bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Koczó Zita
Rajz óravázlat

 

Osztály                                  1. osztály

A foglalkozás témaköre: Képi ábrázolás

A foglalkozás anyaga:       Illusztráció készítése Lackfi János Távolsági című verséhez

A foglalkozás célja:            Versfeldolgozás

                                                tanult ritmikai elemek gyakorlása
                                                tér-és síkbeli tájékozódás fejlesztése
                                                képi kifejező képesség fejlesztése
 

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szitakötő 20. szám
                                                                                    

 

Feladat sor-száma

Képzési tartalom

Didaktikai célok, feladatok

Módszerek,
tanulásszervezésformái

Egyéni segítségnyújtás, differenciált feladatadás

Megjegyzés,
eszközök


1.


Bevezetés

Hallgassátok meg újra Lackfi János Távolsági című versét!
 
Mondjátok utánam az utolsó verssorokat közepes hangerővel!

Tapsoljuk az utolsó sorok ritmusát!

Figyelj! Mondom a verset, s az utolsó sorok ritmusát tapsoljuk együtt!
 
Felidézés

Figyelem és érdeklődés felkeltése,
ritmusgyakorlás,

motivációTanári előadás

 


Frontális munka

A refrén ritmusképletét felírom a táblára,
egyéni segítségnyújtás


A verset előz nap magyar nyelv és irodalom órán hallották
 


2.


Mit jelenthet? Hogyan rajzolnád le? Hogyan mutatnád be mozdulattal?
- dagi busz
- lohol a fa
- kesze-kusza
- fura hinta
- tuti helyem
- telelehelik
- kajaszag
- kiborul a busz
- utasok szusza
 

 

Szókincsfejlesztés

Fantázia, képi látásmód fejlesztése

 Tanári kérdés


 


Cselekedtetés

 
Egészmondatos válaszok megfogalmazásának segítése
 


3.

 

Feladat kitűzése
Ha reggel elindultok az iskolába sok mindent láttok magatok körül. Házakat, fákat, járműveket… Mit láttok még?

A kivágott fehér koronglapokra rajzoljátok le, mit láttok iskolába jövet.
Ha a telerajzolt korongokat megforgatjuk, fel tudjuk idézni, hogy a buszból, autóból kinézve mit láttunk reggel az iskolába jövet.

 


 Szókincs, kifejezőkészség fejlesztése
 

Vizuális emlékezet fejlesztése
 

 Tanári kérdés

 

 

Beszélgetés

 

  

 


 

Egyéni segítségnyújtás igény szerint

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

kb. 25 cm átmérőjű fehér műszaki rajzlap


4.

Rajzolás, színezés


Képi ábrázolás

Egyéni munka

Biztatás, bátorítás

Egyéni segítségnyújtás igény szerint

 


színes ceruza

5.

Összeállítás
Ablakkal kivágott színes korongot rögzítek milton kapoccsal a rajzokra

 


Tanári feladat

 

kb. 25 cm átmérőjű színes kartonlap
milton kapocs


6.
 


Órai munka értékelése
Forgasd meg a kereket! Mutasd meg társaidnak az útvonalat, ahol iskolába jössz!
Kiállítás az elkészült képekből

Szociális készségek fejlesztése


Értékelés


Egymás munkáinak értékelése

A tanulók önmagukhoz mért teljesítménye alapján

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek