bla

Volt egyszer egy ösvény A méhkirálynő birodalmában, ott látta A nyár kisinasa A Nagy Bicajtúra kirándulóit suhanni Két keréken. Amikor megkérdezték tőle: Jó úton járunk? – ezt válaszolta: Ha a Vakáció =Expedíció, ha A négy évszakon át a Rókával együtt haladva a Szellemvasút és A dal szárnya vezet, akkor: Süss fel, nap! – vagyis, igen. Ez áll a Szitakötő szótár és a Régi históriák lapjain, ezt láthatjuk Anna Margit képeit nézegetve, ezzel játszik az Ősnyelvtan szerint a Szójátszótéren Széltoló. Közben hallani, hogy tart a  Szúnyog-koncert, és az egyik mese Máriáról, a másik a Sárkánybőrről, a harmadik A föld köldökéről szól, a negyedikben meg azt olvassuk: És akkor… nekirontott a szélmalmoknak. Ki volt az?   

0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
Kép

Hernádi Sándor

Szójátszótér

„A mi nyelvünk… határtalan és szabad, korlátlan terület, ahol alkotni, játszani és táncolni lehet. Gyönyörű tornája, játéklabdája a… gyermekeknek és a zseniknek.”

(Kosztolányi Dezső: A magyar nyelv)

 

Hangösszevonó

Játékszabályaink megengedik, hogy az alapszó két azonos rövid magánhangzóját egy hosszúvá vond össze. Lehetővé teszik a hangok eredeti sorrendjének módosítását is. Ezek szerint formálhatsz ragozott vagy ragozatlan szavakat a feladványok megoldásaként.

 

Minta

 

arató          egere           fekete         rokona         tarja
 

ártó            egér             féket            karón           járt
órát            éger             kefét            rakón           tárj
táró            égre                                  rónak

   

 

Feladványok

 

elviszi   orosz    serte   ürüt    vajadat
 

 

Szószegélyezés

Szegélyezd az alapszót elöl is, hátul is egy-egy mássalhangzóval! Ha szerencsésen választod meg és helyezed el a szegélyező hangokat, több szótári alakot hozhatsz létre. Ragos szókat és tulajdonneveket most nem fogadunk el.

 

Minta

 

apu         elme           idő         iga         ima
        
kapus    jelmez        midőn    vigad    csimasz                     

lapul      felmegy     kidől       higany   kimar                                                                 

lapus                                        vigasz    pimasz                                                                          

                                                                   szimat

 

Feladványok

 

adu   agya   elve   ige   íja
 

 

Hangváltásos szóhasadás

Milyen mássalhangzóval kell helyettesíteni a kiemelt hangzót, hogy az alapszó kétfelé hasadva szókapcsolattá váljon? Egy vagy több megoldás lehetséges?

 

Minta

 

egérúton         szétfúj       elhitte        kérvény      önarckép
egés zúton      szél fúj      eb hitte      kék vény    öt arckép
                                             egy hitte    kész vény

                                             ez hitte       két vény

                          

 

Feladványok

 

különösség      mártás         névnap          szavalhat      vandál
          

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek