bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Börzsönyiné Kocsis Györgyi
Óravázlat

Nyelvi lépcsők – A hangtól a szövegig

Nyelvtan (7. osztály – lehet más évfolyamon is)

Feladatokegy választott szöveghez

Választott szöveg: Szitakötő 11. szám - NÉZZÜK EGYÜTT…Szőnyi István képeit!

 

Előzmény: Megismerjük a szöveget. (Elolvastuk otthon, vagy elolvassuk órán.)

Nyelvi lépcsők

A nyelv elemkészlete: hangok, szóelemek, szavak, szószerkezetek, mondatok. Ezekből válogatunk, amikor szöveget alkotunk, beszélünk.

 

1. Hangok és betűk

Szavak a szövegből: művészet, kortársa, alkony, izzását, képet   

- Melyik szó áll a legtöbb betűből?

- Melyikben van hosszú mássalhangzó?

- Hány szóban van kétjegyű betű?

- Melyik szóban van a legtöbb magas magánhangzó?

- Keverd össze az utolsó szó betűit! Hozz létre új értelmes szavakat!

 

2. Szóelemek (morféma) –szótő és toldalékok           

Szavak a szövegből: kortárs, vízben, fák, erős, emberekkel, béke   

Melyik szóra igaz?

 • szótő + rag
 • szótő + képző
 • szótő + jel
 • tőszó
 • előtag + utótag
 • szótő + jel + rag

 

3. Szavak

Melyik állítás nem igaz aszóra? (kakukktojás)

- A szó egy közöltfogalom, a hozzá kapcsolt hangsorral vagy betűsorral kifejezve.

   A szó mindig több szótagból áll.

   A szó nem a nyelv legkisebb eleme.

   Zebegény – ez a hangsor egy értelmes szó.

 

Mindig van egy kakukktojás! Melyik? Miért?

- táj, felhők, fnyta, völgyben

- piros, fehér, vastag, zöld

- elevenség, szépség, árnyékos, barátság

- víz, ég, föld, fák

 

4. Szószerkezetek

Válogasd szét a szószerkezeteket a tanult 3 csoportba!

 1. hozzárendelő (A+Á)
 2. alárendelő (alaptag + bővítmény)
 3. mellérendelő (általában ugyanazon a szinten, azonos szófaj, azonos toldalék)

 

Példák, szószerkezetek: házakat, tetőket;/ béke van;/ zöld domboldal;/ a napfény világít;/

alkonyi órán;/ a tájjal és az emberekkel;/ hallani a levélzajt/

5. Mondat

Mondatról mondatra…5 mondat a mondatokról

Egy állítás nem igaz, a többi helyes. Karikázd be a hamisat!

 1. A szó kisebb nyelvi egység a mondatnál.
 2. A szöveg 2. bekezdésének (Szőnyi - életrajz) első mondata egyszerű mondat.
 3. A szöveg 2. bekezdésének második mondata összetett mondat.
 4. A mondat csak magánhangzóval kezdődhet.
 5. A szövegünk utolsó mondata egyszerű mondat, tőmondat.

6. Szöveg

1. A szöveg Szőnyi István és Illyés Gyula festményeit mutatja be. igaz/ nem
    Indoklás:…

2. Hány képről olvashatunk leírást?

3. Melyik az első kép, amiről képleírást olvashatunk?

4. A szöveg utolsó bekezdése melyik képet mutatja be?

5. Melyik állítás nem igaz a festőre?
            ecsettel dolgozik
            a művészek közé tartozik
            fényeket és árnyakat is érzékeltet alkotásával
            a festő a szavak mestere
            alkotásaival érzelmeket fejez ki

6. Írj 2-3 mondatot, véleményt, megjegyzést a képekhez vagy a szöveghez kapcsolódva!

 

Házi feladat: Válassz ki a Szitakötőből egy képet, fotót vagy illusztrációt!
(Szövegszerkesztés, 8-10 mondat. A tagolásra is figyelj!)
                       

 

           

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek