bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Tőzsérné Balogh Edit
Óravázlat

 

Hon- és népismeret, 5. osztály

Témakör: Bibliai történetek
Az óra anyaga: Időjáték, Noé
A tanítás célja
Nevelési: A szocializációs képességek fejlesztése (pl. szociális alkalmazkodás, együttműködés-kooperáció, fegyelmezettség, egymás segítése)
Oktatási: A Bibliai történet megismerése
Képzési: A kommunikációs képességek fejlesztése.
Munkaformák, munkamódszerek: Kooperatív, kupaktanács, szóforgó, szakértői mozaik, kerekasztal, csoportmunka, képtárlátogatás
Felhasznált irodalom: Szitakötő 6. szám
Szükséges eszközök: képek, felelőskártyák, borítékok, A/4-es lapok, A/3-as lapok, színes filctollak, ragasztó, újságok, rajzeszközök, olló

I. Szervezés
- a szükséges eszközök előkészítése
- teremrendezés

II. Hangulati előkészítés, motiváció
Csoportalakítás: - puzzle segítségével

( 5 képet darabokra vágok, majd összekeverem. Minden tanuló húz egy darabot. Ezután mindenkinek meg kell keresnie az ő képéhez tartozó darabokat – a csoporttársait.)
Az 5 kép egy-egy állat képe
A csoportok megkapják a felelőskártyákat, megválasztják a felelősöket.
(Eszközfelelős, jegyző, szóvivő, időfigyelő, csendfelelős)
2 perc

1. feladat l Gondolkozz, beszéld meg! (Kupaktanács-ötletező)

(A felvetett problémán mindenki egyénileg elgondolkozik. Párban megbeszélik. A két pár közösen is megvitatja a problémát.)
3 perc

2. feladat l Egydimenziós rejtvény-Tudjuk, hogy el fog pusztulni a Föld néhány hónap múlva, mit tudnánk tenni, hogy megmentsük az élővilágot?

A csoportok borítékban a Szitakötő magazin Noé cikkének illusztrációját kapják meg.
Rakjátok ki a képet. Akinek sikerült, az keresse meg a Szitakötő magazinban, hol található és melyik cikk kapcsolódik hozzá
3 perc

III. Célkitűzés
A mai órán a Bibliai történetek közül Noé-val ismerkedünk meg.

3. feladat l Kerekasztal (szóforgó írásban)
(Egy A/4-es lapra - amit körbeadnak - mindenki feljegyzi a gondolatait)
Gyűjtsétek össze mindazt, amit már tudtok
3 perc

IV. A tananyag feldolgozása

4. feladat l Szakértői mozaik
(Az új ismeretet tartalmazó szöveget öt részre osztottam. A csoport minden tagja más-más szövegrészt kap)

- Olvassátok el a kapott szövegrészt!
- Az azonos részt olvasók üljenek össze, írjanak közös vázlatot!
- Fogalmazzatok meg egy bölcsességet a szöveg alapján
- Üljetek vissza az eredeti csoportokhoz, és immár szakértőként tanítsátok meg a társaitokat!
15 perc

5. feladat l Tablókészítés
Készítsetek rajzot, tablót a rendelkezésre álló anyagokból a mai órán tanultakról!
12 perc

V. Összefoglalás

6. feladat l Képtárlátogatás

(A csoportok megtekinthetik a többi csoport munkáját, megbeszélik a látottakat és értékelik a munkákat. Egy gyerek mindig a tablónál marad és válaszol az esetleges kérdésekre.)
Nézzétek meg egymás tablóit! Értékeljétek a csoportok munkáit úgy, hogy húzzatok egy-egy vonalat annak a csoportnak a tablójára, amelyik a legjobban tetszik! (Mindenkinek két vonalkája van.)
3 perc

VI. Beszámoló, értékelés

l Költsetek el egy 10-est!
(Minden csoport kap 10 piros pontot, a csoport közösen dönt arról, hogy ebből ki milyen arányban kap.)
Mondjátok el, hogy hogyan osztottátok el a pontokat és miért így döntöttetek!
3 perc

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek