bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Pécsiné Takács Judit
Magyar nyelv és irodalom óravázlat

 3. osztály

 

Fejlesztési területek: megfigyelő-, összehasonlító-, analizáló-szintetizáló képesség; beszédfejlesztés, szókincs bővítése, memóriafejlesztés, olvasási készség, illem

 

Szükséges kellékek: Szitakötő c. folyóirat 2011/ősz, tapintódoboz, termések, Szüret c. szöveg (Szemelgető)

 

Előzetes feladat: szőlőről szóló cikk egy-egy részletének olvasása (csoport munka)

 

A)     Helyesejtési gyakorlatok

a)   légzőgyakorlat

b)  artikulációs gyakorlat

Mondjuk el titkosan! (magánhangzónyelven fafajták: gesztenye-vad és szelíd, hárs, lucfenyő, platán)

Mondjuk el a következő magánhangzósort!

Ö-e-a-a-i-ó-ő-ő-a-a-i-a (körte, alma, dió, szőlő, barack, szilva)

 

 

B)     Játék- tapintódoboz

A tapintódobozba az előző feladatban kitalált fák termését tesszük és a fekete bodza termését. A gyerekek kitapogatják, megnevezik a terméseket.

A környezetismeret órán rajzolt levelek alá teszik.

Melyik a kakukktojás? Miért?

 

 

C)     Gyümölcsöző- memóriajáték

A tanító felolvassa az Őszi dal és a Hangverseny c. verset (Szitakötő ősz 1.o.,2.o.)

A gyerekek a rajzos füzetbe rajzolják az említett gyümölcsöket.

 

 

 

 

 

D)     Szógyűjtés, szókincsbővítés

Gyűjtsd ki a versekből a gyümölcsökhöz a hangutánzó és hangfestő szavakat! (Mit csinál? Mi történik vele?)

Szókapcsolatok alkotása: barack placcsan, körte huppan, szilva duzzog…

Mondatba foglalása (mondatfajták)

 

 

E)      Költői eszközök

Figyeljük meg, hogyan alkalmazza a költő a megszemélyesítést

( bogyók, őszi rózsa, nap, lomb, vad virágszál)

 

 

 

F)      Szóló szőlő c. cikk:- ligetes szőlőművelés (csoport)

                                          - szőlőfélék(csoport)

                                          - borkészítés(csoport)

 

      A gyerekek felolvassák a cikk részleteit, megbeszélik,    láncmeseszerűen elmondják a fenti témák lényegét. (Szókincsbővítés)

 

 

G)     Játék- Lipem, lopom a szőlőt…

                 Mondóka: Lopom, lopom a szőlőt,

                                   Elaludt az öreg csősz,

                                   Vaskalap a kezében,

                                   Tele már a kis kosár,

                                   Lopom uram szőlőjét,

                                   Várom a kerülőjét.

     Egy gyerek leült, bekötötték a szemét. Ő lett a csősz.

A többi gyerek pedig „lopta a szőlőt”. Valaki közülük       megérintette a csőszt, akinek ki kellett találnia, ki tette ezt.

Ha kitalálta, a „tolvaj” lett a csősz.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek