bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
Kép
SEGÉDANYAG
Ságiné Kosík Katalin
Németóra

 

Így éltek a vikingek

Tanítás helye: 7. osztály,  Kemencei Általános Tagiskola

2008. április 2. 8 55 – 9 40   

 

 

A tanóra céljai:

Oktatási feladatok: kérdőszavak ismétlése, eldöntendő és kiegészítendő kérdő mondatok szórendje, kijelentő mondatok alkotása, igék múlt idejének gyakorlása.

Képzési feladatok: német szöveg megértése kérdés-válasz alapján, magyar nyelven szerzett információ továbbítása német nyelven, fordításos szövegértés. Kulcsszavak segítségével a vikingek életének megismerése, alkotóképesség fejlesztése.

Nevelési feladatok: keressük helyünket a világban, keressük a magyar és más nemzetek kialakulásának hasonló és eltérő vonásait, a közelmúlt történelmi eseményeinek hatása napjainkra.

Óratípus: ismétlő, összefoglaló óra

Tan- és szemléltető eszközök: Szitakötő 1.,  Deutschmobil 2. német tankönyv mellékletben található szövegei és szemléltető ábrái, Európa térképe a honfoglalás korából, Párkány és Esztergom közötti Mária Valéria híd képe az újjáépítés előtt és után.

 

 

Idő

Didaktikai feladat

                              Az óra menete         

Tevékenység,

       módszer

Szemléltetéshez használt

eszközök

5’

Hiányosságok felderítése, pótlása.

Adminisztráció, házi feladat ellenőrzése, tanulók kérdéseinek tisztázása.

Jelentés

Frontális munka

Napló

Munkakönyv

Tábla

5’

Motiváció, szövegértés fejlesztése.

„Kékfogú Harald és a többiek”című

cikk első felének olvasása, térképen megnézzük, hol éltek a vikingek. A tankönyv ábráinak és szövegeinek segítségével átismételjük, mit tudunk már róluk.

Osztálymunka

Közben kiosztok 1-1 kérdést és a válaszok kulcsszavait tartalmazó papírt minden tanulónak.

„Szitakötő”

újság. Térkép

Fénymásolt kérdések és adatok a vikingekről.

8’

Figyelem fejlesztése, nyelvtani szabályok és szókincs gyakorlása

játékos formában.

Az első kérdést én teszem fel, akinél a kérdéshez tartozó válasz adatait tartalmazó papírlap van, a kulcsszavak és az általam megfogalmazott kérdés szavai segítségével, egész mondattal válaszol. Ezután felteszi a nála lévő kérdést. Mindenki kérdez és válaszol is.

 

Kérdés-válasz, osztálymunka.

A kérdéseket és válaszokat a Deutschmobil 2 régebbi kiadásából másolt papírról vágom ki.

7’

Fordítás, kiegészítendő és eldöntendő kérdés, valamint kijelentő mondatalkotás német nyelven.

Az olvasott cikk alapján mindenki alkot egy újabb kérdést a hozzá tartozó válasszal együtt. Mivel a tankönyvben csak kiegészítendő kérdések szerepelnek, az eldöntendő kérdések alkotására ezzel nagyon jó lehetőség nyílik.  Előfordul, hogy ugyanazt a kérdés-választ alkotják, a helyes változat kerül rögzítésre a tanulók füzetébe. Lehetséges változatok:

-Wuschen sich die Wikinger regelmäßig?(Rendszeresen mosdottak a vikingek?)

-Hatten die Wikinger Bärte?(Volt szakálluk?)

-War Kolumbus früher als die Wikinger in Amerika? (Kolumbusz előbb volt Amerikában, mint a vikingek?)

-Hatte König Harald einen gelben Zahn?(Harald királynak volt kék foga?

-Kann man noch heute auf dem Skandinavischen Halbinsel Wikinger treffen? (Találkozhatunk a skandináv félszigeten ma vikingekkel?

-Bekamen die Slawen Namen vom Wort „Sklawen”?(A szlávok a „rabszolga”szóból kapták a nevüket?)

-Brachten die Wikinger Gesetze?(Hoztak törvényt?)

-Konnten sie lesen?(Tudtak olvasni?)

-Hatte ein Mann nur eine Ehefrau?(A férfiaknak csak egy feleségük volt?)

-Waren die Wikinger kleiner als die anderen Europäer?(Kisebbek voltak a többi európainál?) stb…

 

Egyéni munka tanári ellenőrzés mellett.

 

Újság, szótár, füzet, tábla.

4’

Olvasási készség fejlesztése.

Most az újságban lévő cikk második felét olvassuk el.

Frontális munka

 

„Szitakötő” 42-43 .o

 

 

5’

Képzelőerő fejlesztése, gyűjtőmunka, fogalmazás vagy rajzolás.

Az osztály ülésrendjének megfelelően egy-egy padsor egy csoportot alkot. A feladat, az olvasmány végén adott „Hídépítés” Frej és Freja istenek helyében.

 

Csoportmunka. Közben keresem a figyelemre méltó ötleteket.

 

Papír, íróeszköz

6’

Információátadás osztálytársak között.

A csoportokból egy, két tanuló, akinek munkája erre megfelel bemutatja javaslataikat.

Kiselőadás

Egyéni és csoportmunka.

 

Tábla

3’

Szűkebb hazánk múlt századi történelmének hatása a hidakra.

Megfigyelőképesség fejlesztése.

Milyen folyó található a közelünkben? (Ipoly, Duna)

Milyen sűrűn vannak rajtuk hidak? (Úgy 30 km-ként, ahol határátkelőhely volt az előző században, Balassagyarmat, Szob, Komárom)

Vajon azelőtt, több, vagy kevesebb híd vezetett át rajtuk, miért? (Több, szinte minden falunak volt hídja, Ipolyszögön, Hont-Tesmag között, Ipolyhídvég-Drégelypalánk, Letkés-Szalka között az Ipolyon. Az EU –hoz tartozásunk egyik legfontosabb vívmánya a Szlovákiai Párkány és Esztergom közötti Mária Valéria híd újjáépítése.)

Miért csak most kezdik a hidakat felújítani? (Bár egyforma társadalmi rendszer volt jellemző Magyarországra és Szlovákiára, a 2. világháború után szigorúan őrizték a határokat, és nem akarták, hogy az emberek szabadon mehessenek egyik országból a másikba.)

 

 

 

 

Tanári előadás,     kérdés-válasz, vita, osztálymunka

 

 

 

 

Térkép

A mellékletben található Mária Valéria híd képei.

2’

Értékelés, házi feladat rögzítése.

Kiemelem a fantáziadús ötleteket, hangsúlyozom a nyelvtudás fontosságát, nélkülözhetetlenségét bármilyen kapcsolatteremtésben.

Tanár, frontális munka.

Munkafüzet, szótár

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek