bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Bodzásné Bozó Mariann
Nyelvtan feladatsor (5-6.oszt.)

1. Pótoljátok a hiányzó –j/-ly-t!

bó….a

sú…okkal

idő…árás

mé…ség

legú…abb

2. Tegyétek betűrendbe a következő szavakat!

zsinór, horgony, szigony, háló, kosár, hal, csónak, halászat, halraj, radar

 

3. Az 5. bekezdés 1-3. mondatainak szavait válogassátok szét hangrendjük alapján!

 

4. Oldjátok meg a nyelvtani egyenleteket!

a) főnévtő+kötőhang + többes szám jelekötőhang + tárgy ragja

b) melléknév + kötőhang + középfok jele + többes szám jele

c) igekötő + igető + T/3-ű igei személyrag

d) főnévtő + kötőhang + többes szám jele + határozórag

e) főnévtő + képző + kötőhang + tárgy ragja

(megoldás pl. zsinórokatszélesebbekösszezúznaktengerekbőlhalászat)

5. Írjatok egyegy mondatot a szavak/szókapcsolatok különböző jelentéseivel!

kosarat kap 1.

2.

háló 1.

2.

század 1.

2.

szám 1.

2.

állam 1.

2.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek