bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Téglás Beáta
Néprajzóra készségfejlesztő szakiskolában

 

Tananyag: Ősi jelképek (szarvas) továbbélése napjaink tárgyi kultúrájában

Az óra anyaga: rendszerező, szintetizáló óra, jelkép rendszer megfogalmazása

Nevelési célok, feladatok:

•Erkölcsi nevelés:

együttműködés és türelem a társak között, hagyományok tisztelete

•Esztétikai nevelés:

irodalmi és képzőművészeti alkotás által nyújtott esztétikai élmény befogadása

•Értelmi nevelés:

 logikus gondolkodásra, következtetésre nevelés

Felhasznált eszközök:

Szitakötő folyóirat 21. szám , internet, ceruza, ragasztó, olló, színes ceruza, zsírkréta, festék, tempera, gyurma, kartonpapír, zsírpapír.

 

 

Előzmény:

 

A művet 2 tanítási órát átfogó tematikus blokkban dolgoztuk fel.

A módszerben rejlő lehetőségek széles teret adtak a tanulók egyéni képességéhez és tehetségéhez kapcsolódó feladatok megvalósítására.

Az egyéni és közös alkotás öröme, izgalma, az „együtt játszunk” élménye mélyítette a megszerezhető tudást. A csoportok feladatai, kutatási területei a történelem és vizuális kultúra tantárgyakat is átfedték, megvalósítva a tantárgyi koncentrációt. A mű együtt olvasása a felzárkóztatásra szoruló tanulókat is segítette a tudnivalók elsajátításában.

 

Óravázlat

 

Az óra menete

Tevékenység, eszközök, munkaforma

I.             Bevezetés, ráhangolás

Zenehallgatás (sámánének)

Csoportalakítás a történetben szereplő népek szerint

 

frontális, differenciált csoportmunka

II.         Feladatok

1.  csapat: görög

2.  csapat finn

3.  csapat indián

4.  csapat magyar

képzőművészeti és irodalmi alkotások keresése szarvas témában az internet segítségével. ezek bemutatása.

 

Játék

Szókártyák, és képek rendszerezése az adott népcsoportra vonatkozóan.

 

III.     Tananyag elmélyítése

Minden csapat készítse el az előre előkészített hozzávalókból az általa képviselt népcsoport jellegzetes szarvast ábrázoló alkotását.

-      Szitakötő 21.szám 10-11.oldal alapján Papp Leonóra feladatlapjáról megválaszoljuk a kérdéseket és Játék 2. feladatot elvégezzük.

 

differenciált csoportmunka, kreativitás, együttműködés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanári utasítás, csoportos együttműködés, fogalomalkotás

 

 

tanári ellenőrzés, csoportmunka, kreativitás, együttműködés

IV.        Összegzés, értékelés

Az elkészült alkotások kiállítása, csapatok értékelése.

-       Szitakötő 21.szám 10-11.old. elolvasása után

       összegezve az óra anyagát        megoldjuk

Barton Zsoltné Bűvös négyzet feladványát !

önértékelés, tanári dicséret

 

 

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek