bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Köböl Erika
Óravázlat

Osztály: 4. osztály

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

A foglalkozás témaköre: Kommunikáció, beszéd, olvasás, dramatizálás   

A foglalkozás célja: Versfeldolgozás, figyelem, emlékezet, szókincs bővítése, kreatív képességek, szociális képességek fejlesztése

 

A feladat sorszáma

Képzési tartalom

Didaktikai célok, feladatok

Módszerek / tanulásszervezési formák

Egyéni segítségnyújtás, differenciált feladatadás

Megjegyzés Eszközök

1.

 

Bevezetés

Mi a kedvenc közlekedési eszközöd?

Hová utaznál el szívesen?

A figyelem és érdeklődés felkeltése,

motiváció

Tanári kérdés

Megfogalmaztatás, véleménynyilvánítás

 

Frontális és egyéni munka

Segítő kérdések, ha szükséges.

Az osztályban több olyan tanuló is van, aki nagyon érdeklődik a közlekedési eszközök iránt.

A vers választását is ez indokolta.

2.

Utazzunk!

A gyerekek székeikből buszt „építenek”.

Megbeszéljük a székek elrendezését, sofőrülés, ajtó helyét.

Buszsofőr, ellenőr választása.

Kitűzők feltűzése.

A meglévő ismeretek felidézése.

A gyermekek tudásának rögzítése, megszilárdítása.

Ismeretközlés.

Tanári közlés, kérdés

Cselekedtetés.

Csoportmunka

 

 

A szereplők minden új utazásnál változnak.

3.

 

Beszállás!

A sofőr választ járművet és úti célt.

Az aktívtáblán kiválaszthatja a neki tetsző járművet és a térképeken (Szeged térkép, a Föld országai térkép).

Az utasok felszállnak a buszra, felmutatják a bérletüket vagy jegyet vásárolnak.

A buszon fenn ülve megbeszéljük az utazás udvariassági és biztonsági szabályait.

Szókincs, kifejezőkészség fejlesztése.

Figyelem, emlékezet fejlesztése.

Szociális képességek fejlesztése.

Tanári kérdés, közlés

Ellenőrzés, javítás

 

Megfogalmaztatás, véleménynyilvánítás

 

Egyéni, páros és csoportmunka

Egyéni segítségnyújtás igény szerint.

 

Aktívtábla, járművek, térképek képei.

Koncentráció: környezetismeret, tájékozódás a környezetben, a térképen.

 

4.

Lackfi János: Távolsági

 

Ismerkedés a verssel.

Olvasás.

Verstanulás a buszon utazva:

a vers aktuális részleteit eljátsszuk memorizálás közben.

Emlékezet fejlesztése.

Verbális, nonverbális kommunikáció fejlesztése.

Tanári bemutató olvasás.

Olvasás, gyakorlás.

Cselekedtetés.

Memorizálás.

 

Egyéni és csoportmunka

Az olvasás egyéni segítése igény szerint.

A vers tanulása tanári előmondással és ennek ismétlésével történik.

5.

Végállomás! Leszállás!

Az utazás végén a sofőr figyelmezteti az utasokat a leszállásra.

Az utasok leszállnak, elköszönnek.

 

Verbális, nonverbális kommunikáció fejlesztése,

szerialitás, szociális képességek

fejlesztése.

Cselekedtetés

Megtapasztaltatás

 

Egyéni és páros, csoportos munka

A szerepnek megfelelő viselkedés segítése igény szerint.

 

6.

Utazásaink…

Az utazás, versmondás, a vers dramatizálása új szereplőkkel

(többszöri ismétlés).

Szókincs, kifejezőkészség fejlesztése.

Figyelem, emlékezet,

verbális, nonverbális kommunikáció fejlesztése.

Szociális képességek fejlesztése.

Cselekedtetés

Megtapasztaltatás

 

Egyéni és páros, csoportos munka

A szerepnek megfelelő viselkedés segítése igény szerint.

 

7.

Utazzunk még!

Alma együttes: Helikoffer c. dalának meghallgatása az utolsó utazás közben.

Végállomásnál leszállás, elbúcsúzás.

Az órai munka értékelése.

Szociális képességek fejlesztése

Zenehallgatás

 

Értékelés

Csoportmunka

A tanulók önmagukhoz mért teljesítményének értékelése

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek