bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Némethyné Toldy Gizella
Óravázlat

                         

Az óra menete

Fejlesztendő kompetenciák, pedagógiai indokok

1. Szervezés

 

2. Légzőgyakorlat: a hónapok elsorolása egy levegővétellel

 

    RÁHANGOLÁS

3. Közös versmondás, ritmusos mozgáskísérettel

 

                     Szabó Attila: Ezüst , arany

                              

 

    

Nagymozgás, finommotorika,

figyelemmegosztás, kommunikácós bátorság, szociális kompetencia fejlesztése

4. Feladatmegjelölés:

A mai órán egy történetet fogunk megismerni egy halászról és egy tűzoltóparancsnokról.

 

5. A téma megközelítése:

Mit gondolsz, mit csinálhatnak együtt? Hallgassátok csak!

A meglévő tapasztalások felidézése, képzelet, fantázia tréningeztetése

6. A történet beemelése:

A történet tanítói bemutatása

Irodalmi élményszerzés a történet élményszerű közvetítésével

7. Beszélgetés a történetről ,tartalmi elmélyítése.

Kik a történet szereplői?

Mit csinálnak együtt?

Miért nem vette le a tűzoltóparancsnok az egyenruháját?

Miért nem vették észre az idő múlását?

Mi vetett véget a beszélgetésüknek?

 

Véleményalkotás, szóbeli önkifejezés, szövegértelmezés fejlesztése

8. Gondolatkövetés:

Fogalmazzátok meg, hogy mire gondolhatott a halász, mikor magányosan halászni indult!

A beleélő képesség, a képzelőerő és a kreativitás fejlesztése

9. További megközelítés differenciált csoportmunkában:

 

  1. csoport: a lányok (1.) Képzeljétek el ahogy a halász kifogta a tűzoltóparancsnokot! Rajzoljátok le!

(színezős, rajzolós feladat)

 

  1. csoport: a lányok (2.) Adjatok tanácsot a halásznak, hogy foghatna sok halat! (kupaktanács)

 

     3. csoport: fiúk  Magyarázzátok el a tűzoltóparancsnoknak, hogy miért veszélyes ruhában fürdeni!(kupaktanács)

 

 

 Az együttműködési képesség, a vizuális látásmód, kézügyesség  és a kommunikációs bátorság fejlesztése.

10. Szituációs játék:

Játsszuk el, ahogy a tűzoltóparancsnok a hálóba kerül, és a halász kifogja!

A nyelvi kreativitás, a képzelőerő, az empátia és a szituatív beszéd fejlesztése.

REFLEKTÁLÁS

11. A játék lezárása:

Szerinted mit csinál egy tűzoltóparancsnok, mikor nincs szabadságon? Mondjátok el!

Otthon  rajzoljátok le azt, ami a történetben a legjobban tetszett! Leírhatjátok azt is, hogy szerintetek miről beszélgettek!

 

Mondjuk el közösen az óra eleji versünket!

 

Szóbeli szövegalkotás adott események mentén.

 

 

 

Közös élmény, öröm

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek