bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Varga Andrea
Óravázlat

 

Osztály: 5. osztály
Tantárgyi koncentráció: magyar nyelvtan és irodalom
Óra jellege: magyar nyelvtan óra
Tananyag: Szófajok ismétlése

1. Helyesejtési gyakorlat
- Feladat: ejtésgyakorlás
- Cél: Fecske Csaba: Az orrvadász című versében gyakran előforduló mássalhangzók ejtésének gyakoroltatása
- Munka jellege: Frontális osztálymunka
Anyag: aáeéiíoóöőuúüű; sa-sá..; asa-ásá…; sza-szá…; asza-ászá… (ugyanígy: m; n; l; r mássalhangzókkal)

2. Versmondás
- Feladat: Fecske Csaba: Az orrvadász című versének különböző hangszinteken való elmondása (normál hangszinten, suttogva, majd hangosan)
- Cél: ejtés gyakorlása, ismerkedés a verssel
- Munka jellege: Csoportmunka

3. Szófajok felismerése
- Feladat: a versben szereplő igéket aláhúzni
- Cél: az ige, mint szófaj felismerése a szövegben, gyakorlás
- Munka jellege: pármunka (a párok külön-külön is megoldhatják a feladatot, majd ellenőrizhetik egymást)
- közös ellenőrzés

4. Szövegkiegészítés
- Feladat: a hiányzó vers igéinek visszapótlása a versbe
- Cél: memóriafejlesztés, igék mondatbeli helyének felismerése (grammatikai jegyek, jelentés alapján)
- Munka jellege: csoportmunka
- Módszer: differenciálás: a tanulók egy csoportja minden igét megkap segítségül, míg egy másik csoportja teljesen emlékezetből próbálja beírni a hiányzó igéket

5. Alanyi és tárgyas ragozás
- Feladat: T-oszlopba rendezni a versben szereplő igéket alanyi és tárgyas ragozás szerint
- Cél: alanyi és tárgyas ragozás gyakorlása
- Munka jellege: csoportmunka (előbb párban oldják meg a feladatot, majd a csoporton belüli másik párral ellenőrzik megoldásaikat); közös ellenőrzés, megbeszélés

6. Keress példákat
- Feladat: különböző igeidejű és módú igék keresése a versben (jelen, múlt, kijelentő, felszólító)
- Cél: igeidők és igemódok felismerése, gyakorlása
- Munka jellege: Frontális

7. Kérdezz-felelek
- Feladat: más tanult szófajok felismerése és egy-egy példa keresése a versben
- Cél: szófajok felismerésének ellenőrzése
- Munka jellege: frontális

8. Házi feladat kiadása
- A tanulóknak be kell karikázniuk minden melléknevet és bekeretezni minden főnevet a versben. Mondatokat kell írniuk az így kijelölt szavakkal, de nem szabad változtatniuk a szóalakokon.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek