bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Némethyné Toldy Gizella
Óravázlat

 

                         

Az óra menete

Fejlesztendő kompetenciák, pedagógiai indokok

1. Szervezés

 

2. Légzőgyakorlat: a hónapok elsorolása egy levegővétellel

 

    RÁHANGOLÁS

3. Közös versmondás, ritmusos mozgáskísérettel

 

                     Búth Emília: Egykerekű c. verse

                              

 

    

Nagymozgás, finommotorika,

figyelemmegosztás, kommunikácós bátorság, szociális kompetencia fejlesztése

4. Feladatmegjelölés:

A mai órán egy verset fogunk megismerni az egykerekűhöz hasonló eszközről.

 

5. A téma megközelítése:

Mi bennük a hasonló? Hallgassátok csak!

A meglévő tapasztalások felidézése, képzelet, fantázia tréningeztetése

6. A vers beemelése:

A vers tanítói bemutatása

Irodalmi élményszerzés a vers élményszerű közvetítésével

7. Beszélgetés a versrőltartalmi elmélyítése.

Ki a vers szereplője?

Mit szeretne tenni?

Miért kér biciklit?

Milyen lesz a kért járgány?

Hova teker vele?

 

Véleményalkotás, szóbeli önkifejezés, szövegértelmezés fejlesztése

8. Gondolatkövetés:

Fogalmazzátok meg, ti miért szeretnétek biciklit!

A beleélő képesség, a képzelőerő és a kreativitás fejlesztése

9. További megközelítés differenciált csoportmunkában:

 

  1. csoport: a lányok (1.) Képzeljétek el milyen álmaitok biciklije! Rajzoljátok le!

(színezős, rajzolós feladat)

 

  1. csoport: a lányok (2.) Adjatok tanácsot azoknak a kisgyerekeknek, akik kerékpárral járnak iskolába, mire kell figyelniük! (kupaktanács)

 

     3. csoport: fiúk  Képzeljétek azt, hogy biciklit szeretnétek, de a szüleitek nem vesznek, mert nagyon féltenek titeket! Hogyan győznétek meg őket arról, hogy nem történik veletek semmi baj, már elég ügyesek és megfontoltak vagytok egy ilyen járgányhoz? (kupaktanács)

 

 

 Az együttműködési képesség, a vizuális látásmód, kézügyesség  és a kommunikációs bátorság fejlesztése.

10. Szituációs játék:

Játsszuk el, ahogy kerékpárral iskolába jövünk!

A nyelvi kreativitás, a képzelőerő, az empátia és a szituatív beszéd fejlesztése.

REFLEKTÁLÁS

11. A játék lezárása:

Milyen érzéseket váltott ki belőletek a vers? Mondjátok el! Te mit kérnél a születésnapodra? Otthon le is rajzolhatjátok!

 

Mondjuk el még egyszer a versünket!

 

Szóbeli szövegalkotás adott események mentén.

 

 

 

Közös élmény, öröm

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek