bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Szécsényiné Kovács Enikő
Óravázlat

 

1. Légzőgyakorlat-hangerőváltási gyakorlat
- hónapok neveinek felsorolása ??téli hónapok
 
 
2. Artikulációs gyakorlat
- tábláról téllel kapcsolatos szavak utánmondással
- mondatalkotás a szavakkal
 
 
3. Mozdulatjáték
- téli játékok utánzása (hóemberépítés, hógolyózás… stb.)
 
 
4. Találós kérdés - TÉL
 
 
5. A vers bemutató olvasása
 
   
6. Versfeldolgozás
a, megfigyelési szempontok:
- Témája
- Hangulata
- Milyen érzéseket indít el?
- Milyen színek jelennek meg?
- Milyen hangok figyelhetőek meg?
- Melyik ünnepről esik szó?
- Kik a szereplői? 
 
 
b, tartalmi elemzés
- Esemény megbeszélése
- Saját élmények elmondása
- Szómagyarázat
 
 
c, vers formája
- Versszakok, verssorok
- Rímkeresés
 
 
d, csoportmunka
- Főnevek keresése – toldalékos főnevek
- Igék keresése – jelen, múlt, jövő idő
- Összetett szavak
 
 
7. A feladatok ellenőrzése és megbeszélése, jutalmazás.
 
 
8. Játék és egy téli rajz készítése csomagolópapírra frontális munkában.
1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek