bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Csikós Lászlóné
Könyvtári foglalkozás

 

A tanulókat belépéskor a négy égtájról nevezem el. Ez az alkalmi csoporttá szerveződés módja, majd helyet foglalnak az asztaloknál. Az asztalokon a folyóirat példányai előre elhelyezve.

A foglalkozás témája:  Szitakötő tavaszi szám--Pánti Irén: Betyárélet.

I.               Előzetes kérdés: Tudjátok-e, kiket neveztek betyároknak? Tanulói válaszok.

II.             A csoportok előzetes feladatai /1-1 cédulán is megkapják a kérdéseket/

Tavasz: 1. Kikből lettek betyárok?

               5. Hol és hogyan szórakoztak?

 

Nyár:     2. Kik és hogyan segítették őket?

              6. Miért elég egy dudás egy csárdába?

 

Ősz:       3. Hogyan próbálták elfogni a betyárokat?

               7. Kik rokonszenveztek a betyárokkal és miért?

 

Tél:        4. Milyen tulajdonságokkal kellett rendelkezniük a betyároknak?

               8. Mely híres betyárokat említ a szöveg?

 

Nyissátok ki a folyóiratot a 47. oldalon! Kísérjétek figyelemmel a bemutatandó szöveget!

 

I. Bemutató olvasás.

 

II. FeldolgozásKérdések- várt válaszok-szemléltetés

 

1.     Kikből lettek betyárok?

·      A Rákóczi szab. harc után--elbocsátott katonák, akik portyázásból akarták eltartani magukat,

·      1800-as évek elején az erőszakos katonafogdosás elől menekülőkből,

·      akik bűnt követtek el, de nem akartak börtönbe menni,

·      az 1848-as szab. harc bukása után, akik megmenekültek a börtöntől,

·      a szegénylegények a mostoha körülményeik miatt.

 

2.     Kik és hogyan segítették őket?

·      a falu népe bujtatta őket,

·      betyárszegre akasztott tarisznyában élelem, lovuknak abrakos tarisznya volt elkészítve,

·      félelemből az intézők is teljesítették kérésüket, cserébe a gulya, ménes hiánytalan maradt-- „betyárbecsület”

 

      3. Hogyan próbálták elfogni a betyárokat?

·      a hatalom minden eszközzel üldözte őket,

·      a besúgóknak jutalom járt,

·      a pandúrok üldözték őket segítőikkel, a zsandárokkal együtt.

 

                  4.  Milyen tulajdonságokkal kellett rendelkezniük a betyároknak?

·      Furfangos észjárásúnak kellett lenniük,

·      találmányuk csutorás kettősfalú kulacs,

·      érteni kellett a zárak, béklyók nyitásához,

·      a csaholó kutyák megszelídítéséhez.

 

5. Hol és hogyan szórakoztak?

·      a falvaktól távoli, főleg a megyék határán épült csárdákat kedvelték,mert ezek több lehetőséget adtak a menekülésre,

·      zeneszerszámuk a kecskeduda, jól lehetett mellette dalolni,szilajul táncolni.

 

     6. Miért elég egy dudás egy csárdába?

·      A kecskeduda erős hangú, más hangszer, de másik duda sem hallatszik mellette.

 

7. Kik rokonszenveztek a betyárokkal és miért?

·      A szegény parasztok, mert úgy érezték, hogy a betyárok valósítják meg álmaikat, megleckéztetik a gazdagokat.

      8. Mely híres betyárokat említ a szöveg?

·      angol: Robin Hood

·      szlovák: Jánosik

·      román: Korbea és Pintye

·      szerb: Deli Radivos

 

III.            Zenehallgatás:

Híres zeneszerzőnk, Kodály Zoltán a Mátrai képek c. zeneművében a híres mátrai betyárnak, Vidróczkinak állít emléketrészlet meghallgatása a www.youtube.comról a váci Vox Humana kórus előadásában –2 perc

 

       IV.: A Kenessey Éva által szerkesztett keresztrejtvény csoportos megfejtése, értékelés.

 

V.             Házi feladat: Nézzetek utána, mit tudhatok Vidróczkiról? Milyen gyöngyösi vonatkozása ismert?

 

VI.            Olvasás, figyelemkoncentráció: A Betyárélet „kiszorító” olvasása.

           

      VII. Értékelés, jutalmazás

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek