bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Tasi Emőke
Óravázlat

 

Tantárgy: Természetismeret – 6. osztály (29 fő)

Tananyag: Balaton (2x45 perc)

A Szitakötő folyóirat kapcsolódó cikke: A Balaton tündére

1. Önálló tanulói tevékenység
A cikk önálló elolvasása – feladat : Gyűjtsd össze a Balatonról szóló valós információkat az olvasmányból!
- Jegyzeteld ki a füzetedbe!
- Kék színnel írd ki az ismeretlen szavakat, kifejezéseket!

2. Csoportmunka: 4-5 fős csoportok
- Beszéljétek meg, hogy ki milyen valós információkat gyűjtött össze! Alkossátok meg a csoport összegzett megoldását!
- Magyarázzátok meg egymásnak az ismeretlen szavakat, kifejezéseket! Maradt-e szó, kifejezés megmagyarázatlanul.

3. Csoportok munkájának megbeszélése, ismeretlen szavak, kifejezések tisztázása.

4. Térkép, tájékozódás, ismétlés:
- Keresd meg Magyarország domborzati térképén a Balatont! Mely nagytájaink határolják? Milyen domborzati formák ezek?

5. A Balaton helyének, tulajdonságainak, kialakulásának, élővilágának, néprajzának
megismerése a szitakötős vázlat alapján.
- Kapcsolódó segédanyag - Power point –os bemutató: Balaton
- képek, ábrák megbeszélése, elemzése

Kapcsolódó kérdések, feladatok: (önálló, páros, csoportmunka)

a. Kialakulása
- Mely információk egyeznek a tündér-mesében leírtakkal?
- Hogy nevezzük a tó őseit?
- Hogyan keletkezett a Balaton?
- Hasonlítsd össze az eredeti és a mai Balaton kiterjedését!
- Mi szabályozza a tó vízszintjét?

c., Természeti értékei – Nemzeti park, védett értékek
- Milyen természeti értékei vannak a Balatonnak és környékének? (Vulkanikus kőzetek, vörös homokkő bemutatása)

d., Vízrajza, éghajlata

- folyói, téli Balaton – rianás, balatoni szél – viharjelzés

d. Élővilága
- Milyen növények és állatok élnek a Balatonban és környékén?

e., Idegenforgalom
- Miért a Balaton hazánk egyik legjelentősebb idegenforgalmi központja? Városai, történelmi, néprajzi értékei

6. Projektfeladatok a csoportoknak

Tabló – Balaton
Kirándulásterv
Idegenvezetés

Egyéni feladat:

Rajz: Hogy képzelem el a Balaton tündérét?

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek