bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Kövecses Csilla
Komplex szövegfeldolgozás

 

Évfolyam: 4. osztály

I. Ráhangolás 

1.  Zajok- zörejek meghallgatásaa vízzel kapcsolatban (pl. vízcsobogás, zuhanyzás, csöpögő csap, eső, tenger morajlása, szódavíz kitöltése, stb.)  Mit hallasz? Mi jut róla eszedbe? Mi a közös a hallottakban?

2. Asszociációs játék- kötött mondatkezdés „Nekem a vízről a … jut eszembe.”

II. Szöveg feldolgozása

1. Szómagyarázat

Szókártyákon a szövegben található nehezebb, magyarázatot igénylő szavak és a hozzájuk tartozó szómagyarázatok találhatók. Keressétek meg a párotokat!- párkereső

További lehetőségek anyanyelvi fejlesztésre:

A párok mondatba is foglalhatják a szót, ezzel ellenőrizve a megoldás helyességét.

A szavakat szófajok szerint csoportosíthatjuk a táblán, kiemelve a mellékneveket, amelyekhez folyamatosan gyűjthetünk még a szöveg megismerése közben.

„Égi áldás” Mit jelent ez a kifejezés? Ha a gyerekek felvetik a szókapcsolat többféle értelmezését, össze is vethetjük ezeket kapcsolatot keresve közöttük.

2.  A szöveg 1. részének tanítói bemutatása(csak az első 4 sor!) 

Ki lehet a jövevény?- ötletek, jóslások meghallgatása

Milyen? - szógyűjtés a táblára

3.  A szöveg 2. részének bemutatása(Aztán valaki egyszerre ...galád teremtésről. )

Milyen volt régebben a jövevény? –szógyűjtés folytatása a táblán, összehasonlítás

Képzeletben bújjon mindenki egy falubeli lakos bőrébeVásár van a faluban. Alakítsunk állóképet, ahol mindenki a választott szerepét kifejező testtartást vesz fel!  Ha a válladra teszem a kezemet, a választott szereped szerint szólalj meg! - belső hang technikával a gyerekek spontán reakcióinak meghallgatása. Pl.: „Minek” lehet a boszorkánya? Hol volt eddig? Mi történhetett vele? Miért változott meg? stb.

 

 

4.  A szöveg 3. részének bemutatása(Csakhogy három nap     ... vitte az esőt.)

A falusi Hírharang riportere is szeretné tájékoztatni olvasóit a történtekről! Egyszerű, véletlen csoportalakítás (6 csoport) után beszéljétek meg, ki hogyan látta az eseményeket, mit gondol a történtekről.  A csoportok Hamisch Tünde, a boltos, a bíró, Borbála szomszédja, Borbála barátnője és egy kútba veszett fiú barátja szemszögéből vizsgálják az eseményeket. Megbeszélés után 1-1 szóvivő nyilatkozik a riporternek.

5.  A szöveg befejező részének bemutatása

Mit okozott Borbála azzal, hogy magával vitte az esőt (magának, a falusiaknak)? Vajon miért jött vissza? Miért szomorú mégis? – beszélgetés, vélemények meghallgatása.

További lehetőségek

- környezeti nevelésre: A mese feldolgozása után a víz szerepéről, fontosságáról, a vízhiány következményeiről is beszélgethetünk.

- erkölcsi nevelésre: Mit okoz az elhamarkodott ítélkezés, az első benyomás, a pletyka?

III. Óra lezárása

„Borbála szomorú szemmel nézett többiek után. Néhány jó szóval próbáljuk felvidítani őt!” –pozitív pletyka játék

 

Megjegyzés:

A gyerekek jártasak a kooperatív technikákban és az alapvető drámajátékokban. Ez nem feltétele a foglalkozásnak, de megkönnyíti azt.

Az óra nagyban épít a tanító helyzetfelismerésére, improvizációs készségére, hiszen előre nem tervezhetőek a gyerekek reakciói.

A szövegben rejlő fejlesztési lehetőségek, kapcsolódási pontok miatt többféle kimenetel is lehetséges. Az adott csoport, tanító és az aktuális tananyag befolyásolhatja azt.

      

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek