bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Némethyné Toldy Gizella
Óravázlat

 

                         

Az óra menete

Fejlesztendő kompetenciák, pedagógiai indokok

1. Szervezés

 

2. Légzőgyakorlat: Hónapok nevének elsorolása

 

    RÁHANGOLÁS

3. Közös mondóka, ritmusos mozgáskísérettel

 

                    „Baglyocskahunyorog,

                   Fatönkön kuporog,

                   Nagy fejét forgatja

                   Hol erre, hol arra.
                   Izeg-mozog, toporog,
                   Tipi-topi top-top-top.”

                               

 

    

Nagymozgás, finommotorika,

figyelemmegosztás, kommunikácós bátorság, szociális kompetencia fejlesztése

4. Feladatmegjelölés:

A mai órán egy verset hallgatunk meg, amely egy bagolyról szól.

 

5. A téma megközelítése:

Szerintetek, miről szól a vers? Milyennek látja a költő a versben szereplő baglyot? Hallgassátok csak!

A meglévő tapasztalások felidézése, képzelet, fantázia tréningeztetése

6. A vers beemelése:

A vers tanítói bemutatása

Irodalmi élményszerzés a vers élményszerű közvetítésével

7. Beszélgetés a versről a vers tartalmi mélyítése.

Melyik napszakban kezdődik a vers?

Mikor ér véget?

Milyen színekkel találkozunk a versben?

Milyen hangokat hallunk?

Nevezz meg néhány madárfajtát, amelyik szerinted a versben köszönti a pirkadatot!

Véleményalkotás, szóbeli önkifejezés, szövegértelmezés fejlesztése

8. Gondolatkövetés:

Fogalmazzátok meg mire gondolhat a bagoly, mikor lezárja a szemhéját!

A beleélő képesség, a képzelőerő és a kreativitás fejlesztése

9. Szerep a falon:

 Milyen külső és belső tulajdonságai vannak a bagolynak?

A szókincs fejlesztése

10. További megközelítés differenciált csoportmunkában:

 

  1. csoport: a lányok készítsék el a bagoly rajzát!

(színezős, rajzolós feladat)

  1. csoport: a fiúk gyűjtsék össze, hogy mit eszik a bagoly!

 

 

 Az együttműködési képesség, a vizuális látásmód, kézügyesség és a kommunikációs bátorság fejlesztése.

11. Szituációs játék:

Képzeljétek el, hogy ti vagytok az erdő lakói! Játsszátok el, hogy vadászik a bagoly!

A nyelvi kreativitás, a képzelőerő, az empátia és a szituatív beszéd fejlesztése.

REFLEKTÁLÁS

 

Otthon le is rajzolhatjátok azt, ami a versben a legjobban tetszik.

 

Mondjuk el közösen a mondókánkat!

Köszönöm, hogy együtt játszottunk!

 

 

 

 

 

Közös élmény, öröm

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek