bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG

A zenei összerakó - Term.tud. jegyzet

 

A tiszta hangzatoknak érdekes matematikája van, amellyel sokat foglalkozott Bolyai János és apja, Bolyai Farkas is.

 

  • Egy vonós hangszeren (legjobb most erre a célra a cselló, mert lényegesen nagyobb a hegedűnél) végezzünk el vizsgálatokat és méréseket.

1. Mérjük meg mm pontossággal az egyik húr teljes hosszát (nyilván csak a két alátámasztási pont közötti részt).

2. A hangszer tulajdonosa játsszon ugyanazon a húron egy oktávval magasabb hangot, s krétával jelöljük be a fogólapon, hogy hol fogta le ehhez a húrt.

3. Utána játsszon az eredeti (alap)hanghoz képest egy kvinttel magasabbat. (Pl. a G-húron D-t, vagy az A-húron E-t.) Ezt a pontot is jelöljük be.

4. Végül játsszon egy kvarttal magasabb hangot (G-húron C-t, A-húron D-t) és ezt a pontot is jelöljük meg krétával.

5. Mérjük meg a húr rezgő részének hosszát az oktáv, a kvint és a kvart esetében is.

6. Számoljuk ki, hogy az oktávval, kvinttel, illetve kvarttal magasabb hang húrhossza hogyan aránylik a teljes húrhosszhoz.

7. Fejezzük ki ezeket az arányokat természetes egész számokkal.

 

Az eredmény azt mutatja, hogy a tiszta hangzatok (hangközök) húrhosszai egyszerű egész számok arányával is kifejezhetők. Most jön a dolog neheze!

 

Aki ért a zenéhez, az tudja, hogy az alaphanghoz képesti kvart és kvint egymástól éppen egy egész hang távolságra van. Pl. C alaphang esetében az F (kvart) és a G (kvint) távolsága egész hang. Ennek alapján ki lehet számolni, hogy elvileg milyen húr-hossz arány fejezi ki az egész hang különbségét.

  • Számoljuk ki az egész hang különbségre jellemző arányt!

Egy oktáv (ez a zongorán jól látható és követhető) éppen 6 egész hangközt foglal magába. (Mondhatjuk a megszokott skálákhoz igazodva úgy is, hogy 5 egész és 2 fél-hangközt.)

  • Számoljuk ki ennek birtokában, hogy hat egész hang egymásutánja (vagyis egy oktáv) összesen milyen húrhossz-arányt jelent!
  • És most vessük össze a kapott eredményt azzal, amit a vonós hangszeren (a csellón) mértünk az oktáv esetében.

 

Ezzel eljutottunk a zongora hangolásának nagy problémájához. Aki erről többet szeretne tudni, az nézzen utána, mi az ún. „temperálás”.

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek