bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Karajzné Farkas Judit
Óravázlat

Témakör: Túl az Óperencián  

Munkaforma: Frontálos, csoportos

Felhasznált eszköz: Szitakötő újság

1.     Motivációs, hangulatteremtő játék

2.     A népmesék tartalmi és formai jegyeiről tanultak ismétlése, konkretizálása az adott mesére.

·      Mi a népköltészet?

·      Mikor keletkeztek a népköltészeti alkotások?

·      Milyen népköltészeti műfajokat ismertek?

·      Mi jellemzi őket?

·      Mi a különbség a népmese és a műmese között?

3.     Mesefajták fogalma

·      Milyen mesefajtákat ismertek?

·      Mi jellemzi a tréfás meséket?

·      Mit tudunk az állatmesékről?

·      Mit tanultunk a reális mesékről?

·      Mi jellemzi a tündérmesét?

4.  Nyelvtörő: Az ipafai papnak fapipája van, ezért az ipafai papi pipa papi fapipa

5.     Mese tanítói bemutatása, tanulóknak idegen szavak aláhúzása a mesében.

·      Melyik mesefajtához tartozhat a mese, miért?

·      Milyen csodás dolgok történnek benne?

·      Kik a mese szereplői? Hogyan csoportosíthatjuk a mesék szereplőit?

·      Milyen meseszámok fordultak elő?

·      Hogyan kezdődnek a népmesék?

·      Hogyan kezdődik a mi mesénk?

·      Hogyan végződnek a népmesék?

·      Hogyan végződik a mi mesénk?  

 

6.     Szó és kifejezés-magyarázat.

7.     Mese részekre bontása.

8.     Vázlatkészítés.

9.     Csoport munka: Határozott, határozatlan névelők keresése.

10.  Hogyan folytatnád tovább a mesét?

11.  Mesedramatizálás.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek