bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Szatmári Melitta
Magyar nyelv és irodalom óravázlat

 

Osztály: 2. osztály

Időtartam:  45 perc

Felhasznált irodalom: Szitakötő

TémakörÁlom

ÓratípusÚj anyagot feldolgozó óra

Eszközökkönyv, számítógép, füzet, szókártyák

Célok és feladatok:

•  Az olvasás megszerettetése, szövegértő, szövegelemző készség fejleszté-

se. (információk megértése, szövegben való tájékozódás, lényegkiemelés, összefüggések felismerése)

•  A mesefajták jellemzőinek megfigyeltetése (csodás elemek, valószerűtlen események, próbatételek)

•  A szereplők jellemének megfigyeltetése

•  A hangos olvasás fejlesztése

•  Szókincsbővítés rokon értelmű szavak keresésével

•  Szövegtagolás, hiányos vázlatmondatok pótlása

•  Befogadási képesség fejlesztése.

•  Ok-okozati képesség, megfigyelő, rendszerező képesség fejlesztése.  

•  Együttműködési, beleélési képesség fejlesztése.

•  Érzelmi intelligencia fejlesztése.

Mozzanat ,feladatok, módszer

 

I. Bevezető rész  (5 perc)

1. Légzőgyakorlat, hanggyakorlat, koncentrációs gyakorlat

·       Légzőgyakorlat: ábécé betűinek egymás után mondása ritmusra, megakadás nélkül

·       Hej-hó játék- körben állva játsszuk, ha a kéz jobbra lendül hó-t mondunk, ha balra hej-t.

·       Asszociációs játék: kinek mi jut eszébe az álomról – Nekem az álomról ….. jut eszembe

 

2. Ráhangolódás

A Magyar népmese főcímdalának meghallgatása

3. Célkitűzés

Ma egy olyan mesével fogunk megismerkedni, melyet kortárs vagy modern mesének nevezünk, mert írója ma élő költő- író. Lackfi János írta a meseét, néhány versét ismerjük is mondjatok címeket: Fiúk dala, Lányok dala, Trágár beszéd, Simon és a bennszülöttek stb.

A Dobozfej Héjvavárosban című mese tanítói bemutatása.

Fő rész  (20 perc)                                                                                    

1. A cím értelmezése

A történet címének és a tankönyvi illusztrációnak vizsgálata.

Kik lehetnek a szereplők?

Miről szólhat a történet?

Hogyan keletkeztek a népmesék? És a modern mesék?

  • Feladat párokban: a mese jellemzőinek  ősszegyűjtése
  • páros: csoportosítsd a mesefajtákat a meseszereplőkkel
  • páros: válogasd ki a mesékben leggyakrabban előforduló számokat
  • páros: válogasd szét a mesekezdő és befejező formulákat
  • páros:  csoportosítsd a címet a mesefajtával

2. Formai előkészítés

4.     A mese tanítói bemutatása,

5.     Feldolgozása

Milyen mesefajtába sorolnád?

Kik a szereplők?

Hogy kezdődött a mese?

Kik a mesehősök?

Játsszuk el a mese  konfliktusát.

5. Szintetizálás

A tündérmesék jellemzőinek összegyűjtése a mese alapján:

Gyűjtsétek össze a meséből:

1. csoport: a szereplőket.

2. csoport: a helyszíneket.

3. csoport: a csodás elemek, eseményeket.

A szereplők tulajdonságainak összegyűjtése

Jótett helyébe jót várj!

Minden jó, ha a vége jó.

Ne csak tudd a jót, hanem tedd is.

7. Levezető játék

Körmese – mese : Minden tanuló egy mondattal bővíti a mesét

8. Értékelés

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek