bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Kiss Csilla Anikó
Óravázlat

Osztály:III. A

TantárgyVálasztott tárgy-Gyermekirodalom

Az óra témájaBúth Emília:Nagymama tenyerén c. meséjének feldolgozása

                         -élményszerző,szórakoztató foglalkozás-

Az óra célja:a mese megismerése,a fantázia, a verbális kifejezésmód fejlesztése a játék ésaktivizálás eszközeivel

      ÄKulcskompetenciák alakítása,fejlesztése az anyanyelv olvasás\gyermekirodalom óra keretein belül:

Anyanyelvi kommunikáció

-      szóbeli közlés,beszédkészség fejlesztése

-      a helyesejtési normáknak megfelelő beszéd fejlesztése

-      olvasási, szövegértési ismeretek bővítése, gyakorlása

-      lényegkiemelés,szerepolvasás,dramatikus játék.

Személyközi kompetenciák

      -együttműködés a társakkal(páros kommunikáció)

      -a beleélő képesség fejlesztése olvasáskor és dramatizálás során

A tanulás tanulása

        -az ismeretek aktív,tudatos(részben önálló vagy differenciált) feldolgozása a tanulók által, problémamegoldás és a tanultak alkalmazása

Kulturális kompetencia

        -a gondolatok,élmények kreatív megjelenítése szerepjátékban,lepke-sziluettekkel ,meseillusztrációban  

Műveletesített feladatok:A tanulók

C1 találják ki a feltett találóskérdést;

C2 válaszoljanak helyesen a szóban feltett kérdésekre;

C3olvassák helyesen, érthetően a mesét;

C4tudják időrendi sorrendbe állítani a táblán levő eseményeket;

C5fejtsék meg a keresztrejtvényt

C6meséljék újra meseláncban a mesét

C7oldják  meg a nyelvtani  feladatokat;

C8dolgozzanak helyesen, pontosan, a követelményeknek megfelelően;

C9jegyezzék le véleményüket a gyermekirodalom füzetbe

-szerepjátékkal mutassanak be csoportonként egy -egy meserészt, cselekményt

-készítsenek meseillusztrációt,ábrázolják v. jelenítsék meg kreatív módon az olvasottakat

Módszerek és eljárások:

-      utasítás;

-      felismertetés;

-      beszélgetés (megbeszélés);

-      gyakorlás;kommunikációs,olvasási és dramatizálási gyakorlat

-      megfigyelés;

-      szemléltetés;

-      felfedeztetés;

-      magyarázat.

Szervezési formák:frontális, egyéni,csoportos,differenciált munka.

                   Oktatási eszközök:Szitakötő folyóiratok(páronként), tábla, szövegfeldolgozó gyermekirodalom füzet, táblai keresztrejtvény, kép, lepke-formák,szó és mondatkártyák,nyelvi feladatok-munkalap

 

Mozzanatok

Célok

Tanulási tevékenység

Források

Értékelés

Idő-tar-tam

Módszer

Eszköz

Munka-forma

I.Szervezés

 

Elhelyezkedés félkörben, csendteremtés

Utasítás

 

Frontális

 

2 perc

II.Hangulatkeltés

C1

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

C2

C8

 

1.       Találós kérdés

    Színes virágszirmok

    Lehetnének éppen;

     De, huss !

    Tovalibbennek a fényben.

    Mik lehetnek?-kérdem.

                       (lepkék,pillangók)

 

2.      Kérdezz-Felelek

Milyen lepkét ismernek?Fogtak-e márlepkét? stb.

Tarka lepke,kis mese,szállj be mindőnk fejébe...(a Szitakötő újságok kiosztása)

Felismertetés

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetés

 

 

 

 

 

 

 

Frontális

Egyéni

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni

Dicséret

 

 

 

 

 

 

 

Dicséret

 

 

3 perc

 

 

 

 

 

 

 

 

5 perc

IIITémabejelentés

 

 Búth Emília:Nagymama tenyerén

 

 

 

 

 

IV.Tanulási, gyakorlási folyamat

C3

C8

 

 

 

 

 

 

C2

C8

 

 

 

 

 

 

C4

C5

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       A mese bemutatása, elolvasása( 2-szer min.)

-    staféta olvasás,csillag olv.

-    olvasás szerepekre osztva

Megbeszélés-számonkérés: helyszín,időpont,szereplők,cím magyarázata

 

2.      Kérdések a meséből:

 

Vélemények megfogalmazása

3.Keresztrejtvény kiegészítése a táblánál

(mellékelve)

4.Az események helyes időrendi sorrendjét figyelembe véve tegyék a szókártyákat a megfelelő helyre:

Előzmény-Bevezető rész-Bonyodalom-

Tartalom-Eseménysor-Tetőpont-

Megoldás-Befejezés

 

-újra az iskolában

-az első szárnypróbálgatások

-nagyi érkezése

-könyvtár,majd cukrászda

-nagymama tenyerén

-iskola,természet-óra

-virágok közt macskaveszedelem

-3 bukfenc és a titkos varázsige

-szombat reggel,átváltozás

-Pieris a világhírű bűvész

-palacsintasütés helyett park

(párosítanak)

Nyelvi gyakorlatok:

a.Főnév-kereső;toldalékok leválasztása

Pl.tenyerén,palacsintát,...

b.Összetett főnevek gyűjtése és szótagolás:

Pl.káposztalepke,dohányzóasztal,

Kalaptű,átváltozóművész...

c.Illesszenek találó melléknevet az adott főnevekhez(jelzős szerk.)

Pl.krétafehér szárny,arc

fekete pettyek

pompás kalaptű

világhírű bűvész...stb.

d.Cselekvést jelentő igék gyűjtése...

e.Meselánc

Ä  Szerepjáték,pantomim ( csoportmunkában);a szereplőknek megfelelő hangszín,hangerő,arcjáték,testbeszéd, mozdulatok stb.

Gyakorlás

Beszélgetés

 

 

 

 

 

 

Beszélgetés

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetés

Szemléltetés

Megfigyelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszélgetés

Szemléltetés

Megfigyelés

Felfedeztetés

Gyakorlás

 

 

 

 

 

 

Jelzés értékű kellékek a szerepjátékhoz

 

Szitakötő

 

Folyóiratok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tábla

Füzet, írószer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tábla

folyóirat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni

 

 

 

 

 

 

 

Frontális

Egyéni

 

 

 

 

 

 

 

Frontális

Egyéni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csoportos

Egyéni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicséret

 

 

 

 

 

 

 

Dicséret

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicséret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicséret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 perc

 

 

 

 

 

 

5 perc

 

 

 

 

 

 

 

10 perc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 perc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Rögzítés

C7

C8

 

Kézműves műhely

-      A tevékenység végén klb. technikákkal lepkéket,pillangókat készítünk.(krepp papírból,temperafoltokból,

-      hajtogatással, papírgurigából vágással,ragasztással,felhasználva a vonalat,mint díszítőelemet stb.(Fotókat mellékelünk az elkészített munkákból)

Szemléltetés

Magyarázat

Beszélgetés

Gyakorlás

 

 

Egyéni

Dicséret

10 perc

VI.Befejezés

C9

 

Feladat kijelölésedifferenciáltan  (begyakorló ill.kreatív típusú feladat)

Értékelés.Szempontok:

-szöveghű,megfelelő ütemű olvasás

-bátor,érthető beszéd,előadásmód

-ötletesség a játékban,alkotásokban

-a tanulók aktivitása

Magyarázat

Beszélgetés

Tábla

Füzet, írószer

 

Frontális

 

3 perc

                 

(Keresztrejtvény -Fotón)

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek