bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Sápi Zoltánné
Dupla matematikaóra - 6. o.

Az óra témája: Szöveges feladatok megoldása
Az óra cél- és feladatrendszere: Mértékek és mértékegységek ismétlése. Számok írásának és olvasásának gyakorlása
Becslés gyakorlása, értelmezések, összehasonlítások végzése.
Az óra didaktikai feladatai: Szövegfeldolgozás, - értés, - tagolás fejlesztése. Számok, mértékegységek csoportosítása, rögzítése, mértékek felidézése, meghatározása. A hétköznapi, valóság közeli információk, viszonyítások helyes értelmezése
Tantárgyi kapcsolatok: Biológia, földrajz, technika, testnevelés.
Felhasznált források: VÁRADY JUDIT: Az ember számokban - SZITAKÖTŐ c. folyóirat 2014/27. szám
Mellékletek: Betűrejtvény, kis képek testrész-feliratok, szólások, nagyobbacska képek a puzzle-hoz és a honlapról letöltött TOTÓ, valamint a PPT

 


 

Idő
 

Az óra menete

Nevelési-oktatási stratégia

Megjegyzések

Módszerek

Tanulói munkaformák

Eszközök

3’

1.    óra

Óra eleji szervezési feladatok

Feladatismertetés -mindkét tanítási órát érintően

Szabadon választottan párokba rendeződés.

Vártúrára indultunk. A hegymászás szabályainak ismertetése megtörtént.

FIGURÁK elkészítésenévfelírás páronként 1 db cetlire. Elhelyezése a START – mezőn.

szóbeli közlés

ráhangolódás

motiváció

párok létrehozása

táblán társasjátékhoz - HEGY rajza 39 számozott hellyel+egy VÁR

= 40 lépéshely

Névvel ellátott cetlik=FIGURÁK

 

7’

Szógyűjtés (1. feladat)

Az emberi testtel kapcsolatos fogalmak találhatóak egy betűtáblán. Ennek a 14 fogalomnak a kigyűjtése a cél.

ismeretek felidézése

figyelem felkeltése

gondolkodás, téri tájékozódás fejl.

együttműködés erősítése

páros munka

rejtvénylapok páronként,

íróeszköz

Lelkesedés, izgalom jellemezte a gyerekeket!

5’

A találatok értékelése

A tanulók saját munkájukban megkeresték, a többiek által elmondott helyes megoldásokat.

Összeszámlálják, majd megfelelő számú mezőt léphetnek előre a táblai „hegyen”.

önellenőrzés

becsületesség erősítése

vizuális differenciálás fejlesztése

frontális osztálymunka

színes ceruza és a rejtvénylapok

 

20’

Az ember számokban– cikk olvasása (2. feladat)

Az első bekezdést én olvastam fel, majd a többi bekezdést kiosztottam páronként. Ki kellett jegyzetelni a bekezdésekben található szám, ill. mennyiségeket.

Ezután a párok egyik tagja ismertette, a másik pedig felírta a táblára a „talált” mennyiséget, és meghatározták, hogy milyen mértékhez tartoznak azok. Így csoportosítás valósult meg a táblán, az összes adattal.

Minden pár 5 mezőt mehetett előre.

olvasási készség fejlesztése

lényegkiemelés erősítése

 

artikulációs bázis fejlesztése

beszédkultúra fejlesztése

beszédindíték, és beszédkedv fokozása

 

ismeretek felidézése, megbeszélése

csoportosítás

páros munka

 

 

 

 

frontális munka

Szitakötő folyóiratok,

füzet,

íróeszköz,

kréta, tábla

Több tanuló olvasási, szövegértési nehézséggel küzd (BTM-N és SNI), így lassabban haladtak a feladattal.

10’

TOTÓkitöltése (3. feladat)

A honlapra feltöltött segédanyagot kiosztottam a pároknak. 7’ volt a megoldásra.

Minden pár a helyes megoldások számának megfelelő mezőt léphetett előre a táblai „ösvényen”.

visszacsatolás

ismeretek felidézése

 

ellenőrzés

önértékelés

páros munka

 

 

frontális munka

Pajorné Háklár Rozália: TOTÓ – segédanyaga nagyon lekötötte a tanulók figyelmét.

TOTÓ - lapok

Szívesen használták a tanulók a táblai közös kigyűjtés, csoportosított adatait.

 

SZÜNET

 

 

 

 

20’

2.    óra

PUZZLE (4. feladat)

Összevágott, színes képeket kaptak a párok.

Kirakniuk és felragasztaniuk kellett a képet, majd a cikkel kapcsolatos ismeretek alapján kérdéseket és azokra válaszokat felírniuk. Ahány értelmes, helyes kérdés és válasz is megfogalmazódott 5’ alatt, azokat tekintettük pontszámnak és ennek megfelelően léphettek az „ösvényen” a párok.

 

(A képet az adott páros körbevitte, bemutatta és felolvasta a feltett kérdést és a választ is.)

rész-egész kapcsolatok létrehozása

kérdések feltevése

válaszok adása

ismeretek felidézése

ismeretek rögzítése

 

páros munka

 

 

frontális munka

tea-filteres tasakban előkészített, összevágott színes kép, ragasztó, írólap, íróeszköz

Felelősségteljesen dolgoztak a gyerekek.

18’

Testrészeink a szólásokban, közmondásokban!

(5. feladat)

A tanulók borítékokban kaptak 10-10 szólást és azoknak a jelentését, testrész-cédulákat és kis képeket a testrészekről.

A padon kellett kirakniuk az összetartozó elemeket.

12’ alatt kellett csoportosítaniuk.

 

Ezután minden páros átült „eggyel arrébb”, egy másik páros munkáját ellenőrizni. Ha hibásat találtak, szóltak és javítottuk. Ezután még eggyel „arrébb” ültek. Ott már nem voltak hibás párosítások.

 

Mindenki a helyes szólásszámnak megfelelően léphetett a vár felé vezető „ösvényen”.

 

csoportosítás

osztályozás

rendszerezés

logikus gondolkodás

 

szókincsbővítés

olvasási készség fejl

 

 

ellenőrzés

korrigálás, javítás

 

értékelés

 

páros munka

boríték

papírcsíkokon szólások, azok jelentései, testrészek feliratai

és kis színes képek

Találtak a párok, általuk nem ismert szólásokat a feladataikban!

2’

Az expedíciónak végeeredményhirdetés.

A csapatok közül 3 nem jutott be a várba, még 1-2-3 lépés hiányzott!!!

(Minden tanuló órai munka ötöst vihetett haza, mert nagyon lelkesen és „fegyelmezetten” dolgoztak. Ebben az osztályban a fegyelmezettség nagyon nagy eredmény!)

összehasonlítás

értékelés

frontális munka

táblai VÁR – HEGYMÁSZÁS résztvevőinek helyzete

 

5’

Az óra zárása

A ppt-t együtt megnéztük és az ott látott, még újabb információkat is átbeszéltük.

 

rendszerezés

véleménynyilvánítás

frontális munka

Gyárfásné Kovács Marianna: Az ember számokban - ppt

(Máskor is legyen ilyen! – kérték tőlem a gyerekek!)

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek