bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Balla Györgyné
Szövegfeldolgozó óra kooperatív technikákkal

Az óra típusa:     Rendszerező óra

Célkitűzések:

§  Didaktikai cél:

Megismertetni és gyakoroltatni a tanulókkal a különböző  szövegfeldolgozási technikákat.

 

§  Képzési cél:

A hatékony, önálló tanulás kulcskompetenciáinak a fejlesztése egyénileg és csoportosan egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodás elsajátítását.

 

§  Nevelési cél:

A kommunikációs készség fejlesztése (a helyes, tiszta beszéd,

a szövegalkotási képesség fejlesztése). A helyes értékelés, önértékelés erősítése.

 

Ráhangolás szakasza:

Óra eleji szervezési feladatok.

A szövegbefogadás  előkészítése.

A csoportos munkafolyamathoz szükséges tevékenységek kialakítása.

                                                          Tanári közlés

Természetes velejárója-e az életünknek a jutalmazás és a büntetés? Erre a kérdésre keressük a választ.

Az 1. csoport  egy FÜRTÁBRÁT fog készíteniKinek mi jut eszébe a büntetésről?

( Testi, lelki, törvényi vonatkozásokra is gondoljatok!)

A 2.csoport tagjai KEREKASZTAL-KÖRFORGÓ technikával gyűjtsék össze, hogy milyen büntetéseket szoktak kapni.  (Családi és közösségi területekre egyaránt gondoljatok.)

Szükséges-e a büntetés? Erre a kérdésre a 3. csoport fog válaszolni

ÉRVELJETEK! A csoport páratlan számú tagjai a büntetés mellett, a páros számú tagjai a büntetés ellen foglaljanak állást.

Tanulói munka                                  Kompetenciák:

                                                          kognitív,

                                                          szociális,

                                                          kommunikatív.

A csoportok beszámolója.

Értékelés, kiegészítés.

                                            Tanulói közlés

 

Jelentés megteremtése szakasz:

A mai órán a SZITAKÖTŐ című folyóirat legújabb számából a Haddelhadd és nemulass  című cikket beszéljük meg. Olvassátok el Jámborné Balogh Tünde írását a folyóirat 22-23. oldalán!

                                                          Tanári közlés

Egyéni olvasás.

                                                          Tanulói munka

 

Most három csoportot alakítunk ki az ülésrendhez igazodva.

Az 1. csoport készítsen jegyzetet a büntetés történetéről a cikk alapján!

A spártai nevelésről bővebben is számoljon be a Régen volt, hogy is volt történelmi olvasókönyv alapján!

A 2. csoport a cikk hivatkozását alapul véve irodalmi példákon keresztül beszélgessen a különböző büntetési eljárásokról! Ismeritek Gárdonyi Géza: Bűntárgyalás című művét, és olvastátok Móricz Zsigmond: Légy mindhalálig című regényét, és ebből a műből idézzétek fel Misit a tanári bíróság előtt!

Hogy éreznétek magatokat a kisfiúk helyében? Igazságosak-e ezek a bűntárgyalások? Milyen emberek a felnőttek? A VITA során utaljatok a cikk néhány megállapítására is!

A 3. csoport a Magyar értelmező kéziszótárt és a Magyar szólások és közmondások című kézikönyvet használva magyarázza meg a cikkben szereplő büntető kifejezéseket, állandósult szókapcsolatokat!

                                            Csoportmunka

                                                                                        Kompetenciák:

                                                                                                                     normatív                                                                                                                              szociális                                                                                                                              gondolkodási

 

A csoportok beszámolója.

                                            Tanulói munka

                                                                                                                                                                                                 Kompetenciák:

                                                                                                                     anyanyelvi                                                                                                                          

narratív

 

 

Reflektálás szakasza:

A büntetés szinte az emberiség történetével egyidős.

Szükség van-e ? Az óra során különböző álláspontok ütköztek. Egységes megállapítást nyert, hogy a szabályokat megszegők mellett nem lehet észrevétlen elmenni. Büntetni is kulturáltan, az egyén megalázása nélkül kell.

 

Az óra értékelése.

                                                          Tanári közlés

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek