bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Varga Andrea
Sárgája Nap, fehérje Hold - óravázlat

 

Osztály: 5. osztály
Tantárgyi koncentráció: magyar nyelvtan és irodalom
Óra jellege: magyar irodalom óra
Tananyag: Olvasott szöveg feldolgozása
Pedagógus Varga Andrea (Makói Általános Iskola)
A tanóra a Szitakötő című irodalmi folyóirat 9. számára épül.
Az óra címe: Sárgája nap, fehérje hold

A tanóra célja: olvasott szövegértés fejlesztése,

1. Ráhangolódás
Frontális osztálymunka.
A tanár képeket használ (tojás, nyúl, stb.) „Mit láttok az első képen?” Mit a másodikon?” stb. „Milyen ünneppel kapcsolatosak ezek a képek?”
Mit ünnepelünk húsvétkor? „Hogyan ünnepeljük?” Ti otthon hogyan szoktátok megünnepelni?”
Kötetlen beszélgetés, de mindenképpen essen szó az ünnep keresztény vonatkozásáról.

2. A szöveg bevezetése.
Frontális osztálymunka.
„Mit gondolsz, mire utal a cím?” Hogyan kapcsolódik a tojás a húsvéthoz?”

3. Szakaszos olvasás. – Bevezetés.
Egyéni munka.
Olvassátok el a szöveg első bekezdését és válaszoljatok írásban.
Kérdések: „Mi a böjtelő? „Mi a böjtmás?”
Ellenőrzés: egy-egy diák megadja a helyes megoldást.

4. Információgyűjtés.
Pármunka.
„Dolgozzatok párban! Keressétek ki a „böjt” fogalmát az ÉKsz.-ból és másoljátok le a füzetetekbe!
Ellenőrzés: egy diák felolvassa a fogalmat.

5. Szakaszos olvasás.
Pármunka.
„Dolgozzatok párokban! Olvassátok el a következő bekezdést! Beszéljétek meg és egy-két mondatban fogalmazzátok meg írásban, hogy miért hívták februárt böjtelőnek, és márciust böjtmásnak.”
Ellenőrzés: pár gondolat meghallgatása, megbeszélés.

6. Párosító.
Csoportmunka.
„Olvassátok el a következő öt bekezdést! Dolgozzatok kis csoportokban! Párosítsatok össze egy-egy napot egy-egy meghatározással!”
Eszközök: szó-, és fogalomkártyák.
húshagyó kedd – a farsang utolsó napja
hamvazó szerda – a nagyböjt kezdete
virágvasárnap – a nagyböjt vége
nagycsütörtök – az utolsó vacsora emlékezete
nagypéntek – Jézus kereszthalálának napja
nagyszombat éjszakája: Jézus feltámadásának örömünnepe
húsvétvasárnap: Jézus feltámadásának örömünnepe
húsvéthétfő: húsvétvasárnapot követő nap
Ellenőrzés: a táblára mágnessel a diákok felteszik a megoldást.

7. Konkrét információ kiválasztása.
Frontális osztálymunka.
„ Válasszuk ki együtt a nagyhét napjait!”
A megoldások a táblán lévő körbe kerülnek.

8. Szövegmagyarázat –Szólások
Csoportmunka.
„Dolgozzatok kis csoportokban! Próbáljátok a szöveg alapján megmagyarázni, hogyan kapcsolódnak az alábbi szólások a húsvéthoz!”

A harangok Rómába mentek.
Nagypénteken mossa holló a fiát.

Ellenőrzés: az egyes csoportok szószólói megosztják csoportjuk magyarázatát a többiekkel. Megbeszélés.

9. Példák keresése.
Írj három példát húsvéti szokásokra a szövegből!
Egyéni munka, frontális osztálymunka.
Ellenőrzés: közösen.
Kérdések: „Ismered-e ezeket a szokásokat? Követed-e vagy bárki más a környezetedben követi-e ezeket a szokásokat?” „Milyen húsvéti szokásokat követsz?” Kötetlen beszélgetés, de a tojással kapcsolatos szokásokról essen szó.

10. Fürtábra/Jelentésháló kiegészítése. – A tojás és a húsvét.
Csoportmunka.
„Olvassátok el a szöveg utolsó részét! Dolgozzatok kis csoportokban! Egészítsétek ki az alábbi fürtábrát az olvasottak alapján!”

Fürtábra: központi fogalom: tojás
a fogalomhoz kapcsolódó témák: szokások, tojásdekorálás, mítoszok, jelkép (ezek alkotják a központi fogalom körüli közvetlen kört)
a témákhoz kapcsolódó példák: pl. szokásoknál a csokkantás, barázdába szántás, a tojás elásása, stb. (ezek a példák az egyes témák körül alkotnak kört).

A fürtábra lehet teljesen üres is, de megadhatunk bizonyos kulcsszavakat is (pl. egy téma, példa, a központi fogalom) a hatékonyabb kiegészítés érdekében. Itt lehetőség van a differenciálásra.
Ellenőrzés: óriásplakát segítségével a táblánál közösen. Az előre odakészített fogalmakat szó-, és szószerkezet kártyákat a diákok teszik be a fürtábrába. A csoportok ellenőrzik megoldásaikat.

11. Házi feladat – Fogalmazás: Az én húsvétom
Attól függően, hogy húsvét előtt vagy után vagyunk éppen, kérhetjük a gyerekeket, hogy írjanak egy fogalmazást arról, hogyan ünnepelték a húsvétot legutoljára, ill. hogyan ünneplik azt általában.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek