bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Melicher Márta
Óravázlat

1. Ráhangolás, előkészítés

A gyerekek előrajzolt aranyszínű kartonpapírból aranytallérokat vágtak ki, amelyeket egy közös kosárba gyűjtöttek össze. Ez volt a kincstár.

2. Előzetes tudás összegyűjtése

Mit tudunk az aranyról?

A gyerekek két csoportot alakítottak, a válaszokat felírták a táblára, és egy-egy tallért kaptak a kincstárból válaszonként.

arany     

 

       
   
     

 

 

3. A cikk elolvasása csoportonként, kulcsszavak felírása a táblára

arany

I. csoport: az arany tulajdonságai,bányászata (2.,7.,8. bekezdés)

II. csoport: az arany felhasználása (3.,4.,5.,6., bekezdés)

4. A két táblakép összehasonlítása

Mit tudtunk meg? (szóbeli összehasonlítás)

5. Szókincsünkből gyűjtsünk arannyal kapcsolatos szavakat! Hol találkozunk ezekkel a kifejezésekkel?

Pl.: aranyerdő a népmesékben (1-1 aranytallér válaszonként)

6. Szólásainkban, közmondásainkban is gyakran előfordul az arany. Tudtok-e ilyen szólásokat, közmondásokat,mit jelentenek? (1-1 aranytallér a helyes válaszokért)

Pl.: Ki korán kel, aranyat lel.

7. O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások című könyvéből néhány kevésbé ismertet is leírtam.

Előre elkészített kártyákon található külön-külön a közmondás és magyarázata. Csoportonként 10-10 kártya, mindkét csoport ugyanazokat a közmondásokat kapta. Keressétek a párokat!

569.        Nem használ az arany, míg a föld gyomrában hever. ( csak munkával lehet igazi értéket létrehozni)

545.        Aranyba kellene foglalni. (nagy becsben kell tartani)

548.        Az aranynak fényessége megártott szemének. (megvesztegetéssel megfosztották tisztánlátásától)

557.        Aranyelmének gyöngy a gondolatja. (okos embernek vannak bölcs gondolatjai)

555.        Akinek aranya nincs, szolgálatját ajánlja. (munkával is lehet fizetni)

549.        Aranyat adott, rezet nyert. (csúnyán ráfizetett az üzletre)

584.        Elszalasztja az aranymadarat. (nem használja ki a kedvező lehetőséget)

565.        Ki azt ígéri, hogy aranyat csinál, ezüstöt akar csalni. (csaló az,aki hirtelen meggazdagodást ígér)

568.        Nem fog aranyon a rozsda. (a becsületes ember értékét nem csökkenti sem a rágalmazás, sem az idő múlása)

576.        Aranyhegyeket ígér. (teljesen felelőtlenül minden jót megígér)

8. Értékelés: közös megbeszélés alapján ellenőrizzük a kártyák párosítását. Minden helyes megoldás 1-1 aranytallért ér a csoportnak. Melyik csoport kapott több tallért?

A maradék tallérokat egyenlő arányban szétosztjuk a két csoport között, amelyeket díszíthetnek a gyerekek.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek