bla
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
Kép

Kricsfalussy Beáta

VLVNQÜLUDÜ

Küldtetek már titkosírással üzenetet? Ha még nem, itt az alkalom, hogy megismerjetek néhány titkosítási módszert.

 

A titkosírás, más néven kriptográfia (a görög kryptós/ejtsd: kriptosz, rejtett/ és gráphein /ejtsd: gráfein, írni/ szavakból) több ezer éves, kódok és rejtjelek előállításával és megfejtésével foglalkozó tudomány. A 20. század kezdetéig általában valamilyen íróeszközt és papírt, esetleg egyszerűbb mechanikai eszközt használtak a rejtjelezők.

 

A titkosírás egyik fajtája a behelyettesítés, amikor a szöveg minden betűjét egy másik betűvel helyettesítjük. Ilyen például az atbasmódszer, amelyet eredetileg a 22 betűs héber ábécére alkalmaztak: az ábécé első betűjét az utolsóval, a másodikat az utolsó előttivel cserélték fel, és így tovább, míg a teljes ábécé megfordult. (Innen kapta az atbasnevet is, mert a héber ábécében első alefből az utolsó tavlesz, a második betből az utolsó előtti sin.)

 

Ha a magyar ábécét némileg egyszerűsítve elhagyunk néhány hosszú magánhangzót, és a kéttagú mássalhangzókat tagonként írjuk, a SZIA: GAQZ.

 

Fejtsétek meg: ESÁÜG DZSÁ!

 

Julius Caesar (ejtsd júliusz cézár) az i. e. 1. században a gallok elleni háborúban dolgozta ki a betûeltolásos módszert. A titkosított ábécét az eredetihez képest három betûvel elcsúsztatta. Egyszerûsített ábécénkben így az A-ból C, az Á-ból D lesz, és így tovább.
 

Tehát a KECSKEBÉKA: NGÉÜNGEHNC
A táblázat segítségével már a cikk címét is meg tudjátok fejteni!Egy görög tudós, Polübiosz az i. e. 2. században az ábécé betûit számokkal helyettesítette. Kockás papírra rajzoljátok le az itt látható négyzetet, és írjátok bele az ábécé betûit. Most a kéttagú mássalhangzókat se hagyjátok ki! A betû helyét meghatározó oszlop és sor száma adja meg a betûhöz tartozó kétjegyû számot: az elsô számjegyet az oszlop, a másodikat a sor.

 

A számokat írjátok egybe! Megfejtéskor tagoljátok kétjegyû számokká a sort!
Mit jelent: 3513451133444544?
A feltörést nehezebbé teszi, ha véletlenszerûen helyezitek el a betûket a négyzetben!Készíthettek egy hosszú, keskeny papírszalag és két egyforma átmérôjû rúd segítségével is titkosírást. Tekerjétek fel az egyik rúdra szorosan a szalagot, hogy befedje a rudat, majd hosszában írjátok rá az üzenetet. A letekert szalagon a szöveg csak akkor áll össze megint, ha ugyanolyan átmérôjû rúdra csavarják fel, tehát annál legyen a másik rúd, akinek az üzenetet szánjátok. A spártaiak ezt a módszert alkalmazták már i. e. 50 körül.Kódolásnak nevezzük, ha a betûk helyettesítésére jeleket, szimbólumokat használunk. Az összetartozó betûket és jeleket kódtáblázatban foglaljuk össze. Készíts egyéni kódtáblázatot a barátoddal vagy testvéreddel, és máris tudtok titkosan levelezni. Persze fontos, hogy mások ne szerezzék meg a kódtáblázatot! A számítógépek billentyûzetén számtalan jelet találtok.

 

Az elsô és a második világháborúban több országban készítettek mechanikus kódoló gépet, amivel gyorsan és könnyen titkosíthatták az üzeneteket. De a különbözô titkosszolgálati módszerek segítségével, például a gépek vagy kódkönyvek megszerzésével ezeket a kódokat is feltörték, és megfejtésük jelentôsen befolyásolta a háborúk kimenetelét és hosszát.


A titkos üzeneteket régen futárok vitték, a második világháborúban fôleg rádiókommunikációt használtak, napjainkban az interneten továbbítják az adatokat. A kriptográfia a bonyolultabb mechanikai és elektronikus gépek, és persze a számítógépek elterjedésével összetett informatikai és matematikai tudománnyá fejlôdött. Ma már igen széles körben alkalmazzák, például pénzfelvevô automaták, mobiltelefonok, mûholdas televízióadók mûködtetésénél kódolt elektronikus jeleket használnak.


Olykor a számunkra idegen nyelvek éppoly érthetetlennek tûnnek, mintha kódolt szöveget olvasnánk. A II. világháborúban az Egyesült Államok egy alig ismert indián törzs, a navajo (ejtsd: navaho) indiánok nyelvét használta kódolt üzenetek készítésére.


Az ôsi magyar rovásírás eredete még bizonytalan, de a jelek ismertek, és több történelmi, irodalmi mûnek elkészült a rovásírás átirata. Ha utánanéztek, a rovásjeleket titkosírásként is alkalmazhatjátok!
 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek