bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Simonné Horváth Anikó
Óravázlat

 

Osztály: 5. (20 fő)

Tantárgy: Magyar irodalom

Témakör: Mítosz

Az óra anyaga: Népek mítoszai

Óratípus: Új anyagot feldolgozó

Munkaformák: egyéni, csapat, frontális

Eszközök:

 • Dinasztia szöveggyűjtemény szemelvényei lapokon, tankönyv, Szitakötő
 • Irodalom füzet, tolltartó
 • Fejdíszek, feladatlapok
 • Rajzlapok, ragasztó, puzzle képek
 • szókártyák

Oktatási feladatok:

 • Olvasás, szövegfeldolgozás, szövegértés gyakorlása, ismeretanyag feltárása
 • Helyes, kifejező beszéd fejlesztése

Nevelési feladatok:

 • csapatmunkára, összedolgozásra, egymás türelmes meghallgatására nevelés
 • Más népek kultúrájának megismerése, tisztelete
 • Esztétikai nevelés az igényes eszközökkel

Képzési feladatok:

 • Emlékezetük, figyelmük, képzeletük, gondolkodásuk, kifejezőkészségük, beszédük fejlesztése a feladatokkal.
 • Önálló tanulásuk fejlesztése
 • Szókincsfejlesztés, szómagyarázat.

Módszerek:

 • A tanító munkáján alapuló: szóbeli ismeretközlés, megfigyeltetés, szemléltetés, magyarázat, ellenőrzés, értékelés.
 • A tanuló munkáján alapuló: megfigyelés, olvasás, feladatmegoldás, írás

Előzmény: Mítosz, mitológia fogalmának ismerete, Kalevala otthoni elolvasása 1x

 

Az óra menete

I. Bevezető rész (13’)

1.Hetesek jelentése (1’)

2.Motiváció: (12’)

 1. Szókirakó (1’): A táblán összekevert 2 színű betűkből 1-1 értelmes szó rakható ki: íoszmt            (piros  )           tiolmgiaó (sárga)          (megfejtés: mítosz, mitológia)
 2. Ragacs (3’): 2 széket kiteszek egymás mellé, aki a mítosz szóhoz tud okos és igaz állítást mondani, az egymás ölébe ülhet az egyik székre, aki a mitológiához tud mondani, az a másik székre.
 3. Mi változott meg? (2’): A terembe olyan képrészleteket rejtettem el, amiknek kialakulása, keletkezése titokzatos, mitikus. Ha megvan a szemeddel, leszállhatsz a társad öléből, magaddal viheted és ahhoz a színű asztalhoz ülj le, amilyen színű korongot látsz a képrészleted hátulján is. (csoportalakítás színek szerint)
 4. Puzzle kép kirakása (6’): A csoporttagok feladata az lesz, hogy rakják össze és ragasszák föl egy lapra az 5 részletből a teljes képet, találják ki mi ez, magyarázzák meg keletkezésüket, ha pedig nem tudják, tegyenek fel hozzá kérdéseket.

Képek:      1.Széttört tojás teteje és alja között ott van a világegyetem képe

                  2.Húsvét szigeteki óriásszobrok képe

                  3.Tenger szirénnel

                  4.Óriás és törpe képe

Az összerakás után megbeszéljük a képeket, ötleteket és kirakjuk a táblára.

II. Főrész (27’)

1.Célkitűzés (1’): A mai órán több nép mítoszával is megismerkedünk, amelyhez hozzáillenek ezek a képek

2.Mi van a takaró alatt? (1’) Minden csapat kapitánya húzhat egy fejdíszt, amihez csatolva van népük mítosza, amivel meg kell ismerkednetek.

Fejdísz:1:Görögmintás fejdísz            Szitakötőből                            Szirének

            2.:Indiántollas fejdísz              SzöveggyűjteménybőlDusun mítosz

            3.:Finnországos fejdísz           Tankönyvből                          Kalevala

            4.:Német zászlós fejdísz         Szöveggyűjteményből          Germán-kelta mítosz

3.Önálló néma olvasás (8’) Olvassátok el némán, figyelmesen a kapott szövegeket és húzzátok alá benne a szereplőket!

4.Feladatlap csoportonként (5’):

Feladatok:       1.Meséljétek el a tartalmát!

                        2.Írjatok 3-5 pontos vázlatot!

                        3.Válasszátok ki a tábláról a szöveghez megfelelő képet!

5.2 perces időutazás(10’):

Népek bemutatkozásai a többieknek 2 percben a feladatlap szerint, miközben a többiek jegyzetelik a vázlatokat.

6.Kulcsrabló játék (2’):Kulcs formájú szókártyákra az olvasmányok 1-1 kulcsszava van felírva, amit az a nép szerezhet meg, aki felismeri, melyik nép olvasmányából való a szó és leggyorsabban jelentkezik.

sziréna             Ymri                énekel              sárgája             kacsatojás        gyúrt     elfáradt          árboc               néma                testrészei         viasz                agyag       kő

III. Befejező rész (5’)

1.Az órai munka értékelése(3’):

Milyen új dolgot tanultatok a mai órán? Hogy éreztétek magatokat?

Én is értékelem a gyerekek órai munkáját, amiből igyekszem a jót kiemelni, de ha előfordul javítani való dolog, azt is megbeszéljük.

2.Házi feladat feladása, felírása (2’): Saját és egy másik csoport mítoszának megörökítése rajzban.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek