemző kifejezéseket!

C) Társítsd az idézetek sorszámát a zenével!
D) Tegyél egy csillagot az egyetlen, nem romantikus (20. századi) mű mellé!
A ZENE – JÁTÉK 2. lapra dolgozol az 1. lap segítségével.
Honegger/ Csajkovszkij/ Chopin/ Smetana / Schumann/ Muszorgszkij sorrendben hallgatjuk.
5. A játék megoldása – ellenőrzés
   Milyen nemzetiségűek a zeneszerzők?
   Milyen országokba, korokba, hova utaztunk?

6. Összegzés
   Melyik zene tetszett, miért?
   Milyen magyar népdalt énekelnétek el lengyel, orosz, cseh, német nemzetiségű
   gyerekeknek? A következő órára minden csoport készüljön fel 2-2 magyar népdal közös
   éneklésével!

A két „ZENE – JÁTÉK” lap az oldalsó linkre kattintva letölthető.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek