bla

Volt egyszer egy ösvény A méhkirálynő birodalmában, ott látta A nyár kisinasa A Nagy Bicajtúra kirándulóit suhanni Két keréken. Amikor megkérdezték tőle: Jó úton járunk? – ezt válaszolta: Ha a Vakáció =Expedíció, ha A négy évszakon át a Rókával együtt haladva a Szellemvasút és A dal szárnya vezet, akkor: Süss fel, nap! – vagyis, igen. Ez áll a Szitakötő szótár és a Régi históriák lapjain, ezt láthatjuk Anna Margit képeit nézegetve, ezzel játszik az Ősnyelvtan szerint a Szójátszótéren Széltoló. Közben hallani, hogy tart a  Szúnyog-koncert, és az egyik mese Máriáról, a másik a Sárkánybőrről, a harmadik A föld köldökéről szól, a negyedikben meg azt olvassuk: És akkor… nekirontott a szélmalmoknak. Ki volt az?   

0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
Kép
Kép

Petrik Iván | Petrik Máté

Régi históriák

Máté és Simon szeretné, hogy játsszunk együtt, de nekem dolgoznom kell.

 

– Dolgozol? – kerekedik el a szemük. – Csak olvasol.

 

– Úgy dolgozom, hogy olvasok.

 

Komoly arcot vágnak, aztán kibuggyan belőlük a nevetés. A könyvemet vizsgálják, a furcsa rajzolatú betűket.

 

– Ezt nem is lehet elolvasni! – háborodik fel Máté, akinek már vannak tapasztalatai e téren.

 

– De bizony el lehet, csak nem olyan egyszerű, mint egy mostanában nyomtatott könyvet.

 

– Miért, mit olvasol?

 

– Egy nagyon régi kódex másolatát, amit valamikor a középkor legvégén írtak.

 

– A középkor régen volt?

 

– Nagyon régen. Több mint ötszáz éve.

 

– Az ötszáz az sok?

 

– Nagyon sok. Olyan régen volt, hogy még az öreganyátok sem élt akkor, sőt, még az öreganyátok öreganyja sem.

 

Egyre nagyobb tisztelettel nézik a könyvet, aztán Máté rámutat az egyik lapra.

 

– Rendben, akkor most olvasd fel nekünk ezt a sort!

 

– Tres dies continenter irato coelo pugnatum…

 

– Ez meg miféle halandzsa? – nevetnek. – Fordítva tartod a könyvet?

 

– Nem, ez nem halandzsa. Latinul van, annak idején szinte csak ezen a nyelven írtak, legalábbis Európában.

 

– És mit jelent magyarul?

 

– Három napon át folyamatosan tart a harc az égiek haragvásának közepette…

 

– Húha! – kiált fel Máté. – Ez háborús történet! Meséld el, mit olvasol!

 

– A könyvet egy német, azaz bajor történetíró, Johann Turmair, más néven Aventinus írta a bajorok történetéről az 1500-as évek elején, de jóval korábbi eseményekkel is foglalkozott. Például a magyar honfoglalással és az azt követő háborúkkal. Éppen arról olvastam, hogy a bajorok hadjáratot indítottak a magyarok ellen, közvetlenül azután, hogy őseink megszállták a Kárpát-medencét. A bajoroknak ez nem tetszett, mert ők is jogot formáltak a terület egy részére, és el akartak minket zavarni.

 

– De, ugye, nem sikerült nekik?

 

– Nagyon úgy tűnik, hogy itt maradtunk. Pedig a bajorok királya, Lajos 907-ben nagy sereget gyűjtött össze a mai Ausztriában lévő Ennsvárban. Itt a csapataikat három részre osztották. A Duna északi partján támadt az egyik sereg, amelyet Luitpold őrgróf vezetett. A Duna déli partján nyomult előre a másik bajor had Theotmar salzburgi érsek vezetésével…

 

– Egy érsek is harcolt?

 

– Akkoriban ez nem volt ritka, más egyháziak is voltak a seregben, például Udo freisingi püspök. Katonákkal megrakott dunai hajókat is küldtek ellenünk, rajtuk a király rokona: Sighard, és sok bajor nemes: Rathold, Hatto, Meginward, Isangrims. A három sereg tehát betört az országba, de a határt ellenőrző fürge magyar lovasok hamar felfedezték őket, és riasztották az ország belsejében várakozó csapatokat. Ám amíg ezek felkerekedtek és megközelítették az ellenséget, a bajorok már jócskán benyomultak a magyar területekre. Pedig akkoribban ugyancsak nehezen mozgott egy hadsereg. Naponta nagyjából húsz kilométert tudtak megtenni. A Duna déli partján volt ugyan út, még a rómaiak idejéből, az északi partot viszont sűrű vadon borította. Napról napra fáradtabbak lettek a bajor katonák. A magyarok könnyűfegyverzetű lovasok voltak, és szélsebesen vágtattak. Remek, messzehordó íjaikkal nagyon jól bántak, és a szablyáikat is vitézül forgatták. Kicsi és mozgékony csapataik folyamatosan támadták az előrenyomuló bajorokat, akik egészen a Brezalauspurc nevű településig jutottak. Ezt a várost ma Pozsonynak hívják. A bajorok talán azt tervezték, hogy déli seregük magára vonja a magyarok figyelmét, s addig az északi sereg elfoglalja Pozsonyt, aztán egyesült erővel támadják meg a magyar fősereget. A folyó két partján közeledő bajorok azonban nem tudtak egyesülni, és Pozsonyt sem foglalták el, így a hosszú meneteléstől elcsigázott hadaikat külön-külön győztük le. Először a déli parton érkező sereget verték meg a magyarok, aztán éjszaka átúsztak a Dunán, és a másik oldalon Luitpold csapatait is elpáholták. A harmadik napon pedig az akkor már félelemtől reszkető, halálravált hajóhadat... Már ha minden úgy volt, ahogy Aventinus leírta …

 

– Miért ne lenne úgy? Miért írt volna mást, mint ami történt?

 

– Mert jóval később élt, mint amikor a csata zajlott. Könnyen lehet, hogy egy-két dolgot hozzátett vagy elhallgatott.

 

– Akkor lehet, hogy az egészet az a Furcsazsír vagy ki a ventinusz találta ki? Vagy te?

 

– Nem, nem. Biztos volt ilyen csata Pozsony mellett, és mi győztünk, de a részletek már bizonytalanok. Némely bajor nemesúrról, akiket Aventinus említ, máshonnan is vannak adataink, tehát biztosan akkor éltek. Néhányukat a csata utáni időkben már nem említik, így valószínű, hogy a harc során estek el.

 

– És hogy hívták a magyar katonákat?

 

– Látod, ez tényleg furcsa, mert bár mi győztünk, és ezzel a harccal zárult le a hosszú folyamat, amit honfoglalásnak hívunk, a magyar krónikák nem emlékeztek meg a csatáról. Így a harcosok neveit sem ismerjük. Árpád fejedelem talán még élt ekkor, de nem vett részt a harcban, egyrészt a méltósága miatt, másrészt a fejedelmi szállásterületek az ország másik részén voltak.

 

A fiúk bólogatnak, és belemélyednek egy rajzba, ami a pozsonyi csatát ábrázolja. Én pedig szép csöndben kilopakodom a szobából, hátha tovább tudom olvasni Johann Turmair, azaz Aventinus bajor históriáját.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek