bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Kiss Csilla
Anyanyelv óravázlat

 

   Alapvető feladatok:a mese mondanivalójának megismerése, a verbális kifejezésmód fejlesztése a játék és aktivizálás eszközeivel; az élményszerű olvasás segítése, a folyékony,értelmező,kifejező olvasás gyakorlása,fejlesztése játékos olvasási gyakorlatok,oktatójátékok által;

 A tevékenység mozzanatai,tartalmi elemei:

1. A tavaszi Szitakötő újságok kiosztása.Böngésző.

2.Hangulatkeltő játék szókártyákkal-Keresd a párját! Átváltozások:Mi mivé változhat?

tél    tavasszá, a víz jéggé, a gonosz jóvá,   ...stb. fiatal-öreg, rút-szép, gyerek-felnőtt, szén-gyémánt,báb-lepke, bánat-öröm;

3.A levélnehezék c.mese közös elolvasása.(Staféta-olvasással)Mivel előzőleg is már foglalkoztunk az Átváltozások fejezet írásaival,megfigyelési szempontként a 3 csoportnak 3 különböző feladatot jelöltem ki:I.Helyszín,időpont,szereplők

                                                   II.Meseelemek keresése

                                                   III.Milyen átváltozások történtek a mesében?

4.Olvasási játékok:pl. Kicsi a rakás, Hibajelölő,Csali olvasás,Válogató olvasás...

5.Irányított beszélgetés: Kérdések alapján feldolgozzuk a mese tartalmát.

                   Hol élt a mesebeli szegény asszony?Milyenné tette őt a magány?Hogyan nevezték őt a szomszédok a háta mögött?Mely szavak hiányoztak a szótárából?Mit jelent a papírplafonú konyha kifejezés?Kik laktak a néni fölötti lakásban?Mivel bosszantották a nénit? Vajon szándékosan?Kiktől kértek tanácsot?Végül ki segített? Mit tanácsolt a nagyhal? Milyen kedves tárgyat szántak a manók a néninek?Hogyan juttatták el hozzá?Mit tett a néni a furcsa,szivárványszínű kővel?Honnan éresültek minderről a kis manók?(Te szoktál-e néha kíváncsiskodni,kukucskálni?)Mi történt a kővel?Írd le a szavaiddal,milyen volt a kis teknős!Hogyan változtatta ez meg a néni életét? Mit gondolsz,miért?Milyenné változott Margit néni?   Ugye,meggondolkodtató! Van-e a környezetedben,szomszédodban egyedül élő idős néni vagy bácsi?Szoktál-e köszönni neki,beszélgetni vele?Szerintetek mi lehet az üzenete, a tanulsága ennek a történetnek?(Körülöttünk is élnek öregek,magányos emberek,akikre talán senki sem figyel,ezért magukba zárkóznak,megváltoznak...segíthetünk, akárcsak egy szóval...Te voltál-e már magányos?   ...(Vélemények,gondolatok kifejtése)

6.Oktatójátékok-Didaktikai játékok: a)Arcjáték(mimika) Milyen az aki...?(bánatos, boldog,mogorva,kedves,haragos...stb. b)Tükörjáték(egyik tanuló a néni vagy a kismanó, a másik,vele szemben álló a tükör) c)Képzeletjáték:A manók megérkeznek a bűbájoshoz...Milyen lehet a Lappföldön lakó Pókasszony?Hát Gaborba?(Mindenki másképp képzeli el.)  d)Térképböngésző:Hol található Lappföld?Afrika?a Galapagosz szigetek?Te kaptál-e már valami távoli vidékről képeslapot? Gyűjti-e valaki közületek a képeslapokat?

e) Szerepjáték.Szituációs játékok- pl. a manók odacsempészik a kavicsot...kukucskálnak stb.

7.Kersztrejtvény párban.A padtársak együtt dolgoznak.

8. Meselánc-a tanulók láncban mesélik a történetet,betartva az események időrendi sorrendjét.Mindenki csak egy -egy mondatot fűzhet hozzá...

9.Befejező tevékenység:Kőfestés-levélnehezék készítése;érdekes formájú kövek megfestése temperával- klb. ötletek pl.katica, teknős,cicafej,oroszlán...stb.Együtt éneklés:A Szeretet mindenkié,csak meg kell keresni a forrását, a Szeretet mindenkié!(a Jóság...az Öröm...)

     

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek