bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Benkő Noémi
Foglalkozás-sorozat

 

1. Bevezetés:
 
Farsanghoz és állatokhoz kapcsolódó mulatságos dalok éneklése:
Milyen télbúcsúztató ünnep volt az elmúlt időszakban, ami eszetekbe jut erről az álarcról? Idézzük fel a jó hangulatot néhány tréfás énekkel! Mit csinálnak az emberek egy bálban? 
Hopp, Juliska
A dalokban tárgyak és állatok is életre kelnek, és mulatnak:
Itt a farsang, áll a bál
Elmúlott a rövid farsang
Hegedül a kisegér
 
 
Zenehallgatás: 
Mi a címe Saint Seans zeneművének, amely egy különleges farsangról szól?
Az állatok farsangja – a mű részleteinek meghallgatása
 
 
2. Célkitűzés:
A mai alkalommal egy érdekes bálba látogatunk el. Fejtsétek meg, kik lesznek a szereplői?
 
 
Találós kérdés: 
Két keze, két feje, 
négy szeme, hat lába, 
mégis csak négyen jár. Mi az? / Ló és lovasa/
 
 
 Beszélgetés, kooperatív csoportmunka:
Az elmúlt napokban a lovakkal kezdtünk foglalkozni. Mit tudunk már a lovakról? Írjátok le, ami eszetekbe jut róluk 2 perc alatt kerekasztalban!
 
 
3. Bemutató olvasás:
Egy olyan verset hoztam nektek, amelyben a lovak különös tulajdonságokkal rendelkeznek. Figyeljétek meg, melyek ezek! 
 
 
4. Verselemzés: 
 
 
Beszélgetés:
Mi volt a furcsa és nevetséges a versben? A versek milyen jellegzetességre figyeltetek fel?
 
 
Kooperatív csoportmunka:
Saját csapatotokban találjatok ki egy érdekes lónevet, ruházzátok fel emberi tulajdonságokkal, és faragjatok hozzá egy rímet! Alkossatok négysoros versikét a lovatokról!
 
 
Képelemzés: Delacroix: A villámlástól megriadt ló és beszélgetés:
Hoztam egy képet. Milyen emberre is jellemző tulajdonságot tudtok leolvasni a képen szereplő lóról? Az állatokat a mesékben, versekben gyakran emberi tulajdonságokkal ruházzák fel. Milyen példát tudnátok erre mondani?
 
 
Ismeretterjesztő szöveg önálló olvasása, szövegértési feladat, beszélgetés:
Mit tudtatok meg a szövegből a lovak igazi külső és belső jellemvonásairól?
A vers milyennek mutatja be a lólányokat? 
 
 
Önismereti játék:
Milyennek ismeritek magatokat? Rajzoljátok le a kezeteket, és írjátok rá a szerintetek legfontosabb öt tulajdonságotokat! Fordítsátok meg a lapot, adjátok át a szomszédotoknak, és most ő írja rá, mit gondol rólatok, milyen tulajdonságaitok vannak! 
 
 
Beszélgetés , illem:
Mi az a „gönc”, és „kence”, amiről a vers beszél? Beszélgetés a divatról, az alkalomnak megfelelő öltözködésről és a sminkelés illemtanáról.
 
 
Kooperatív csoportmunka - szómagyarázat: 
Az Értelmező Kéziszótár segítségével értelmezzétek a versben szereplő kifejezéseket szakértői mozaikban. (csótár, lonc, szende, ejtőzés)
Kerekasztalban gyűjtsetek szinonim kifejezéseket a kószál szóhoz!
 
 
Beszélgetés: 
Milyen kifejezéseket találtatok a versben, amelyek a lovak életmódjához kapcsolódnak?
(Istálló, nyerít) Mik ezek? Utánozzuk a lovak hangját!
Hogy nevezik a valóságban a „lólányt”, „lófit”, „lómama” kicsinyét? (kanca, csődör vagy mén, csikó)
 
 
Zenehallgatás: Rossini: Tell Vilmos nyitány; L. Mozart: Utazás szánon és beszélgetés:
Milyen mozgást végezhetett a ló két zenében? ( vágta, poroszkálás) Utánozzuk a mozgásukat!
 
 
Közös tánctanulás- szituációs játék:
Képzeljétek magatokat a lóbálba! Milyen mozgást végeztek a lovak a versben? Mi az a keringő? Keressetek egy párt, és próbáljunk meg egy keringőt eltáncolni zenére!
( Videofelvétel „táncoló” lovakról.)
 
 
Beszélgetés, mondóka tanulása, ritmizálása, többszólamú ritmusgyakorlat:
Miben végződik a lovak lába? (pata) Miből van a pata? Miért kell megpatkolni a lovakat? Ki végzi a patkolást? 
Tanuljunk meg egy mondókát a patkolásról! Közben a fiúk kopogják az egyenletest, mintha a kovács ütné a vasat, a lányok dobolják a mondóka ritmusát! 
 
 
Kipp-kopp kalapács, kicsi kovács mit csinálsz? 
Sárga lovat patkolok, arany szeggel szegelek, 
uccu pajtás kapj föl rája, úgyis te vagy a gazdája. Hopp!
 
 
Éneklés:
Tudunk dalokat is a lovakról.  Több szólamban kísértük a mondókát, most énekeljünk két szólamban! Sárga csikó, csengő rajta (alatta mérő bokacsengővel) Melyik meghallgatott zenében hallottad ezt a hangszert? 
Ehhez kapcsolódik még egy dalunk. Melyik ez? Gyí, paci, te fakó
 
 
Kooperatív csoportmunka:
Képzeletben készüljünk mi is a lóbálba! Négyes ötletelőben írjatok figyelemfelkeltő meghívót amely a lóbálba invitál!
 
 
Versillusztráció készítése zsírkrétával páros munkában:
Csukjátok be a szemeteket, és képzeljétek magatok elé a versbeli lóbált! Melyik jelenete tetszik a legjobban? Keressetek egy párt, akinek ugyanez a versszak a kedvence! Rajzoljátok le közösen zsírkrétával a kiválasztott versszakot! Ha mindenki elkészült, a képek alá írjuk a versszakokat, és könyvet készítünk belőle. 
 
 
5. Befejezés: 
 
Könyvajánló:
Többféle könyvet hoztam, amelyekben a lovak valóságos életéről ismeretterjesztő szöveget olvashattok, vagy érdekes lovas történeteket, regéket, meséket, verseket.
 
 
Értékelés
 
 
 
 
1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek