bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Némethyné Toldy Gizella
Óravázlat

 

 

                         

Az óra menete

Fejlesztendő kompetenciák, pedagógiai indokok

1. Szervezés

 

2. Légzőgyakorlat: Hónapok nevének elsorolása

 

    RÁHANGOLÁS

3. Közös éneklés, ritmusos mozgáskísérettel

 

                     Süss, süss napsugár… című dal

                              

 

    

Nagymozgás, finommotorika,

figyelemmegosztás, kommunikácós bátorság, szociális kompetencia fejlesztése

4. Feladatmegjelölés:

A mai órán egy verset hallgatunk meg, amely a nyárról szól.

 

5. A téma megközelítése:

Szerintetek, miről szól a vers? Hogy érez a költő az évszak iránt? Hallgassátok csak!

A meglévő tapasztalások felidézése, képzelet, fantázia tréningeztetése

5.. A vers beemelése:

A vers tanítói bemutatása

Irodalmi élményszerzés a vers élményszerű közvetítésével

6. Beszélgetés a versről a vers tartalmi mélyítése.

Milyen évszakokról tesz említést a vers?

Milyen növények fordulnak elő a versben?

Milyen színekkel találkozunk a versben?

Mely hónapokról szól a vers?

Hogy lehetsz örökké nyárlakó?

Véleményalkotás, szóbeli önkifejezés, szövegértelmezés fejlesztése

7. Gondolatkövetés:

Fogalmazzátok meg mire gondolhat a napocska, mikor simogató sugarát hinti szét!

A beleélő képesség, a képzelőerő és a kreativitás fejlesztése

8. Szerep a falon:

Képzeljétek el, hogy a nyár egy élő személy! Milyen külső és belső tulajdonságokkal ruháznátok fel?

A szókincs fejlesztése

9. További megközelítés differenciált csoportmunkában:

Játsszuk továbbra is azt, hogy a nyár egy személy!

  1. csoport: a lányok készítsék el az Nyár rajzát!

(színezős, rajzolós feladat)

  1. A fiúk képzeljétek el, hogy ti vagytok a nyár! Hogyan győznétek meg a többi évszakot, hogy mindig nyár maradhasson? (kupaktanács)

 

 

 Az együttműködési képesség, a vizuális látásmód, kézügyesség  és a kommunikációs bátorság fejlesztése.

10. Szituációs játék bábbal:

Játsszuk azt, hogy a természetbe beköszöntött a Nyár! Hogy viselkednek az állatok, mi történik a növényekkel?

A nyelvi kreativitás, a képzelőerő, az empátia és a szituatív beszéd fejlesztése.

REFLEKTÁLÁS

11. A játék lezárása:

Ti mit éreztek  nyáron? Meséljétek el!

Otthon le is rajzolhatjátok azt, ami a nyárban a  legjobban tetszik.

 

Énekeljük el közösen a dalunkat!

Köszönöm, hogy együtt játszottunk!

 

Szóbeli szövegalkotás adott események mentén.

 

 

 

Közös élmény, öröm

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek