bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Karácsony Éva
Feladatlap

 
1.Sorold fel a történet szereplőit!
 
2. Pótold a  hiányzó szavakat!
     Az elszabadult …………………,a követett …………………. már meg is született a ……… .
     Csókos Bibír a …………………. készült meglocsolni.
     Kigaloppozott a ……………., felmászott az …………………………. legfelső ágára.
     Kidörzsőlte szeméből az …………………. maradékát.
     Sárkány Sándor fiókája ………………………. a fűben.
 
3. Húzd alá a kiemelt kifejezéssel hasonló jelentésű szavakat, kifejezéseket!
     dugába dőlt:  elszabadúlt indulat, meghiusúlt, unalmasnak tűnik, nem  jött létre, felemelő
                             érzés.
 
4. Pótold a hiányzó magán- és mássalhangzókat!
    a)   r . t . nf . l . d . t ,                        . kv . r .  . mb . ,                            h . ll . k . sz . l . k . t 
    b)   É . i . é . ő        . a ,                     Ó .  .    .  . i . . a . e . . 
 
5. Állítsd időrendi sorrendbe a mondatokat!
     ___ Sárkány Sándor fiókája visítozott a fűben.
     ___ Bükkösi Manó nem köszönt vissza, de kipattant az ágyból.
     ___ Felmászott vele az Óriás Sziklakert tetejébe,és visszatette a fészekbe.
     ___ Kigaloppozott a kertbe,felmászott az Égigérő Fa legfelső ágára.
     ___ Csókos Bibír szemüvegét vassorrára biggyesztve a pázsitot készült meglocsolni.
 
6. Szótagold el a következő szavakat!
   bozontos  ______________________ fiókája  ______________________
   paplan  ______________________ pillanat  ______________________
   szomorkodott  ______________________
 
7. Mely szavak alkotják a következő összetett szavakat? Ird le!
    Pl: játékautó  =  játék  +  autó
         traktormintás
         hallókészülék
         megcsócsált
         rágógumi
         odaerősíti
         falióra
         nagymutató
         számlap
         rutinfeladat
         szemüveg
 
8.Rajzold le a történet szereplőit!
 
 
 
 
 
Megoldások:
1.Bükkösi Rossz Manó , Csókos Bibír , Sárkány Sándor fijokája
2.képzeletből , ösztonökből , terv , pázsitot , kertbe , Égigérő Fa , álompor , visítozott
3.meghiusúlt , nem jött létre
4. a) rutinfeladatot , akváriumba , hallókészüléket
    b) Égigérő Fa , Óriás sziklakert
5.       2 , 4 , 5 , 1 , 3
6.  bo – zon – tos , pap – lan , pil – la – nat , fi – ó – ká – ja , szo – mor – ko – dott
7.  traktor + mintás ,  halló + készülék , meg  + csócsált , rágó + gumi , oda + erősíti , fali + óra 
     nagy + mutató , szám + lap , rutin + feladat , szem + üveg
 
 
Javasolt értékelés:
Maximális pontszám : 80 pont
61-80   Nagyon jó
41-60   Jó
21-40   Elégséges
0-20     Elégtelen
 
 
                                                                                                                                     
1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek