bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Saly Erika
Őszi verses foglalkozás

 

• Előzetes feladat: séta az őszi természetben, az ősz hangulatának megfelelő dalok éneklése, verselés, őszköszöntő, a levelek Pazar színeiben való gyönyörködés, levélcsokor, levélfüzér készítése, s annak elhelyezése egy-egy faágon (köszönetként, emlékként)
• Feladat: Fecske Csaba verseiből választott szavakkal versírás, hozzá illusztrációk készítése, majd az eredeti versek megismerése, értelmezése
• Várható eredmény: fejlődik a gyerekek alkotóképessége, fantáziája, kapcsolatteremtési készsége, beleérző képessége, bővülnek verstani ismeretei, megismerkednek Fecske Csaba verseivel, a Szitakötő folyóirat használatával, értékeivel, átélik a versek adta örömet, gyönyörködhetnek nyelvi játékosságukban


• A foglalkozás ideje: 4x45 perc (tantárgytömbösített órák, ősz témanap)


• Szükséges eszközök: íróeszköz, papír, Szitakötő folyóirat őszi száma, a versek kiemelt szavai cédulákon, csomagolópapír, ragasztó, gyurmaragasztó, CD (Vivaldi: Ősz), gyertya, gyufa
• A gyerekek 3 csoportban dolgoznak, mindegyik csoport más-más Fecske Csaba vers szavaival „játszik”.
• A szervezés lépései:
a) A kiscsoportok megkapják a cédulákra írt, Fecske Csaba verseiből kiemelt szavakat (kb. 5-7 ige, 5-7 főnév, 5-7 melléknév)
b) Verstani alapismeretekre való figyelemfelhívás (pl. formák, rímek, alliteráció, megszemélyesítés, hasonlat)
c) A gyerekek az adott szavakkal verset írnak, hozzá illusztrációt készítenek (képesség-, kedv szerinti munkamegosztás: versírás, rajzolás, saját mű felolvasása, eredeti vers felolvasására való felkészülés, ahhoz való illusztráció elkészítése)
d) Az elkészült versek bemutatása, felolvasása (zene mellett, gyertyafényben)
e) Az eredeti versek felolvasása
f) Összegzés: csomagolópapírra kerülnek a megírt versek, a hozzájuk kapcsolódó rajzok, az eredeti versek másolatai, illusztrációi

• Kiválasztott szavak:
a) Rozsdástorkú pityer (keseredtél el, kiabálsz, siratod el, könyörög, zizeg, fújja szét, pityer, nyár, rét, bokor, szél, hold, gaz, tél, hamu, rozsdástorkú, sovány, hideg, keserű)
b) Az orrvadász (megcsavarja, sántikál, megfricskáz, orrolunk, nőtt, orrolunk, orrvadász, nózi, mindannyian, ház, orr, önbizalom, ideges, fondor lelkű, nagy)
c) Öreg kecske (ballagott, megkopott, bámult, szertefolyt, fojt, lépkedett, beezüstözte, kecske, szőnyeg, szőr, sérelem, tinta, sötétség, Hold, rét, öreg, fehér szakállú, görnyedt, ócska, hegyes, durva)

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek