bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Szatmári Melitta
Óravázlat

 

Iskola: Petőfi Sándor Általános Iskola
Helység: Újvidék
Osztály: I.
Dátum: 2008. márciusa
Az óra megtartásának ideje: 8:00 – 8:45
Tanító: Szatmári Melitta
 
 
Általános módszertani adatok
Tantárgy: képzőművészet
Tanítási egység: Ünnepekhez kötődő tárgykészítés
Feladatok:
- egyszerűségre, tömörítésre való tömbből formálás, kihúzás, kicsípés, sodrás, gömbölyítés, felületdíszítés
- a tanulók érzékelési- és észlelési képzeteinek megerősítése
- a megfigyelt tények, benyomások szemléletes kifejezésének gyakorlása
- néphagyomány ápolásának fontossága 
-  komponálási készségek fejlesztése, fantáziadús képzőművészeti megvalósítás
- képzelőerő fejlesztése
-  a népművészet iránti érdeklődés felkeltése
 - ápolni a szabad gyermeki képzőművészeti hajlamot (spontán expresszió)
 
Óratípus: új anyagot feldolgozó óra
Tan- és segédeszközök: Rajzlap, ceruza, több színű dekorációs karton, tűfilc és rostirón, tempera, ecset, vizesedény, törlőruha, cérna, tű, barkaágak, váza tábla, füzet, képzőművészeti alkotások reprodukciói
Irodalom:  Szitakötő
Szemléltetés
      – Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora
      – Michelangelo: Pieta
Gauguin: Zöld Krisztus
fotók húsvéti népszokásokról, húsvéti hagyományokról
 
 
 
 
 Tanári felkészülés
Szemléltető anyag gyűjtése a képzőművészetből és a népművészetből
Geometrikus díszű hímes tojások rajzának fénymásolása, tojássablonok kivágása színes dekorációs kartonból (tanulónként 3-4 darab)
 
 Motíváció
A Szitakötő Szabadság-ünnep című írásának tanári bemutatása
- Mit jelent ünnepelni?
- Közeledik húsvét ünnepe. - Beszélgetés a család húsvéti megemlékezéseiről,  a húsvét vallási hátteréről. Ismerkedés húsvéti népszokásokkal
- Kire emlékeznek húsvét ünnepén? (Jézus) Miért halt meg? Mi történt vele? 
- Hogyan készültök otthon a húsvétra? Melyek az ilyenkor szokásos ételek?
- Mivel tölti az idejét a család húsvétvasárnap?
 
AZ ÓRA MENETE
Módszerek
Frontális munka
Beszélgetés a tanulók személyes élményei, ismeretei alapján
Képek nézegetése, vélemények, érzelmek kifejezése
 
 A tevékenység megszervezése
A fénymásolt és a tanulók által előzetesen gyűjtött képek kiosztása
 
Tanulói tevékenység
- A tojásdíszek elemzése
- A vizuális jelek felismerése és megnevezése
- Fogalomtisztázás: a vonalak irányának megnevezése (egyenes, függőleges, vízszintes, ferde, görbe, párhuzamos)
- A vonalvastagság megfigyelése (vékony és vastag vonalak).  
- A vonalak felületosztó szerepének, a vonal és a pont díszítő jellegének hangsúlyozása
- Motívumok másolása rajzlapra ceruzával a fénymásolatokról
-  Motívumok tervezése a megismert hagyományelemek és a tanulók fantáziája alapján
 
 
Frontális munka
A vizuális elemek (pont, vonal) megfigyeltetése a népművészeti tárgyakon
A motívumok vonalvezetésének követése ujjal a papíron, majd a levegőben a tanári bemutatás alapján
Szimmetria, ritmus és sűrűség megfigyelése
 
A pontszerű elemek és a vonalak arányos elosztására való törekvés
Motívumalakítás egyszínű tűfilccel és rostirónnal (hangsúly a vizuális jeleken)
Az ügyesebbek temperával, vastag és vékony ecsettel is dolgozhatnak. 
A sablonok kiosztása
Önálló munka
 
Felületkitöltés:
- párhuzamosok közé zárt sordísszel, ritmusra való törekvéssel
- felületosztással, merőleges és ferde vonalak felhasználásával
 
 Összegzés
A megbeszélt szempontok megfigyelése
 
 Értékelés
A legjobban sikerült alkotások közös kiválasztása, felfűzése. A tanári asztalon lévő barkaágak feldíszítése. Közös ének vagy mondóka eljátszása a húsvéthoz kapcsolódóan
1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek