bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Némethyné Toldy Gizella
Óravázlat

 

                         

Az óra menete

Fejlesztendő kompetenciák, pedagógiai indokok

1. Szervezés

 

2. Légzőgyakorlat: Utánozd a szél hangját! (SSSSS)

 

    RÁHANGOLÁS

3. Közös éneklés, ritmusos mozgáskísérettel

 

                     Hull a hó…

                              

 

    

Nagymozgás, finommotorika,

figyelemmegosztás, kommunikácós bátorság, szociális kompetencia fejlesztése

4. Feladatmegjelölés:

A mai órán egy mesét hallgatunk meg, amely a télről és télapóról szól.

 

5. A téma megközelítése:

Kik szerepelnek a mesében? Hogy válaszolhatunk a címben szereplő kérdésre? Hallgassátok csak!

A meglévő tapasztalások felidézése, képzelet, fantázia tréningeztetése

5.. A mese beemelése:

A mese tanítói bemutatása

Irodalmi élményszerzés a mese élményszerű közvetítésével

6. Beszélgetés a meséről a mese tartalmi mélyítése.

Kik a mese szereplői?

Mit kérdezett télapó a karácsonyfától?

Milyen feleletet kapott?

Melyik hónapokról szól a mese?

Ki segített a télapónak?

Véleményalkotás, szóbeli önkifejezés, szövegértelmezés fejlesztése

7. Gondolatkövetés:

Fogalmazzátok meg,  mire gondolhatott télapó a karácsonyfa válasza után!

A beleélő képesség, a képzelőerő és a kreativitás fejlesztése

8. Szerep a falon:

Képzeljétek el, hogy a karácsonyfa egy élő személy! Milyen külső és belső tulajdonságokkal ruháznátok fel?

A szókincs fejlesztése

9. További megközelítés differenciált csoportmunkában:

Játszuk továbbra is azt, hogy a karácsonyfa egy személy!

  1. csoport: a lányok készítsék el a Karácsonyfa rajzát a városba érkezés előtt és után!

(színezős, rajzolós feladat)

  1. A fiúk fogalmazzák meg a mese tanulságát! (kupaktanács)

 

 

 Az együttműködési képesség, a vizuális látásmód, kézügyesség  és a kommunikációs bátorság fejlesztése.

10. Szituációs játék:

Játsszuk el télapó találkozását a fenyővel! Játsszuk el úgy is, hogy a hóember kutyáját is magával vitte!

A nyelvi kreativitás, a képzelőerő, az empátia és a szituatív beszéd fejlesztése.

REFLEKTÁLÁS

11. A játék lezárása:

Milyen érzéseket váltott ki belőletek a mese? Mondjátok el!

Otthon le is rajzolhatjátok azt ami a mesében a legjobban tetszik.

 

Énekeljük el közösen a dalunkat!

Köszönöm, hogy együtt játszottunk!

 

Szóbeli szövegalkotás adott események mentén.

 

 

 

Közös élmény, öröm

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek