bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Badicsné Matting Mária
Magyar nyelvtan óravázlat

 

5. osztályos nyelvtan

Tananyag: A szóelemek, a képzők szerepe

 

Oktatási cél: A szavak szerkezetének megismerése, tő-és összetett szavak, a szótő és a toldalékok elkülönítése A képzők szerepe a szavak szófajának illetve jelentésének megváltoztatásában.
 

Készségek, képességek, kompetenciák:

Gondolkodási képességek (felismerés, csoportosítás). Anyanyelvi kommunikáció. Olvasás, szövegértés,szókincsfejlesztés. Önállóság a feladatmegoldásban, önellenőrzésben. Szociális kompetencia, együttműködés párban és csoportban.
 

Eszközök: Szókártyák, a csoportmunkához szükséges eszközkosár, a Szitakötő című folyóirat példányai, Értelmező Kéziszótár, színes lapok, filctollak, ragasztó.
 

Munkaformák: Önálló, csoport, kooperatív csoport és páros munka
 

Szervezés, előkészítés:

Padok összehúzása, eszközkosarakcsomagolópapír „Forog a kerék” felirattal, a Szitakötők előkészítése.

 

Óravázlat:

 

1. Ma a szavak szerkezetével, a képzők szerepével foglalkozunk.

 

2. A csoportok kialakítása a szókártyákkal.
A tanulók megkeresik az azonos szócsaládba tartozó kártyával rendelkező csoporttársaikat:

mozog-mozgás-mozdul-mozgat-mozgó

gomba-gombás-gombázik-gombázás-gombával

lát,-látszik-látó-látás-látó

ló-lovas-lovagol-lovag-lópatkó

 

lóg-lógás-lógat-lógós-lógunk     ( E két utolsónál vitákra számítok :))

 

A szócsaládok felragasztása a színes lapokra.

 

3. Adjatok magatoknak összetett szóból álló csapatnevet, amelyben az előtag vagy az utótag a  K E R É K    szó!

(A végén ragasszuk fel ezeket a táblára!)

 

4. Az eszközök kiosztása, a Szitakötő jelen számának átlapozgatása.

 

5. A szám központi motívuma a kerék. Mit jelent? Ki tudja a legpontosabban megfogalmazni(A csapatok az első lapocskára írják)

 

-Egy tanuló felolvassa az értelmező kéziszótárból az első jelentést: Akadémia Kiadó 1980  675.o:  

1. fn.- kör alakú, tengelyen forgó alkatrész, amelyen valamely jármű vagy tárgy gördül.

 

6. Olvassátok el, majd adjátok elő „reppelve”, a ritmust érzékeltetve Búth Emília versét , az Egykerekűt a 2. oldalról!

Egymást megtapsolhatjátok a körömtapstól a vastapsig- a tetszéstől függően!

 

7.Keressetek összetett szavakat és képzett szavakat a versben!

(A feladatlapra gyűjtsétek és jelöljétek pálcával a szótöveket!)

 

össz.:               egyen + súlyoz,           lég + -artistaegy + kerekűzik

                        gomb +lyukába, jég + virágot,

 

képzett:           kariká + zik,     fütyör + ész +ve                      haj + ú

                        egykerek + ű + zik                   tűz + del

 

8. Magyarázzátok meg, mit jelentenek pontosan az alábbi kifejezések!        (Feladatlap)

1.) az idő ill. a történelem kereke            (Múlik, zajlik eltelik…)

2.) a sors, a szerencse kereke                   ( forgandó, váltakozó volta…)

3.) kerékbe tör                                              (kivégez)

4). ötödik kerék                                                        (felesleges valaki v. valami…)

5.) hiányzik egy kereke                               ( féleszű…)

6.) fordul a kerék                                         (megváltozik a helyzet)

7.) keni a kereket                                         (gúnyosan:megveszteget)

8.) kereket old                                                             (szó nélkül távozik)

 

9. Olvassuk el közösen a Kereket szerelek című Németh Bálint írást!

·      Milyen érdekességet veszel észre a címben??

(Eszperente nyelven szól, vagyis csak e magánhangzókat találunk benne.)

 

 

(Ha maradna  idő, e két feladat egyikével folytatjuk a munkát.)

 

Házi feladat:

·      Te mire szerelnél kereket? Rajzold le és magyarázd meg szövegbuborékokkal, hogy miért!

Szorgalmi feladat:

·      Ha tudsz, írj eszperente nyelven egy szöveget a kerékpározásról!

 

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek