bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Lugossy Éva
Irodalom óravázlat

 

5. osztály

Az óra témája: felelet és kiselőadás készítése

 

 

Fejlesztési területek: tömörítés, lényegkiemelés gyakorlása, szóbeli fogalmazás, az értő olvasás gyakorlása, az asszociációs képesség fejlesztése, tanulási technikák, önálló és csoportos munka gyakorlása

 

 

A foglalkozás menete

Tevékenységek, munkaformák

Felhasznált anyagok, eszközök

Idő

1.     Szervezés, a szükséges eszközök bemutatása, előkészítése

A Szitakötő 22. számának bemutatása, a folyóirat e számának néhány témája a címek alapján.

frontális

Szitakötő, 22. szám

Takács Etel: A magyar nyelv könyve 5-6. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010.

5 perc

2.     Bevezetés, feladatmegjelölés:

-Ki hogyan készül a tanórákra?

-Hogyan készül fel a szóbeli feleletre?

-Hogyan készül abban az esetben, ha önálló munkát, egy témára épülő kiselőadás elkészítése a feladat?

       Feladatmegjelölés: felelet és kiselőadás elkészítésének menete

frontális

 

3 perc

3.     A téma kifejtése

-Ki szokott szóbeli feleletre külön készülni? Hogyan? (feleletterv,vázlat készítése)

-Ki készített már kiselőadást?

-Mi a kiselőadás?

-Mire kell odafigyelnünk kiselőadás készítésénél?

-Hogyan és mikor idézünk mások munkájából? Miért fontos, hogy jelöljük, mások munkáját is felhasználtuk a sajátunkhoz?

-Hogyan jelöljük, hogy milyen forrásból dolgoztunk?

A Mivel lát jól az ember? és a Mint hal a vízben című folyóiratcikkek önálló elolvasása.

               Vázlat készítése a Mivel lát jól az ember?, illetve a Mint hal a vízben cikkekhez

 

 

 

-Hogyan tudnál az általad elolvasott cikk témájáról kiselőadást készíteni? (lehetséges témák: Antoine de Saint-Exupéry élete, a halászat, a szív és a szem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Mi az, amire szükségünk van egy kiselőadás elkészítésekor, ha már megvan hozzá az összegyűjtött anyagunk? (valamilyen rendszer szerint összeállítani a kiselőadást)

Jelölje a felhasznált irodalmat is!

 

frontális

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéni munka

 

 

csoportos munka (4 fős csoportok)

 

 

 

csoportos munka

interaktív tábla, kivetített vázlat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pánti Irén (2013): Mivel lát jól az ember? In: Szitakötő 22. sz. pp. 30-31. Kricsfalussy Beáta (2013): Mint hal a vízben In: Szitakötő 22. sz. pp. 10-11.

az iskolai könyvtárból bevitt könyvek, amelyek közül a gyerekek választhatnak, pl:

    

játék: a horgászat

Az emberi test

Ki kicsoda a világirodalomban

Életrajzi lexikon

O. Nagy Gábor:

 

internet, pl. Wikipedia

 

 

 

 

 

5 perc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 perc

 

 

 

 

 

 

 

 

10 perc

4.     Az összegyűjtött anyagok, a kiválasztott dokumentumok bemutatása, az elképzelt kiselőadások megbeszélése

frontális

a diákok által kiválasztott irodalom (folyóirat, könyv, online dokumentum)

10 perc

5.     Az órán elhangzottak rendszerezése, az óra lezárása.

Ismételt figyelemfelhívás arra, hogy  mind a felelet, mind a kiselőadás alapos felkészülést igényel. Mindkettőnél fontos a lényeg kiemelése, vázlat készítése. A kiselőadásnál az anyaggyűjtés után valamilyen logikai rend szerint fel kell építeni a beszámolónkat, és jelölnünk kell a felhasznált irodalmat is.

frontális

 

2 perc

 

 

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek