bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Cseh Judit
Óravázlat és szövegértési feladatok

 

OSZTÁLY:5.

TANTÁRGY:történelem

FELDOLGOZOTT ANYAG:az ókori görög művészet – a görög színház

 

 

szakasz

téma

kifejtés

módszer

eszköz

1.Ismétlés

Az ókori görög emberek életmódja.

Mivel foglalkoztak? Hogyan töltötték mindennapjaikat? Hogyan változott meg az athéniak élete a perzsa háborúk után?

 

tanárosztály kérdés - felelet

 

előzetes tanórai ismeretek (Tk)

 

 

3 perc

2.Művészet és kultúra

Épületek, szobrok.

Színház. Az ókori színház jellemzői

 

 Az ókori színház jellemzői

Tk. kép alapján + interaktív táblán kivetített kép alapján

 

tanárosztály

kérdésfelelet

önálló kutatómunka, véleményalkotás a tk-i képek és a térkép alapján

Tk., térkép, interaktív tábla

 

 

 

 

 

4 perc

3.Színház

Egykor és ma

Hasonlítsuk össze az ókori görög színházat egy mai színházzal! (Hasonlóságok és különbségek gyűjtése) (pl: nők-férfiak, szabadtér, álarc, viselkedés a nézőtéren, színdarabok hosszúsága…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 perc

3.Színház

Egykor és ma

Interaktív táblán feladat: a színház jellemzőinek szétválogatása

 

előre elkészített feladat megoldása az interaktív táblán

interaktív tábla

 

 

 

5 perc

4.Szitakötő

Barlangba zárt béke

 

önálló olvasás

folyóirat

6-8 perc

4.Szitakötő

Barlangba zárt béke

A cikk tartalmának megbeszélése

 

3 perc

4. Szitakötő

Barlangba zárt béke

feladatok

 

 

-szövegértési feladatfogalmak összekapcsolása

 -egérrágta mondatok

szövegértési feladat

-rendszerező táblázat

 

csoportmunka

fénymásolt feladatok

2 perc

 

 

2 perc

 

3 perc

5.Összegzés

A drámák erkölcsi mondanivalójának megbeszélése.

 

1.az összefogás, a közösség erejesaját példák az osztály életéből

2.a háború borzalmai, az emberi élet tisztelete

3.gazdagság – szegénység: a pénz nem boldogít

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 perc

6.Értékelés

A feladatok javítása

A megoldások értékelése,

a gyerekek órai aktivitásának értékelése piros pontokkal.

Közös

 

Tanári

 

 

 

 

3 perc

 

 

 

 

 


1. A Barlangba zárt béke c. írás Arisztophanész 3 komédiáját mutatja be.

Egészítsd ki a táblázatot a szöveg alapján!

 

A mű címe:

A mű szereplői:

A mű tanulsága:

1.

 

 

(5)

Összefognak az emberek, hogy kiszabadítsák a Békét.

2.

 

 

Lüszisztraté,

görög nők,

háborúzó görög férfiak

 

3.

Plútosz

 

 

(5)

A könnyű, gyors meggazdagodás veszélyes, mert az emberek elfordulnak az isteneiktől, nem dolgoznak.

 

 

2. Egészítsd ki a szöveget!

 

A legünnepeltebb komédiaszerző, az i.e.             században élt Arisztophanész              darab komédiájából sajnos csak                     darab maradt fenn. Műveiben gyakran szerepelt a béke kérdése, ugyanis a görögök életét az i.e.               században megkeserítette a sok háború. Athén és Spárta               éven át háborúzott egymással. A             legjelentősebb városállam, Athén és Spárta, is csak rövid ideig tudott együttműködni egymással. A görög városállamok az állandó szembenállásuk következtében i. e.                –re perzsa fennhatóság alá kerültek. A béke című komédiáját Arisztophanész a peloponnésszoszi háború vége felé írta               éves korában.

 

 

 

1.     Írd a fogalmak mellé a hozzájuk tartozó meghatározások számát!

 

A.)kómé___                                                    F.) Trügaiosz___

B.)  komosz___                                                G.) Hermész___

C.)  Dionüszosz___                                         H.) Lüszisztraté___

D.)Arisztophanész___                                   I.)  Penia___

E.)  két jelentős görög városállam___            J.) Arany János___

 

1. falu              2. falusi mulatság        3. athéni földműves     4. görög komédiák fordítója

5. a bor és mámor istene         6. a Szegénység asszonya       7. Athén és Spárta

8. hírnökisten              9. a legünnepeltebb komédiaszerző

10. görög , bejelenti, ha a férjek tovább háborúzna, vége a szerelemnek.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek