bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Zelmanné Varga Zsuzsanna
Nyelvtani feladatsor - 5. o.

1.    Milyen mássalhangzó-változás van a következő szövegből vett szavakban?

a.    bízzon: ……………………………………………………………

b.    kidobta:…………………………………………………………….

c.     feledjem:…………………………………………………………...

d.    legjobbkor:…………………………………………………………

e.    kerüljön:……………………………………………………………

 

2.    Írd le szótagolva a következő szavakat!

kiragasztottuk, maximum, háziállat, túletetve, visszavittem

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................

3.    Keress 5 magas, 5 mély és 5 vegyes hangrendű szót a szövegből!

 

magasak:………………………………………………………………………

mélyek:…………………………………………………………………………

vegyesek……………………………………………………………………….

 

4.    Melyik helyesírási alapelv érvényesül a következő szavak leírásakor?

 

a.    visszavittem:……………………………………………….

b.    szitakötő……………………………………………………

c.     erkély…………………………………………………………..

d.    biztosan………………………………………………………….

 

5.    Írj ki 8 összetett szót a szövegből!

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Megoldások:

1.    a: írásban jelölt teljes hasonulás, b: zöngésség szerinti részleges hasonulás, c: összeolvadás,  d: mássalhangzó rövidülés, e: írásban jelöletlen teljes hasonulás

 

2.    ki-ra-gasz-tot-tuk, ma-xi-mum, há-zi-ál-lat, túl-e-tet-ve, visz-sza-vit-tem

3.    magasak: veszekedtek, cipőjét, …

mélyek: kapott, kórházdobozomat, …

vegyesek: előszobában, berohant…

4.    a: egyszerűsítés, b: kiejtés, c: hagyomány, d: szóelemzés

5.    pl. állatorvos, ablakpárkányra, kiságyba,…

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek