bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Baloghné Móczár Zsuzsanna
Óravázlat

 

Korosztály: 5.o.

Célok, fejlesztendő területek:

  • szövegértés fejlesztése
  • befogadó attitűd (irodalmi művek) fejlesztése
  • irodalomelméleti fogalom bevezetése (költői kérdés)
  • szóbeli szövegalkotás fejlesztése

 

1. Bevezető beszélgetés:

Az elmúlt hetek furcsa időjárásatél és tavasz keveredése.

Mi lehet az oka ennek a furcsa időjárásnak?

Várjuk már nagyon a tavaszt! – Honnan tudjuk, hogy eljött? Mikortól lesz tavasz? Milyen jelekből ismerjük fel? Ez egyetlen pillanat vagy egy folyamat?

 

2. A vers elolvasása, értelmezése:

Mit jelent a cím? (példák bemutatása filmekből, PPT diavetítésekből)

Hogyan kapcsolódik a cím a vers témájához? (Az évszakok fokozatos, egyenletes változása)

 

3. A költői kérdés fogalmának előkészítése:

a) Melyik mondatfajtából találsz a legtöbbet a versben? (kérdő mondat)

 

b) Válaszoljunk! Páros munka

Mindegyik csoport kap egy-egy kérdést a versből, melyre lehetőleg pontos, „tudományos”, érvekkel alátámasztott, példákkal igazolható választ kell adniuk. Eddigi ismereteik mellett az internetet és kézikönyveket is használhatnak a felkészüléshez. (Pl. Miből lesz a cserebogár? Rövid, 2-3 mondatos válaszukban fogalmazzák meg a rovarok fejlődésének lépéseit!) A válaszok felolvasása, megvitatása.

 

c) Hogyan fogalmazza meg válaszát a költő a versben?

(A költői kérdés, mint fogalom bevezetése, tanításának előkészítés: olyan költői kifejezőeszköz (alakzat), amelynek során a költő a feltett kérdésre nem vár választ, vagy ő maga adja meg a választmivel a kérdés már magában hordozza azt).

Hányféle választ adhatunk ezekre a kérdésekre?

 

d) Szükséges-e pontosan, tényszerűen megfogalmaznunk a válaszunkat a versekben feltett kérdésekre? (a versek érzelmi hatásai).

 

4. Önálló feladat (kapcsolódó tantárgy: nyelvtan – a magyar helyesírás alapjai)

Csoportosítsátok a vers szavait a magyar helyesírás 4 alapelve alapján!

Keressetek példákat a mássalhangzó-törvényekre a versből! (kioltsa, hagyja, dermedten, megálmodja, elhalmozza stb.)

 

Szorgalmi feladat: Készítsetek illusztrációt a vershez!

 

 

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek