bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Koczó Zita
Magyar nyelv és irodalom óravázlat

Osztály                                  1. osztály

A foglalkozás témaköre: Kommunikáció, olvasás

A foglalkozás célja:            Versfeldolgozás, figyelem - és emlékezet fejlesztése, olvasástechnika fejlesztése, személyi adatok  tanulása, szókincsbővítéstanult ritmikai elemek gyakorlása
 

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szitakötő 20. szám
                                                                           Weöres Sándor: Haragosi

 


 

Feladat sor-száma

Képzési tartalom

Didaktikai célok, feladatok

Módszerek,
tanulásszervezésformái

Egyéni segítségnyújtás, differenciált feladatadás

Megjegyzés,
eszközök


1.


Bevezetés

Hallgassátok meg Weöres Sándor Haragosi c. versét!
 
Mondjuk együtt a verset közepes hangerővel!

Ismételjük el a verset, s tapsoljuk az utolsó sorok ritmusát!
 


Felidézés

Figyelem és érdeklődés felkeltése,
helyes beszédtechnika,
ritmusgyakorlás,

motiváció


Tanári előadás

 


Frontális munka

A refrén ritmusképletét felírom a táblára,
egyéni segítségnyújtás


A verset már tanultuk,
diaképei az aktívtáblán
 


2.


Közlekedési eszközök

Mivel utazik a versben Haragosi és a „retyerutya”?
 

Mivel és kivel jöttök az iskolába?

Karikázzuk be a kivetített közlekedési eszközök közül a tömegközlekedési járműveket!

 

 A meglévő ismeretek felidézése.

A gyermekek tudásának rögzítése, megszilárdítása.

 Tanári kérdés


Egyéni munkaCselekedtetés

 
Egészmondatos válaszok megfogalmazásának segítése
Többféle közlekedési eszköz képe az aktívtáblán


3.

 

Lakóhelyünk
Miért nem tud mindenki gyalog jönni az iskolába?

 

Hol laksz? Mondd a lakóhelyed nevét!

A felsoroltak között van kis- és nagy település. Nézd meg a két képet az aktívtáblán! Hogy nevezzük ezeket a településeket, lakóhelyeket?

Mi a jellemzőjük?

Olvassuk el a felírt szavakat, s tegyük a megfelelő kép mellé!

 


Szókincs, kifejezőkészség fejlesztése
 

Figyelem, emlékezet fejlesztése
 

Szótagoló olvasásTanári kérdés

 

 

Egyéni munka
Egyszavas válasz

Ellenőrzés, javítás

 

 Vélemény-nyilvánítás

 


 

Egyéni segítségnyújtás igény szerint

 

 

 

 

 

 

 

            Aktivizálás


Koncentráció: környezetismeret

 lakcím, lakóhely, település

 

 

 


Aktívtáblán város és falu szavak, képek


4.


Olvasás

Mindenki nevét felírtam a táblára. Keresd meg a neved, s gondold végig, hogy városban vagy faluban laksz!
Tedd a neved a megfelelő kép alá!
Néma olvasás
 

Egyéni munka

Az olvasás egyéni segítése igény szerint


Aktívtáblán a tanulók keresztnevei, a két településforma képe, megnevezése


5.


Magánhangzók a szavakban
Még nem tanultunk minden betűt olvasni, de „titkosírással” felírtam a lakóhelyetek nevét a táblára. Próbáld meg kitalálni, hogy melyik magánhangzósor melyik települést jelöli!

 

 
 
Betűsor olvasása
Hallási figyelem fejlesztése

Frontális és egyéni munka

Az olvasás egyéni segítése igény szerint

Aktívtáblán a magánhangzó-sorok,
tanulók keresztnevei a két településforma képe alá rendezve


6.


Lackfi János: Távolsági
Szeged nagyváros, ezért reggelente sokat utazva jövünk iskolába. Közületek többen más faluból vagy városból érkeznek.
Lackfi János írt egy verset az utazásról. Címe: Távolsági. Hallgassátok meg, s figyeljétek meg a vers hangulatát!

Kinek tetszett a vers?

Miért tetszett?

Mi volt benne a vicces?

 
Figyelem fejlesztése
 

Szókincsfejlesztés

 


Tanári bemutató olvasás

 

 

 

 

Véleményalkotás

Egészmondatos válaszok megfogalmazásának segítése

 


7.

Órai munka értékelése

 

 

A tanulók önmagukhoz mért teljesítményének értékelése

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek